Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Mapa serwisu

Gmina Dąbrowice

|--- Dane teleadresowe

|--- Numery telefonów

Organa

|--- Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice

|--- Sołectwa

      |--- Statuty Sołectw

|--- Samorządowe Jednostki Organizacyjne

      |--- MGOPS

      |--- Kultura

      |--- Oświata

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe 2024

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w związku z końcem kadencji 2018-2024

      |--- Oświadczenia majątkowe - 2023

      |--- Oświadczenia majątkowe - 2022

      |--- Oświadczenia majątkowe - 2021 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe 2013

      |--- Oświadczenia majątkowe 2014 z początkiem kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe 2014 z upływem kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe 2017

      |--- Oświadczenia majątkowe 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe z upływem kadencji 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe z początkiem kadencji 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe 2019

RODO

|--- Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rada Miejska Dąbrowice

|--- Rada Miejska Dąbrowice

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej Dąbrowice

      |--- Protokół nr LXI/2023 z LXI Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku

      |--- Protokół nr LX/2023 z LX Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku

      |--- Protokół nr LIX/2023 z LIX Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 12 października 2023 roku

      |--- Protokół nr LVIII/2023 z LVIII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 22 września 2023 roku

      |--- Protokół nr LVII/2023 z LVII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 03 sierpnia 2023 roku

      |--- Protokół nr LVI/2023 z LVI Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 26 czerwca 2023 roku

      |--- Protokół nr LV/2023 z LV Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 12 maja 2023 roku

      |--- Protokół nr LIV/2023 z LIV Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku

      |--- Protokół nr LIII/2023 z LIII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 lutego 2023 roku

      |--- Protokół nr LII/2023 z LII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 roku

      |--- Protokół nr LI/2022 z LI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 grudnia 2022 roku

      |--- Protokół nr L/2022 z L Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 grudnia 2022 roku

      |--- Protokół nr XLIX/2022 z XLIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 5 grudnia 2022 roku

      |--- Protokół nr XLVIII/2022 z XLVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 listopada 2022 roku

      |--- Protokół nr XLVII/2022 z XLVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 listopada 2022 roku

      |--- Protokół nr XLVI/2022 z XLVI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 października 2022 roku

      |--- Protokół nr XLV/2022 z XLV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 6 października 2022 roku

      |--- Protokół nr XLIV/2022 z XLIV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 7 września 2022 roku

      |--- Protokół nr XLIII/2022 z XLIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 12 lipca 2022 roku

      |--- Protokół nr XLII/2022 z XLII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 1 lipca 2022 roku

      |--- Protokół nr XLI/2022 z XLI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 29 kwietnia 2022 roku

      |--- Protokół nr XL/2022 z XL Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 marca 2022 roku

      |--- Protokół nr XXXIX/2022 z XXXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 marca 2022 roku

      |--- Protokół nr XXXVIII/2022 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2022 roku

      |--- Protokół nrXXXVII/2022 z XXXVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku

      |--- Protokół nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 grudnia 2021 roku

      |--- Protokół nr XXXV/2021 z XXXV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku

      |--- Protokół nr XXXIV/2021 z XXXIV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 listopada 2021 roku

      |--- Protokół nr XXXIII/2021 z XXXIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 października 2021 roku

      |--- Protokół nr XXXII/2021 z XXXII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 14 września 2021 roku

      |--- Protokół nr XXXI/2021 z XXXI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 12 sierpnia roku

      |--- Protokół nr XXX/2021 z XXX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 czerwca 2021 roku

      |--- Protokół Nr XXVIII/2021 z XXVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 marca 2021 roku

      |--- Protokół Nr XXVII/2021 z XXVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 lutego 2021 roku

      |--- Protokół Nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku

      |--- Protokół Nr XXV/2020 z XXV Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 26 listopada 2020 roku

      |--- Protokół Nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 29 lipca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XX/2020 z XX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 20 lipca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 07 lipca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XVIII/2020 z XVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 04 czerwca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XVII/2019 z XVII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 lutego 2020 roku

      |--- Protokół NR XI/2019 Z XI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 września 2019 roku

|--- Projekty uchwał

      |--- XLVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2022

      |--- XLV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 06.10.2022

      |--- XLIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.09.2022

      |--- XLIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.07.2022

      |--- XLII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 01.07.2022

      |--- XLI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.04.2022

      |--- XL Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.03.2022

      |--- XXXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.03.2022

      |--- XXXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 10.02.2022

            |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2021 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok

            |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Gminy Dąbrowice

            |--- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022-2035

            |--- Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok

      |--- XXXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.01.2022

      |--- XXXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 30.12.2021

      |--- XXXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 21.12.2021

            |--- Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/164/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

            |--- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowice do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'? edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

            |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowice na lata 2022 - 2024?.

            |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 ? 2026

            |--- Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dąbrowice konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dąbrowice.

            |--- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035

            |--- Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok

      |--- XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.11.2021

      |--- XXXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.10.2021 r.

      |--- XXXII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 14.09.2021 r.

      |--- XXXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.08.2021

      |--- XXX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.06.2021r.

      |--- XXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.04.2021r.

      |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.03.2021r.

      |--- XXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.02.2021r.

      |--- XXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 22.12.2020 r.

      |--- XXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 26.11.2020 r.

      |--- XXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.10.2020 r.

      |--- XXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.09.2020 r.

      |--- XXII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 08.09.2020 r.

      |--- XX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 20.07.2020 r.

      |--- XIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 7.07.2020 r.

      |--- XVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 04.06.2020 r.

      |--- XVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.02.2020 r.

      |--- XVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.01.2020 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.12.2019 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2019 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 17.10.2019 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.08.2019 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r.

      |--- VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.04.2019 r.

      |--- VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r.

      |--- VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r.

|--- Protokoły z posiedzeń Komisji

      |--- Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 16 grudnia 2021 roku

      |--- Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 26.04.2021 roku

      |--- Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 09 grudnia 2020 roku

      |--- Protokoły z Komisji Rewizyjnej z dnia 30.07.202 r.

|--- Imienne wykazy glosowań radnych na sesji

      |--- XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.11.2021

      |--- XXXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.10.2021

      |--- XXXII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 14.09.2021

      |--- XXXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.08.2021

      |--- XXX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.06.2021 r.

            |--- XXXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.08.2021 r.

      |--- XXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.04.2021 r.

      |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.03.2021 r.

      |--- XXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.02.2021 r.

      |--- XXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 22.12.2020 r.

      |--- XXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 26.11.2020 r.

      |--- XXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.10.2020 r.

      |--- XXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.09.2020 r.

      |--- XXII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 08.09.2020 r.

      |--- XXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.07.2020 r.

      |--- XX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 20.07.2020 r.

      |--- XIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.07.2020 r.

      |--- XVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 04.06.2020 r.

      |--- XVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.02.2020 r.

      |--- XVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.01.2020 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.12.2019 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2019 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 17.10.2019 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.08.2019 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r.

      |--- VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.04.2019 r.

      |--- VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r.

|--- Transmisje sesji Rady Miejskiej Dąbrowice

      |--- XVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.02.2020 r.

      |--- XVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.01.2020 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.12.2019 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2019 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 17.10.2019 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.08.2019 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r.

      |--- VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.04.2019 r.

      |--- VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r.

|--- Uchwały Rady Miejskiej Dąbrowice

      |--- V Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.02.2019 r.

      |--- VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r.

      |--- VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r.

      |--- VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.04.2019 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r.

      |--- LXI Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 21.12.2023 r.

      |--- LX Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 23.11.2023 r.

      |--- LIX Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 12.10.2023 r.

      |--- LVIII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 22.09.2023

      |--- LVII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 03.08.2023

      |--- LVI Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 26.06.2023

      |--- LV Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 12.05.2023

      |--- LIV Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 31.03.2023

      |--- LIII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 17.02.2023

      |--- LII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 17.01.2023

      |--- LI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.12.2022 r.

      |--- L Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 13.12.2022 r.

      |--- XLIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 05.12.2022 r.

      |--- XLVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.11.2022 r.

      |--- XLVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.11.2022 r.

      |--- XLVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2022 r.

      |--- XLV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 06.10.2022 r.

      |--- XLIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.09.2022 r.

      |--- XLIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.07.2022 r.

      |--- XLII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 01.07.2022

      |--- XXXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.03.2022

      |--- XLI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.04.2022

      |--- XL Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.03.2022

      |--- XXXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 10.02.2022

      |--- XXXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.01.2022

      |--- XXXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 30.12.2021

      |--- XXXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 21.12.2021

      |--- XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.11.2021

      |--- XXXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.10.2021 r.

      |--- XXXII Sesja Rady Gminy - 14.09.2021 r.

      |--- XXXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.08.2021

      |--- XXX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.06.2021 r.

      |--- XXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.04.2021 r.

      |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.03.2021 r.

      |--- XXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.02.2021 r.

      |--- XXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 22.12.2020 r.

      |--- XXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 26.11.2020 r.

      |--- XXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.10.2020 r.

      |--- XXIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.09.2020 r.

      |--- XXII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 08.09.2020 r.

      |--- XXI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.07.2020 r.

      |--- XX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 20.07.2020 r.

      |--- XIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.07.2020 r.

      |--- XVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 04.06.2020 r.

      |--- XVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.02.2020 r.

      |--- XVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.01.2020 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.12.2019 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2019 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 17.10.2019 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.08.2019 r.

|--- Zawiadomienia

      |--- XXXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.03.2022

      |--- XXXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 10.02.2022

      |--- XXXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 18.01.2022

      |--- XXXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 30.12.2021

      |--- XXXV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 21.12.2021

      |--- XXX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 25.06.2021 r.

      |--- XXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.04.2021 r.

      |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.03.2021 r.

      |--- XX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 20.07.2020 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.12.2019 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.10.2019 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 17.10.2019 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 23.08.2019 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r.

      |--- VIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.04.2019 r.

      |--- VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r.

      |--- VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r.

Prawo lokalne

|--- Statut

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia 2024- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

            |--- Zarządzenie nr 27/2024

            |--- Zarządzenie nr 26/2024

            |--- Zarządzenie nr 25/2024

            |--- Zarządzenie nr 24/2024

            |--- Zarządzenie nr 23/2024

            |--- Zarządzenie nr 22/2024

            |--- Zarządzenie nr 21/2024

            |--- Zarządzenie nr 20/2024

            |--- Zarządzenie nr 19/2024

            |--- Zarządzenie nr 18/2024

            |--- Zarządzenie nr 17/2024

            |--- Zarządzenie nr 16/2024

            |--- Zarządzenie nr 15/2024

            |--- Zarządzenie nr 14/2024

            |--- Zarządzenie nr 13/2024

            |--- Zarządzenie nr 12/2024

            |--- Zarządzenie nr 11/2024

            |--- Zarządzenie nr 10/2024

            |--- Zarządzenie nr 9/2024

            |--- Zarządzenie nr 8/2024

            |--- Zarządzenie nr 7/2024

            |--- Zarządzenie nr 6/2024

            |--- Zarządzenie nr 5/2024

            |--- Zarządzenie nr 4/2024

            |--- Zarządzenie nr 3/2024

            |--- Zarządzenie nr 2/2024

            |--- Zarządzenie nr 1/2024

      |--- Zarządzenia 2023- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

            |--- Zarządzenie nr 93/2023

            |--- Zarządzenie nr 92/2023

            |--- Zarządzenie nr 91/2023

            |--- Zarządzenie nr 90/2023

            |--- Zarządzenie nr 89/2023

            |--- Zarządzenie nr 88/2023

            |--- Zarządzenie nr 87/2023

            |--- Zarządzenie nr 86/2023

            |--- Zarządzenie nr 85/2023

            |--- Zarządzenie nr 84/2023

            |--- Zarządzenie nr 83/2023

            |--- Zarządzenie nr 82/2023

            |--- Zarządzenie nr 81/2023

            |--- Zarządzenie nr 80/2023

            |--- Zarządzenie nr 79/2023

            |--- Zarządzenie nr 78/2023

            |--- Zarządzenie nr 77/2023

            |--- Zarządzenie nr 76/2023

            |--- Zarządzenie nr 75/2023

            |--- Zarządzenie nr 74/2023

            |--- Zarządzenie nr 73/2023

            |--- Zarządzenie nr 72/2023

            |--- Zarządzenie nr 71/2023

            |--- Zarządzenie nr 70/2023

            |--- Zarządzenie nr 69/2023

            |--- Zarządzenie nr 68/2023

            |--- Zarządzenie nr 67/2023

            |--- Zarządzenie nr 66/2023

            |--- Zarządzenie nr 65/2023

            |--- Zarządzenie nr 64/2023

            |--- Zarządzenie nr 63/2023

            |--- Zarządzenie nr 62/2023

            |--- Zarządzenie nr 61/2023

            |--- Zarządzenie nr 60/2023

            |--- Zarządzenie nr 59/2023

            |--- Zarządzenie nr 58/2023

            |--- Zarządzenie nr 57/2023

            |--- Zarządzenie nr 56/2023

            |--- Zarządzenie nr 55/2023

            |--- Zarządzenie nr 54/2023

            |--- Zarządzenie nr 53/2023

            |--- Zarządzenie nr 52/2023

            |--- Zarządzenie nr 51/2023

            |--- Zarządzenie nr 50/2023

            |--- Zarządzenie nr 49/2023

            |--- Zarządzenie nr 48/2023

            |--- Zarządzenie nr 47/2023

            |--- Zarządzenie nr 46/2023

            |--- Zarządzenie nr 45/2023

            |--- Zarządzenie nr 44/2023

            |--- Zarządzenie nr 43/2023

            |--- Zarządzenie nr 42/2023

            |--- Zarządzenie nr 41/2023

            |--- Zarządzenie nr 40/2023

            |--- Zarządzenie nr 39/2023

            |--- Zarządzenie nr 38/2023

            |--- Zarządzenie nr 37/2023

            |--- Zarządzenie nr 36/2023

            |--- Zarządzenie nr 35/2023

            |--- Zarządzenie nr 34/2023

            |--- Zarządzenie nr 33/2023

            |--- Zarządzenie nr 32/2023

            |--- Zarządzenie nr 31/2023

            |--- Zarządzenie nr 30/2023

            |--- Zarządzenie nr 29/2023

            |--- Zarządzenie nr 28/2023

            |--- Zarządzenie nr 27/2023

            |--- Zarządzenie nr 26/2023

            |--- Zarządzenie nr 25/2023

            |--- Zarządzenie nr 24/2023

            |--- Zarządzenie nr 23/2023

            |--- Zarządzenie nr 22/2023

            |--- Zarządzenie nr 21/2023

            |--- Zarządzenie nr 20/2023

            |--- Zarządzenie nr 19/2023

            |--- Zarządzenie nr 18/2023

            |--- Zarządzenie nr 17/2023

            |--- Zarządzenie nr 16/2023

            |--- Zarządzenie nr 15/2023

            |--- Zarządzenie nr 14/2023

            |--- Zarządzenie nr 13/2023

            |--- Zarządzenie nr 12/2023

            |--- Zarządzenie nr 11/2023

            |--- Zarządzenie nr 10/2023

            |--- Zarządzenie nr 9/2023

            |--- Zarządzenie nr 8/2023

            |--- Zarządzenie nr 7/2023

            |--- Zarządzenie nr 6/2023

            |--- Zarządzenie nr 5/2023

            |--- Zarządzenie nr 4/2023

            |--- Zarządzenie nr 3/2023

            |--- Zarządzenie nr 2/2023

            |--- Zarządzenie nr 1/2023

      |--- Zarządzenia 2022- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

            |--- Zarządzenie nr 107/2022

            |--- Zarządzenie nr 106/2022

            |--- Zarządzenie nr 105/2022

            |--- Zarządzenie nr 104/2022

            |--- Zarządzenie nr 103/2022

            |--- Zarządzenie nr 102/2022

            |--- Zarządzenie nr 101/2022

            |--- Zarządzenie nr 100/2022

            |--- Zarządzenie nr 99/2022

            |--- Zarządzenie nr 98/2022

            |--- Zarządzenie nr 97/2022

            |--- Zarządzenie nr 96/2022

            |--- Zarządzenie nr 95/2022

            |--- Zarządzenie nr 94/2022

            |--- Zarządzenie nr 93/2022

            |--- Zarządzenie nr 92/2022

            |--- Zarządzenie nr 91/2022

            |--- Zarządzenie nr 90/2022

            |--- Zarządzenie nr 89/2022

            |--- Zarządzenie nr 88/2022

            |--- Zarządzenie nr 86/2022

            |--- Zarządzenie nr 87/2022

            |--- Zarządzenie nr 85/2022

            |--- Zarządzenie nr 84/2022

            |--- Zarządzenie nr 83/2022

            |--- Zarządzenie nr 82/2022

            |--- Zarządzenie nr 81/2022

            |--- Zarządzenie nr 80/2022

            |--- Zarządzenie nr 79/2022

            |--- Zarządzenie nr 78/2022

            |--- Zarządzenie nr 77/2022

            |--- Zarządzenie nr 76/2022

            |--- Zarządzenie nr 75/2022

            |--- Zarządzenie nr 74/2022

            |--- Zarządzenie nr 73/2022

            |--- Zarządzenie nr 72/2022

            |--- Zarządzenie nr 71/2022

            |--- Zarządzenie nr 70/2022

            |--- Zarządzenie nr 69/2022

            |--- Zarządzenie nr 68/2022

            |--- Zarządzenie nr 67/2022

            |--- Zarządzenie nr 65/2022

            |--- Zarządzenie nr 64/2022

            |--- Zarządzenie nr 63/2022

            |--- Zarządzenie nr 62/2022

            |--- Zarządzenie nr 61/2022

            |--- Zarządzenie nr 60/2022

            |--- Zarządzenie nr 59/2022

            |--- Zarządzenie nr 58/2022

            |--- Zarządzenie nr 57/2022

            |--- Zarządzenie nr 56/2022

            |--- Zarządzenie nr 55/2022

            |--- Zarządzenie nr 54/2022

            |--- Zarządzenie nr 53/2022

            |--- Zarządzenie nr 52/2022

            |--- Zarządzenie nr 51/2022

            |--- Zarządzenie nr 50/2022

            |--- Zarządzenie nr 49/2022

            |--- Zarządzenie nr 48/2022

            |--- Zarządzenie nr 47/2022

            |--- Zarządzenie nr 46/2022

            |--- Zarządzenie nr 45/2022

            |--- Zarządzenie nr 44/2022

            |--- Zarządzenie nr 43/2022

            |--- Zarządzenie nr 42/2022

            |--- Zarządzenie nr 41/2022

            |--- Zarządzenie nr 40/2022

            |--- Zarządzenie nr 39/2022

            |--- Zarządzenie nr 38/2022

            |--- Zarządzenie nr 37/2022

            |--- Zarządzenie nr 36/2022

            |--- Zarządzenie nr 35/2022

            |--- Zarządzenie nr 34/2022

            |--- Zarządzenie nr 33/2022

            |--- Zarządzenie nr 32/2022

            |--- Zarządzenie nr 31/2022

            |--- Zarządzenie nr 30/2022

            |--- Zarządzenie nr 29/2022

            |--- Zarządzenie nr 28/2022

            |--- Zarządzenie nr 27/2022

            |--- Zarządzenie nr 26/2022

            |--- Zarządzenie nr 25/2022

            |--- Zarządzenie nr 24/2022

            |--- Zarządzenie nr 23/2022

            |--- Zarządzenie nr 22/2022

            |--- Zarządzenie nr 21/2022

            |--- Zarządzenie nr 20/2022

            |--- Zarządzenie nr 19/2022

            |--- Zarządzenie nr 18/2022

            |--- Zarządzenie nr 17/2022

            |--- Zarządzenie nr 16/2022

            |--- Zarządzenie nr 15/2022

            |--- Zarządzenie nr 14/2022

            |--- Zarządzenie nr 13/2022

            |--- Zarządzenie nr 12/2022

            |--- Zarządzenie nr 11/2022

            |--- Zarządzenie nr 10/2022

            |--- Zarządzenie nr 9/2022

            |--- Zarządzenie nr 9/2022

            |--- Zarządzenie nr 8/2022

            |--- Zarządzenie nr 7/2022

            |--- Zarządzenie nr 6/2022

            |--- Zarządzenie nr 5/2022

            |--- Zarządzenie nr 4/2022

            |--- Zarządzenie nr 3/2022

            |--- Zarządzenie nr 2/2022

            |--- Zarządzenie nr 1/2022

      |--- Zarządzenia 2021- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

            |--- Zarządzenie nr 102/2021

            |--- Zarządzenie nr 101/2021

            |--- Zarządzenie nr 100/2021

            |--- Zarządzenie nr 99/2021

            |--- Zarządzenie nr 98/2021

            |--- Zarządzenie nr 97/2021

            |--- Zarządzenie nr 96/2021

            |--- Zarządzenie nr 95/2021

            |--- Zarządzenie nr 94/2021

            |--- Zarządzenie nr 93/2021

            |--- Zarządzenie nr 92/2021

            |--- Zarządzenie nr 91/2021

            |--- Zarządzenie nr 90/2021

            |--- Zarządzenie nr 89/2021

            |--- Zarządzenie nr 88/2021

            |--- Zarządzenie nr 87/2021

            |--- Zarządzenie nr 86/2021

            |--- Zarządzenie nr 85/2021

            |--- Zarządzenie nr 84/2021

            |--- Zarządzenie nr 83/2021

            |--- Zarządzenie nr 82/2021

            |--- Zarządzenie nr 81/2021

            |--- Zarządzenie nr 80/2021

            |--- Zarządzenie nr 79/2021

            |--- Zarządzenie nr 78/2021

            |--- Zarządzenie nr 77/2021

            |--- Zarządzenie nr 76/2021

            |--- Zarządzenie nr 75/2021

            |--- Zarządzenie nr 74/2021

            |--- Zarządzenie nr 73/2021

            |--- Zarządzenie nr 72/2021

            |--- Zarządzenie nr 71/2021

            |--- Zarządzenie nr 70/2021

            |--- Zarządzenie nr 69/2021

            |--- Zarządzenie nr 68/2021

            |--- Zarządzenie nr 67/2021

            |--- Zarządzenie nr 66/2021

            |--- Zarządzenie nr 65/2021

            |--- Zarządzenie nr 64/2021

            |--- Zarządzenie nr 63/2021

            |--- Zarządzenie nr 62/2021

            |--- Zarządzenie nr 61/2021

            |--- Zarządzenie nr 60/2021

            |--- Zarządzenie nr 59/2021

            |--- Zarządzenie nr 58/2021

            |--- Zarządzenie nr 57/2021

            |--- Zarządzenie nr 56/2021

            |--- Zarządzenie nr 55/2021

            |--- Zarządzenie nr 54/2021

            |--- Zarządzenie nr 53/2021

            |--- Zarządzenie nr 52/2021

            |--- Zarządzenie nr 51/2021

            |--- Zarządzenie nr 50/2021

            |--- Zarządzenie nr 49/2021

            |--- Zarządzenie nr 48/2021

            |--- Zarządzenie nr 47/2021

            |--- Zarządzenie nr 46/2021

            |--- Zarządzenie nr 45/2021

            |--- Zarządzenie nr 43/2021

            |--- Zarządzenie nr 42/2021

            |--- Zarządzanie nr 40/2021

            |--- Zarządzanie nr 39/2021

            |--- Zarządzanie nr 38/2021

            |--- Zarządzanie nr 37/2021

            |--- Zarządzanie nr 36/2021

            |--- Zarządzanie nr 35/2021

            |--- Zarządzanie nr 34/2021

            |--- Zarządzanie nr 33/2021

            |--- Zarządzanie nr 32/2021

            |--- Zarządzanie nr 31/2021

            |--- Zarządzanie nr 30/2021

            |--- Zarządzanie nr 29/2021

            |--- Zarządzanie nr 28/2021

            |--- Zarządzanie nr 27/2021

            |--- Zarządzanie nr 26/2021

            |--- Zarządzanie nr 25/2021

            |--- Zarządzanie nr 24/2021

            |--- Zarządzanie nr 23/2021

            |--- Zarządzanie nr 22/2021

            |--- Zarządzanie nr 21/2021

            |--- Zarządzanie nr 20/2021

            |--- Zarządzanie nr 19/2021

            |--- Zarządzanie nr 18/2021

            |--- Zarządzanie nr 17/2021

            |--- Zarządzanie nr 16/2021

            |--- Zarządzanie nr 15/2021

            |--- Zarządzanie nr 14/2021

            |--- Zarządzanie nr 13/2021

            |--- Zarządzanie nr 12/2021

            |--- Zarządzanie nr 11/2021

            |--- Zarządzanie nr 10/2021

            |--- Zarządzanie nr 9/2021

            |--- Zarządzanie nr 8/2021

            |--- Zarządzanie nr 7/2021

            |--- Zarządzanie nr 6/2021

            |--- Zarządzanie nr 5/2021

            |--- Zarządzanie nr 4/2021

            |--- Zarządzanie nr 3/2021

            |--- Zarządzanie nr 2/2021

            |--- Zarządzanie nr 1/2021

      |--- Zarządzenia 2020- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

            |--- Zarządzanie nr 100/2020

            |--- Zarządzanie nr 99/2020

            |--- Zarządzanie nr 98/2020

            |--- Zarządzanie nr 97/2020

            |--- Zarządzanie nr 96/2020

            |--- Zarządzanie nr 95/2020

            |--- Zarządzanie nr 94/2020

            |--- Zarządzanie nr 93/2020

            |--- Zarządzanie nr 92/2020

            |--- Zarządzanie nr 91/2020

            |--- Zarządzanie nr 90/2020

            |--- Zarządzanie nr 89/2020

            |--- Zarządzanie nr 88/2020

            |--- Zarządzanie nr 87/2020

            |--- Zarządzanie nr 86/2020

            |--- Zarządzanie nr 85/2020

            |--- Zarządzanie nr 84/2020

            |--- Zarządzanie nr 83/2020

            |--- Zarządzanie nr 82/2020

            |--- Zarządzanie nr 81/2020

            |--- Zarządzanie nr 80/2020

            |--- Zarządzanie nr 79/2020

            |--- Zarządzanie nr 78/2020

            |--- Zarządzanie nr 77/2020

            |--- Zarządzanie nr 76/2020

            |--- Zarządzanie nr 75/2020

            |--- Zarządzanie nr 74/2020

            |--- Zarządzanie nr 73/2020

            |--- Zarządzanie nr 72/2020

            |--- Zarządzanie nr 71/2020

            |--- Zarządzanie nr 70/2020

            |--- Zarządzanie nr 69/2020

            |--- Zarządzanie nr 68/2020

            |--- Zarządzanie nr 67/2020

            |--- Zarządzanie nr 66/2020

            |--- Zarządzanie nr 65/2020

            |--- Zarządzanie nr 64/2020

            |--- Zarządzanie nr 63/2020

            |--- Zarządzanie nr 62/2020

            |--- Zarządzanie nr 61/2020

            |--- Zarządzenie nr 60/2020

            |--- Zarządzenie nr 59/2020

            |--- Zarządzenie nr 58/2020

            |--- Zarządzenie nr 57/2020

            |--- Zarządzenie nr 56/2020

            |--- Zarządzenie nr 55/2020

            |--- Zarządzenie nr 54/2020

            |--- Zarządzenie nr 53/2020

            |--- Zarządzenie nr 52/2020

            |--- Zarządzenie nr 51/2020

            |--- Zarządzenie nr 50/2020

            |--- Zarządzenie nr 49/2020

            |--- Zarządzenie nr 48/2020

            |--- Zarządzenie nr 47/2020

            |--- Zarządzenie nr 46/2020

            |--- Zarządzenie nr 45/2020

            |--- Zarządzenie nr 44/2020

            |--- Zarządzenie nr 43/2020

            |--- Zarządzenie nr 42/2020

            |--- Zarządzenie nr 41/2020

            |--- Zarządzenie nr 40/2020

            |--- Zarządzenie nr 39/2020

            |--- Zarządzenie nr 38/2020

            |--- Zarządzenie nr 37/2020

            |--- Zarządzenie nr 36/2020

            |--- Zarządzenie nr 35/2020

            |--- Zarządzenie nr 34/2020

            |--- Zarządzenie nr 33/2020

            |--- Zarządzenie nr 32/2020

            |--- Zarządzenie nr 31/2020

            |--- Zarządzenie nr 30/2020

            |--- Zarządzenie nr 29/2020

            |--- Zarządzenie nr 28/2020

            |--- Zarządzenie nr 27/2020

            |--- Zarządzenie nr 26/2020

            |--- Zarządzenie nr 25/2020

            |--- Zarządzenie nr 24/2020

            |--- Zarządzenie nr 23/2020

            |--- Zarządzenie nr 22/2020

            |--- Zarządzenie nr 21/2020

            |--- Zarządzenie nr 20/2020

            |--- Zarządzenie nr 19/2020

            |--- Zarządzenie nr 18/2020

            |--- Zarządzenie nr 17/2020

            |--- Zarządzenie nr 16/2020

            |--- Zarządzenie nr 15/2020

            |--- Zarządzenie nr 14/2020

            |--- Zarządzenie nr 13/2020

            |--- Zarządzenie nr 12/2020

            |--- Zarządzenie nr 11/2020

            |--- Zarządzenie nr 10/2020

            |--- Zarządzenie nr 9/2020

            |--- Zarządzenie nr 8/2020

            |--- Zarządzenie nr 7/2020

            |--- Zarządzenie nr 6/2020

            |--- Zarządzenie nr 5/2020

            |--- Zarządzenie nr 4/2020

            |--- Zarządzenie nr 3/2020

            |--- Zarządzenie nr 2/2020

            |--- Zarządzenie nr 1/2020

      |--- Zarządzenia 2019- Publikacji podlegają zarządzenia, których podawanie do publicznej wiadomości wynika z przepisów szczególnych.

|--- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice

|--- Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice

|--- Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Finanse

      |--- Budżet 2024

      |--- Budżet 2023

      |--- Budżet 2022

      |--- Budżet 2021

      |--- Sprawozdania

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

                  |--- IV kwartał 2019 roku

            |--- 2018

      |--- Podatki

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- Zwrot podatku akcyzowego

            |--- 2020

            |--- 2019

      |--- Budżet 2020

      |--- Budżet 2019

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Informacje

|--- RAPORT GMINY

      |--- Raport o Stanie Gminy Dąbrowice za 2023 rok

      |--- Raport o Stanie Gminy Dąbrowice za 2022 rok

      |--- Raport o Stanie Gminy Dąbrowice za 2021 rok

      |--- Raport o stanie Gminy Dąbrowice za 2020 rok

      |--- Raport o stanie Gminy Dąbrowice za 2019 rok

      |--- Raport o stanie Gminy Dąbrowice za 2018 rok

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Nabory i ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

            |--- Badania wody

      |--- Nabór pracowników

|--- Fundusz Sołecki

|--- Konsultacje

      |--- Konsultacje z mieszkańcami

|--- Regulaminy

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

|--- Zapytania ofertowe

|--- Wybory

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

      |--- Wybory Samorządowe 2024

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

      |--- Wybory do Izb Rolniczych 2023

      |--- Wybory Ławników 2023

      |--- Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

      |--- Wybory Ławników Kadencja 2020-2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Gospodarka odpadami

|--- Informacja publiczna

|--- Petycja

      |--- Petycja o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

      |--- Prtycja z dnia 8 lutego 2021 roku - suplementacja witamin

      |--- Prtycja z dnia 11 grudnia 2020 roku

      |--- Petycja - ,,Stop zagrożeniem zdrowia i życia''

      |--- Petycja - wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej''

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

      |--- Procedura naboru na rachmistrza

|--- Dostępność w Gminie Dąbrowice

|--- Zarządzanie Kryzysowe

      |--- Komunikaty Meteorologiczne

|--- Badania Wody

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

|--- Kontrola zarządcza

      |--- 2020

|--- Kontrole

|--- PRAWA MIEJSKIE

|--- Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

|--- Druki do pobrania

|--- Konkurs na dyrektora ZS w Dąbrowicach

|--- Zamówienia sektorowe

|--- Nieruchomości

      |--- Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości