Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-04-28 10:42:09
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2020 rady gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 2021-04-28 10:41:04
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2021-04-28 10:38:24
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2021-04-28 10:38:04
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2021-04-28 10:35:33
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2021-04-28 10:35:06
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego 2021-04-28 10:33:56
dokument Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego 2021-04-28 10:33:09
dokument Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów 2021-04-28 10:31:04
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowice za 2020 rok 2021-04-28 10:27:02
dokument Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2021-04-28 10:26:11
dokument Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2030 oraz określenia trybu i harmonogramu jej opracowania 2021-04-28 10:24:21
dokument Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 2021-04-28 10:22:14
dokument Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-04-28 10:21:04
dokument Przyjęcie dziennego porządku obrad 2021-04-28 10:20:17