Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 04 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc grudzień 2023 roku
2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice"
3 Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024-2035
4 Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na 2024 rok
5 Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2024-2035
6 Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice na 2024 rok
7 Uchwała Nr V/178/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice
8 Uchwała Nr V/179/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2024 roku
9 ZARZĄDZENIE NR 80/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2023 rok
10 ZARZĄDZENIE NR 80/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2023 rok