Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 2021-02-15 10:15:11
dokument Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-02-15 10:14:47
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 2021-02-15 10:14:02
dokument Przyjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2021-02-15 10:05:26
dokument podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowice do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2021-02-15 10:03:39
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok 2021-02-15 10:01:41
dokument Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Dąbrowice 2021-02-15 09:59:37
dokument Przyjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-02-15 09:58:00
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego części zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dąbrowice 2021-02-15 09:56:48
dokument Przyjęcie dziennego porządku obrad 2021-02-15 09:55:02