Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Przyjęcie dziennego porządku obrad 2020-01-30 10:28:12
dokument Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 2020-01-30 10:27:32
dokument Uchwała Nr XVI/86/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-01-30 10:26:39
dokument Uchwała Nr XVI/87/2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2020-01-30 10:25:48
dokument Uchwała Nr XVI/88/2020 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 2020-01-30 10:24:59
dokument Uchwała Nr XVI/89/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-30 10:24:00
dokument Uchwała Nr XVI/90/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-01-30 10:22:58
dokument Uchwała Nr XVI/91/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowice 2020-01-30 10:21:03
dokument Uchwała Nr XVI/92/2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowice 2020-01-30 10:20:06
dokument Uchwała Nr XVI/93/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-01-30 10:18:51
dokument Uchwała Nr XVI/94/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju 2020-01-30 10:17:40
dokument Uchwała Nr XVI/95/2020 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowice oraz dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-30 10:16:42
dokument Uchwała Nr XVI/96/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowice na rok 2020 2020-01-30 10:15:45