Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Przyjęcie dziennego porządku obrad 2020-12-28 11:02:43
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok. 2020-12-28 11:02:12
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/2019 rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 -2023. 2020-12-28 11:01:26
dokument Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze 2020-12-28 10:59:49
dokument Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na 2021 rok 2020-12-28 10:56:48
dokument Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 2020-12-28 10:55:54
dokument Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Dąbrowice 2020-12-28 10:54:51
dokument Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Dąbrowice w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2020-12-28 10:53:52
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice na 2021 rok 2020-12-28 10:51:54