Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wniosek o usunięcie z posiedzenia obrad uchwały 2019-08-26 11:22:38
dokument Podjęcie Uchwały Nr X/57/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/119/09 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy, wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2019-08-26 11:20:42
dokument Podjęcie Uchwały Nr X/56/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 6 prowadzonym przez Gminę Dąbrowice 2019-08-26 10:58:03
dokument Podjęcie Uchwały Nr X/55/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-26 10:40:28
dokument Podjęcie Uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23.08.2019r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-26 10:22:06
dokument Podjęcie Uchwałay Nr X/54/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022 2019-08-26 10:19:23
dokument Głosowanie w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad 2019-08-26 09:56:25