Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wyjaśnienie - Pani Mirosława Wolska - Dyrektor ZS w Dąbrowicach do oświadczenia z dnia 19.09.2022 2023-02-02 15:14:52
dokument Wyjaśnienia - Pani Mirosława Wolska p.o. Dyrektora ZS w Dąbrowicach do oświadczenia z dnia 31.08.2022 2023-02-02 15:14:12
dokument Mirosława Wolska Dyrektor ZS w Dąbrowicach oświadczenie początkowe 2023-02-02 15:13:03
dokument Mirosława Wolska p. o. Dyrektora ZS w Dąbrowicach oświadczenie końcowe 2023-02-02 15:12:39
dokument Wyjaśnienia Pani Barbary Jabłońskiej radnej do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:48:51
dokument Wyjaśnienia Pani Małgorzaty Sokołowskiej p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:48:24
dokument Wyjaśnienia Pana Artura Sowińskiego radnego do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:47:14
dokument Wyjaśnienia Pana Bogdana Szadkowskiego radnego do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:46:46
dokument Wyjaśnienia Pana Michała Bińkowskiego osoby wydającej decyzje z up. Wójta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:44:39
dokument Wyjaśnienia Pani Jolanty Skowrońskiej Skarbnika Gminy do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:44:14
dokument Wyjaśnienia Pani Małgorzaty Sokołowskiej p.o. Dyrektora Zespołu Szkól w Dąbrowicach do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora 2022-09-14 14:43:39
dokument Wyjaśnienie Pana Marka Wojciechowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowice do oświadczenia majątkowego za rok 2021 2022-09-14 14:42:42
dokument Pomoc administracyjna - Magdalena Murawska- zakończenie pracy 2022-08-03 14:18:57
dokument Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice Marek Wojciechowski 2022-06-02 13:50:20
dokument Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska 2022-06-02 13:49:06
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Artur Sowiński 2022-04-29 15:01:46
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Iwona Dębicka-Wąs 2022-04-29 15:01:13
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Ewelina Piwińska 2022-04-29 15:00:52
dokument Dyrektor Dąbrowickiego Centrum Kultury - Aleksandra Kołodziejska 2022-04-29 13:41:30
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Małgorzata Janecka-Burdyka 2022-04-29 13:40:00
dokument Podinspektor - Dominika Krzemińska 2022-04-29 13:39:21
dokument Skarbnik Gminy - Jolanta Skowrońska 2022-04-29 13:38:05
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Bogdan Szadkowski 2022-04-29 12:41:56
dokument Sekretarz Gminy- Z-ca Kierownika USC Monika Karpierz 2022-04-29 12:41:24
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Michał Drążkiewicz 2022-04-29 12:40:58
dokument Inspektor Dorota Błaszczyk 2022-04-29 12:40:27
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Alina Szczepaniak 2022-04-29 08:31:52
dokument p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Małgorzata Sokołowska 2022-04-29 08:31:15
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Rafał Pacholczyk 2022-04-29 08:23:36
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Janusz Marzec 2022-04-29 08:22:22
dokument Radny Gminy Dąbrowice - Waldemar Kacprowicz 2022-04-29 08:21:46
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Wiesława Kwiatkowska 2022-04-27 11:29:46
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Barbara Jabłońska 2022-04-27 11:27:58
dokument Inspektor - Patrycja Dębicka 2022-04-27 11:27:29
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Dorota Szadkowska 2022-04-27 11:26:29
dokument Radna Gminy Dąbrowice - Ilona Chorzalska 2022-04-27 11:24:57
dokument Pomoc administracyjna - Michał Bińkowski 2022-04-27 11:22:09
dokument Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach - Katarzyna Banasiak 2022-04-27 10:58:34
dokument Pomoc administracyjna - Magdalena Murawska 2022-04-27 10:55:42
dokument p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Małgorzata Sokołowska- zakończenie pracy 2022-04-27 10:54:29
dokument p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Mirosława Wolska - rozpoczęcie pracy 2022-04-27 10:49:08
dokument Sekretarz Gminy- Z-ca Kierownika USC Monika Karpierz 2022-01-25 15:12:54