Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 2020-06-08 14:15:45
dokument Przyjęcie porządku dziennego sesji 2020-06-08 14:15:08
dokument Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 2020-06-08 14:14:19
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 2023 2020-06-08 14:12:54
dokument Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice 2020-06-08 14:11:33
dokument Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowice w roku szkolnym 2019/2020 dla celów zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością 2020-06-08 14:10:54
dokument Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowice w roku szkolnym 2020/2021 dla celów zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością 2020-06-08 14:09:55
dokument Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Żłobka Gminnego ARKA w Dąbrowicach dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowice 2020-06-08 14:09:03
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Dąbrowice 2020-06-08 14:08:07
dokument Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowice oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 2020-06-08 14:07:03
dokument Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-06-08 14:04:29
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok 2020-06-08 14:03:22
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowice za 2019 rok 2020-06-08 14:02:10
dokument Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2020 rok 2020-06-08 14:01:17
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju 2020-06-08 13:59:52
dokument Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice 2020-06-08 13:58:39
dokument Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 rok 2020-06-08 13:57:56
dokument Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok 2020-06-08 13:54:56