Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr V/143/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice za 2020 rok 2021-06-23 08:24:04
dokument Uchwała Nr V/101/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2020 rok 2021-05-27 08:38:56
dokument Uchwała Nr V/164/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2020 roku ( dokument wytworzony przez RIO w Łodzi) 2020-10-01 09:21:23
dokument Uchwała Nr V/2/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowice 2020-01-14 12:06:01
dokument Uchwała Nr V/244/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice na 2020 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2020 roku 2019-12-17 08:32:26
dokument Uchwała Nr V/243/2019 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice 2019-12-17 08:22:37