Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ostrzeżenie meteorologiczne 22.10.2021 Patrycja Dębicka 2021-10-22 12:11:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie na XXXIII Sesję Rady Gminy - 25.10.2021 r. Patrycja Dębicka 2021-10-21 12:18:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 Patrycja Dębicka 2021-10-21 12:02:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-21 12:01:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-21 12:00:45 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-10-20 09:14:53 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby Patrycja Dębicka 2021-10-19 09:58:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-18 08:02:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-18 07:59:59 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby Patrycja Dębicka 2021-10-07 13:07:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-07 09:07:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-10-07 09:01:10 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby Patrycja Dębicka 2021-09-24 14:53:56 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-24 09:33:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej" Patrycja Dębicka 2021-09-17 10:18:09 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowice za okres I półrocza 2021 r. Patrycja Dębicka 2021-09-17 09:39:33 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-16 12:00:41 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-16 10:31:31 edycja dokumentu
XXXII Sesja Rady Gminy - 14.09.2021 r. Patrycja Dębicka 2021-09-14 13:26:44 edycja dokumentu
XXXII Sesja Rady Gminy - 14.09.2021 r. Patrycja Dębicka 2021-09-14 12:30:47 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-10 15:36:07 edycja dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:42:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:41:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:39:52 edycja dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:39:40 edycja dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:39:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:37:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:37:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:37:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie na XXXII Sesję Rady Gminy - 14.09.2021 r. Patrycja Dębicka 2021-09-10 13:34:06 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2021-09-10 12:05:46 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-10 09:07:03 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-10 09:04:04 edycja dokumentu
Ocena jakości wody - Dąbrowice, Baby 06.09.2021 r. Patrycja Dębicka 2021-09-09 11:49:27 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:20:18 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:14:28 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:14:09 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:13:46 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:13:29 edycja dokumentu
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2021-09-08 13:13:09 edycja dokumentu