Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wprowadzenie zmiany do dziennego porządku obrad 2019-11-29 11:10:43
dokument Przyjęcie dziennego porządku obrad 2019-11-29 11:09:51
dokument Autopoprawka do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 42 zł 2019-11-29 11:09:02
dokument Autopoprawka do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 45 zł 2019-11-29 11:07:49
dokument Uchwała Nr XIV/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice 2019-11-29 11:04:42
dokument Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-29 11:03:43
dokument Uchwała Nr XIV/73/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice 2019-11-29 11:02:49
dokument Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2019-11-29 11:01:10
dokument Uchwała Nr XIV/75/2019 wUchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice 2019-11-29 10:59:44
dokument Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice 2019-11-29 10:55:00
dokument Uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-29 10:53:50
dokument Uchwała Nr XIV/78/2019 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2019-11-29 10:52:33
dokument Uchwała Nr XIV/79/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-11-29 10:51:03
dokument Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 2019-11-29 10:49:47