Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok. 2024-01-23 14:44:43
dokument Zarządzenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2024. 2024-01-23 12:06:21
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-01-18 11:20:02
dokument Sprawozdanie z Konsultacji 2023-11-23 14:35:57
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 31.10.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 2023-10-31 10:06:44
dokument Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 2022-11-23 13:09:05
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-10-27 12:52:39
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na Terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-03-22 12:19:55
dokument Zarządzenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2022 2022-01-31 15:13:36
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-31 15:05:23
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-09 13:36:30
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. 2021-04-28 10:47:01
dokument Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 05.03. 2021 roku w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2021. 2021-03-08 08:52:56
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 05.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-03-08 08:52:21
dokument Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 2020-11-25 11:40:18
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. 2020-05-25 15:17:23
dokument Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-11-21 10:49:02
dokument Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 2019-11-06 12:56:44
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r. 2019-05-22 14:09:20