Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Gospodarka odpadami

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2023 2024-04-17 12:19:41
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2022 2023-04-18 13:02:11
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2021 2022-04-25 10:57:19
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2020 2021-04-28 09:23:19
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2019 - aktualizacja 2020-11-24 09:25:28
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2019 rok 2020-04-28 10:04:31
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2018 rok 2019-04-26 09:07:46
dokument Wzór deklaracji w formacie DOC 2019-04-25 11:28:10
dokument Wzór deklaracji w formacie PDF 2019-04-25 11:27:53
dokument Wzór deklaracji w formacie XML 2019-04-25 11:27:25
dokument Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemności 2019-04-25 11:13:42
dokument Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowice 2019-04-25 11:12:08
dokument Uchwala Nr XL/213/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice 2019-04-25 11:10:39
dokument Uchwała nr XL/212/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-04-25 11:09:13
dokument Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-04-25 11:04:33
dokument Deklaracja - dokument stracił ważność 2019-02-07 17:55:33