Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice 2024-02-23 11:37:58
dokument Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowice 2024-01-03 13:00:03
dokument Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach. 2023-12-20 13:46:04
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice" 2023-12-07 09:33:34
dokument Dostawa gazu płynnego propan do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2023-11-28 11:41:36
dokument Dostawa pelletu do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2023-11-22 09:21:07
dokument Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". 2023-11-08 08:47:45
dokument Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dąbrowice 2023-09-27 14:51:26
dokument Altana z tężnią solankową 2023-09-26 14:39:03
dokument Altana z tężnią solankową 2023-09-15 13:11:45
dokument Zapytanie ofertowe- Poprawa dostępności komunikacyjn- informacyjnej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice oraz Zespołu Szkół w Dąbrowicach w związku z realizacją projektu pt.: "Dostępna Gmina" w ramach grantu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 2023-07-19 11:43:33
dokument Zapytanie ofertowe - "Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach" 2023-07-12 11:15:29
dokument Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowice na lata 2023 - 2032 2023-06-12 14:17:13
dokument Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowice na lata 2023 - 2032 2023-05-31 13:56:39
dokument "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy Dąbrowice" 2023-05-19 10:03:16
dokument Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 2023-04-26 15:05:08
dokument Zakup usługi doradczej w postaci przeprowadzenia działań na rzecz poprawy dostępności w postaci wsparcia merytorycznego, doradczego i informacyjnego w zakresie dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej w Gminie Dąbrowice pt.: "Dostępna Gmina" w ramach grantu "Dostępny samorząd -granty", 2023-03-14 12:08:51
dokument Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice". 2023-03-10 09:24:42
dokument Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach 2023-01-19 13:36:18
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowice 2023-01-11 13:39:37
dokument Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice". 2022-12-02 10:22:20
dokument Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice w sezonie zimowym 2022-2023 2022-11-22 13:19:50
dokument Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-10-21 13:04:01
dokument Dostawa gazu płynnego propan do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2022-10-05 11:06:03
dokument "Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach" Projekt realizowany w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 4859/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 2022-10-04 13:37:52
dokument Dostawa gazu płynnego propan do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice - dokument stracił ważność 2022-09-07 14:50:39
dokument Zapytania ofertowe na wykonanie zadania: "DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DĄBROWICE I CZĘŚCI GMINY CHODÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWICACH". 2022-08-23 12:57:17
dokument Zapytanie ofertowe - "Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Dąbrowice w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wód w Dąbrowicach oraz w Babach wraz z sporządzeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego". 2022-08-12 09:16:24
dokument Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". 2022-08-01 14:06:27
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". 2022-06-08 12:21:27
dokument Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " 2022-06-01 11:22:00
dokument Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2022-05-20 11:40:27
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice 2022-05-05 12:11:17
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice 2022-04-20 12:15:07
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie -Adaptacja Sali pod nową pracownię komputerową (cyfrową) 2022-03-18 12:36:24
dokument Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-12-30 14:08:11
dokument Zapytanie ofertowe- Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowice 2021-12-30 14:04:55
dokument Zapytanie Ofertowe - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice 2021-12-17 13:41:50
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie Dostawę gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2021/2022 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-12-10 13:38:25
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby 2021-10-19 09:58:37
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby 2021-09-24 14:53:56
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby" 2021-07-13 14:18:16
dokument Zapytanie ofertowe -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy w Dąbrowicach 2021-05-21 13:28:04
dokument Zapytanie ofertowe -Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-03-22 13:13:25
dokument Zapytanie ofertowe -Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2021/2022 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-03-22 13:06:56
dokument Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2020-09-18 13:01:40
dokument Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach 2020-07-29 12:46:37
dokument Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice 2020-07-09 12:09:01
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa- Dzięgost" 2020-06-09 10:08:53
dokument Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2020-03-05 13:04:19
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice 2020-01-10 13:06:42
dokument Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2019-09-20 10:20:41
dokument Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2019-09-18 13:58:37
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki 2019-09-09 13:31:22
dokument Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach" 2019-07-26 09:11:45
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.01.05.2019 z dnia 30.05.2019r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników szkoleń w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2019-05-30 13:09:10
dokument Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" 2019-05-20 14:52:46
dokument Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 2019-05-09 11:36:16
dokument Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 roku 2019-04-29 12:42:04
dokument Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" 2019-04-18 13:14:37
dokument "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy Dąbrowice" 2019-04-11 13:59:17