Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". 2022-06-08 12:21:27
dokument Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " 2022-06-01 11:22:00
dokument Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2022-05-20 11:40:27
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice 2022-05-05 12:11:17
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice 2022-04-20 12:15:07
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie -Adaptacja Sali pod nową pracownię komputerową (cyfrową) 2022-03-18 12:36:24
dokument Zapytanie ofertowe - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-12-30 14:08:11
dokument Zapytanie ofertowe- Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowice 2021-12-30 14:04:55
dokument Zapytanie Ofertowe - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice 2021-12-17 13:41:50
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie Dostawę gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2021/2022 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-12-10 13:38:25
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby 2021-10-19 09:58:37
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby - dokument stracił ważność 2021-09-24 14:53:56
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby" 2021-07-13 14:18:16
dokument Zapytanie ofertowe -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy w Dąbrowicach 2021-05-21 13:28:04
dokument Zapytanie ofertowe -Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-03-22 13:13:25
dokument Zapytanie ofertowe -Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2021/2022 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2021-03-22 13:06:56
dokument Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2020-09-18 13:01:40
dokument Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach 2020-07-29 12:46:37
dokument Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice 2020-07-09 12:09:01
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa- Dzięgost" 2020-06-09 10:08:53
dokument Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2020-03-05 13:04:19
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gminy Dąbrowice przy realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice 2020-01-10 13:06:42
dokument Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2019-09-20 10:20:41
dokument Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice 2019-09-18 13:58:37
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki 2019-09-09 13:31:22
dokument Zapytanie ofertowe na "Dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach" 2019-07-26 09:11:45
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.01.05.2019 z dnia 30.05.2019r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników szkoleń w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2019-05-30 13:09:10
dokument Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" 2019-05-20 14:52:46
dokument Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 2019-05-09 11:36:16
dokument Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 roku 2019-04-29 12:42:04
dokument Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" 2019-04-18 13:14:37
dokument "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy Dąbrowice" 2019-04-11 13:59:17