Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr V/57/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18.04.2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2022 rok 2023-04-20 11:26:39
dokument Uchwała Nr V/187/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2022 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2022 roku 2022-11-15 10:16:11
dokument Uchwała Nr V/39/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowice 2022-03-04 14:23:03
dokument Uchwała Nr V/336/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2022 roku 2022-01-10 10:53:09
dokument Uchwała Nr V/335/2021 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice 2022-01-10 10:41:25
dokument Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 2021-12-27 08:46:22
dokument Autopoprawka do projektu budżetu 2022 2021-12-27 08:37:49
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 2021-11-15 08:42:16
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na 2022 rok 2021-11-15 08:33:45