Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała VII/33/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmieniającej uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Dąbrowice w działaniu ratownicznym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Patrycja Dębicka 2019-04-02 14:17:53 dodanie dokumentu
Protokół nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 marca 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-04-02 13:49:50 dodanie dokumentu
Uchwała VII/35/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-04-02 13:39:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-04-02 12:40:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-04-02 12:38:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-04-02 12:24:54 dodanie dokumentu
Żłobek Gminny Patrycja Dębicka 2019-03-28 15:00:27 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-28 08:19:59 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-28 08:19:29 dodanie dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-27 11:10:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Samorządu Rady Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:51:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowice na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:50:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały przygotowany przez Kierownika GOPS w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:49:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowice na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:49:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:46:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III /12 /2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022 Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:44:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:43:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:42:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Dąbrowice w działaniu ratownicznym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:42:05 dodanie dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-22 14:35:17 dodanie dokumentu
Komunikat dotyczący możliwości zgłaszania zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:45:12 edycja dokumentu
Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:44:00 edycja dokumentu
Komunikat dotyczący możliwości zgłaszania zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:43:07 edycja dokumentu
"Informacje PKW w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019" Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:06:17 dodanie dokumentu
Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:05:07 dodanie dokumentu
Komunikat dotyczący możliwości zgłaszania zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2019-03-22 09:03:15 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 Patrycja Dębicka 2019-03-21 14:43:27 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-18 13:20:51 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-18 13:19:54 usunięcie załacznika
Protokół NR V 2019 z V sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 lutego 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:51:38 dodanie dokumentu
Protokół z komisji rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 lutego 2019r. Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:50:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchmości położonych na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowice środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 marca 2019 zmieniająca uchwałę Nr XIV 73 08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:42:24 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-18 11:38:40 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 15.03.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-03-15 11:43:54 dodanie dokumentu
Statuty Sołectw Patrycja Dębicka 2019-03-14 13:25:21 edycja dokumentu
Statuty Sołectw Patrycja Dębicka 2019-03-14 13:24:25 dodanie dokumentu
Statuty Sołectw Patrycja Dębicka 2019-03-14 13:22:39 edycja dokumentu
Statuty Sołectw Patrycja Dębicka 2019-03-14 13:21:00 edycja dokumentu