Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice". Ilona Kruszyńska 2023-03-10 09:25:21 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice". Ilona Kruszyńska 2023-03-10 09:24:42 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 08.03.2023 Patrycja Dębicka 2023-03-08 12:17:52 dodanie dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-03-08 01:38:24 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.03.2023 Patrycja Dębicka 2023-03-07 14:36:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2023-03-06 09:50:43 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2023-03-06 09:50:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Dąbrowice za 2022 rok Patrycja Dębicka 2023-03-06 09:48:39 dodanie dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Patrycja Dębicka 2023-03-01 08:25:28 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2023 rok Patrycja Dębicka 2023-02-28 11:57:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2023 rok Patrycja Dębicka 2023-02-28 11:55:29 dodanie dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:06:45 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:06:36 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:05:52 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:05:33 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:05:22 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:05:14 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:05:03 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:04:51 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:04:42 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:04:32 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:04:18 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-02-24 14:03:52 dodanie dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-02-24 12:05:55 edycja dokumentu
Zarządzenie 107/2022 Patrycja Dębicka 2023-02-24 08:50:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30.12.2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2023-02-24 08:19:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice w związku z ogłoszeniem naboru o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Patrycja Dębicka 2023-02-22 14:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 22.02.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Patrycja Dębicka 2023-02-22 13:25:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/296/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/290/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/277/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:56:34 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/297/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru, flagi i pieczęci Miasta i Gminy Dąbrowice Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:56:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/296/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/290/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/277/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:53:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/295/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowice Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:51:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/294/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Dąbrowice Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:50:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/293/2023 RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2023 rok Anita Truszczyńska 2023-02-22 12:48:29 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.02.2023 Patrycja Dębicka 2023-02-20 11:34:09 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ilona Kruszyńska 2023-02-17 19:24:03 edycja dokumentu
LIII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 17.02.2023 r. Patrycja Dębicka 2023-02-17 10:45:37 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 17.02.2023 Patrycja Dębicka 2023-02-17 08:51:04 dodanie dokumentu
LIII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice - 17.02.2023 r. Anita Truszczyńska 2023-02-13 13:16:32 dodanie dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-02-07 15:29:46 edycja dokumentu