Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2019-04-26 10:45:27 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-04-26 09:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:32:32 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji w formacie DOC Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:28:10 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji w formacie PDF Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:27:53 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji w formacie XML Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:27:25 dodanie dokumentu
Deklaracja Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:26:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemności Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:13:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:12:08 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XL/213/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XL/212/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:09:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Patrycja Dębicka 2019-04-25 11:04:33 dodanie dokumentu
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 Patrycja Dębicka 2019-04-25 09:43:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Patrycja Dębicka 2019-04-25 08:07:08 dodanie dokumentu
Sprawozdania Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:44:12 usunięcie dokumentu
Sprawozdania 2018 Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:44:02 usunięcie dokumentu
Rb-NDS IV kwrtał 2018 Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:43:51 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:43:32 usunięcie dokumentu
Rb-NDS IV kwrtał 2018 Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:40:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:39:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:37:37 edycja dokumentu
Sprawozdania 2019 Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:37:09 usunięcie dokumentu
Rb-NDS za I kwartał 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:36:58 usunięcie dokumentu
Rb-NDS za I kwartał 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:36:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/ 12 /2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022 Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:31:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:28:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:27:09 dodanie dokumentu
Rb-NDS za I kwartał 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-04-19 09:16:08 dodanie dokumentu
Patrycja Dębicka 2019-04-18 13:16:06 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" Patrycja Dębicka 2019-04-18 13:15:18 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" Patrycja Dębicka 2019-04-18 13:14:37 dodanie dokumentu
Jolanta Skowrońska 2019-04-18 13:11:01 usunięcie dokumentu
Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:31:14 edycja dokumentu
Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:23:40 edycja dokumentu
Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:23:17 usunięcie załacznika
Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:23:12 usunięcie załacznika
Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:23:09 usunięcie załacznika
Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-04-18 12:14:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowice za 2018 rok" Patrycja Dębicka 2019-04-18 10:56:39 dodanie dokumentu
Protokół nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-04-17 14:57:38 dodanie dokumentu