Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-09-12 15:15:45 edycja dokumentu
Pomoc administracyjna - Małgorzata Bukowska Patrycja Dębicka 2019-09-12 11:01:25 dodanie dokumentu
XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-09-11 10:58:42 edycja dokumentu
XI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 11.09.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-09-11 10:55:38 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki Patrycja Dębicka 2019-09-09 13:32:02 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki Patrycja Dębicka 2019-09-09 13:31:22 dodanie dokumentu
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki Patrycja Dębicka 2019-09-09 12:37:44 dodanie dokumentu
Informacja komisarza wyborczego w łodzi ii o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Patrycja Dębicka 2019-09-06 15:32:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Patrycja Dębicka 2019-09-06 13:47:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Patrycja Dębicka 2019-09-06 13:29:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022 Patrycja Dębicka 2019-09-06 13:09:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-09-06 13:03:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wniosku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Patrycja Dębicka 2019-09-06 12:56:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych Patrycja Dębicka 2019-09-06 12:49:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/119/09 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy, wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania Patrycja Dębicka 2019-09-06 09:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezplatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wieku do lat 6 prowadzonym przez Gminę Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-09-06 09:20:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowice oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-06 09:09:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY- ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC Patrycja Dębicka 2019-09-04 10:37:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:42:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planu deficytu budżetu Gminy Dąbrowice w 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrzynych i wewnętrznych na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:28:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrzynych i wewnętrznych na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:22:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:16:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Dąbrowicach na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:14:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżetu gminy na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:09:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:04:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-04 09:01:49 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-03 11:09:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-09-03 11:08:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia górnej kwoty stanowiącej pogotowie kasowe w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2019-09-03 11:00:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia górnej kwoty stanowiącej pogotowie kasowe w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2019-09-03 10:58:15 dodanie dokumentu
Fundusz Sołecki na 2019 rok-zmiana nr 5 Patrycja Dębicka 2019-09-03 10:50:41 dodanie dokumentu
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2019-08-30 12:17:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-08-28 08:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-08-28 08:21:09 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr X/53/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dokanania zmian budżetu gminy na 2019 rok Patrycja Dębicka 2019-08-27 12:06:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022 Patrycja Dębicka 2019-08-27 11:44:42 dodanie dokumentu