Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIV/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:22:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:21:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:21:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/73/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:19:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/75/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:18:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:17:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:16:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/78/2019 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:15:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/79/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:14:31 dodanie dokumentu
Wprowadzenie zmiany do dziennego porządku obrad Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:10:43 dodanie dokumentu
Przyjęcie dziennego porządku obrad Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:09:51 dodanie dokumentu
Autopoprawka do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 42 zł Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:09:02 dodanie dokumentu
Autopoprawka do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 45 zł Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:04:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/72/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:03:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/73/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:02:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:01:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/74/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:01:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/75/2019 wUchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 11:00:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/75/2019 wUchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:59:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:57:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/79/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:57:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:55:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:53:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/78/2019 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:52:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/79/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:51:03 dodanie dokumentu
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Katarzyna Zasadzińska 2019-11-29 10:49:47 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-11-29 10:40:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 października 2019 roku Katarzyna Zasadzińska 2019-11-28 07:55:13 dodanie dokumentu
XIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 27.11.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-11-27 11:58:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:38:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:37:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:36:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:34:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice? Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:32:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:31:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:30:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:29:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.? Katarzyna Zasadzińska 2019-11-22 11:26:45 dodanie dokumentu