Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-27 15:02:39 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w roku 2018 Patrycja Dębicka 2019-05-27 13:14:38 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej Patrycja Dębicka 2019-05-27 13:06:44 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-27 12:59:21 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Patrycja Dębicka 2019-05-27 12:57:53 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-27 11:17:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyznania klubom sportowym, dotacji celowej na wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-05-27 10:14:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:26:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:25:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:25:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:23:35 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:21:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:20:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:19:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:19:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:18:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:17:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:16:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:15:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2019-05-24 14:15:00 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-23 12:09:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r. Patrycja Dębicka 2019-05-22 14:09:20 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice - Marek Wojciechowski Patrycja Dębicka 2019-05-22 13:37:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Dąbrowice- Dorota Dąbrowska Patrycja Dębicka 2019-05-22 13:36:01 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice - Marek Wojciechowski Patrycja Dębicka 2019-05-22 13:34:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji dotyczących zezwolenia na budowę masztu telefonicznego Patrycja Dębicka 2019-05-21 11:48:17 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" Patrycja Dębicka 2019-05-20 14:52:46 dodanie dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:43:56 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:43:12 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:37:12 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:37:06 usunięcie załacznika
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:15:38 edycja dokumentu
Zakup oraz dostawa 24 szt. laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Patrycja Dębicka 2019-05-20 08:14:58 edycja dokumentu
Pomoc administracyjna - Sylwia Pacholczyk Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:19:54 dodanie dokumentu
Pomoc administracyjna - Sylwia Bielicka Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:19:35 dodanie dokumentu
Zastępca Kierownika USC - Monika Karpierz Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:18:48 dodanie dokumentu
Pomoc administracyjna - Michał Bińkowski Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:18:21 dodanie dokumentu
Pomoc administracyjna - Małgorzata Szulczewska Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:17:40 dodanie dokumentu
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Małgorzata Sokołowska Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:17:03 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach - Katarzyna Banasiak Patrycja Dębicka 2019-05-19 16:16:27 dodanie dokumentu