Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Radna Ilona Chorzalska Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:24:17 dodanie dokumentu
Radna Ewelina Piwińska Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:23:39 dodanie dokumentu
Radna Alina Szczepaniak Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:23:03 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wojciechowski Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:21:54 dodanie dokumentu
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:15:45 dodanie dokumentu
Przyjęcie porządku dziennego sesji Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:15:08 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:14:19 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 2023 Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:13:23 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 2023 Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:12:54 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:11:47 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:11:33 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowice w roku szkolnym 2019/2020 dla celów zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:10:54 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowice w roku szkolnym 2020/2021 dla celów zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:09:55 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Żłobka Gminnego ARKA w Dąbrowicach dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:09:03 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:08:07 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowice oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:07:03 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowice za 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:06:00 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:05:37 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:05:02 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:04:29 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:03:22 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowice za 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:02:10 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2020 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:01:17 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 14:00:11 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/94/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 13:59:52 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 13:58:39 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 13:57:56 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok Katarzyna Zasadzińska 2020-06-08 13:54:56 dodanie dokumentu
E-usługi wyborcze dostępne dla obywateli Patrycja Dębicka 2020-06-08 10:48:34 dodanie dokumentu
E-usługi wyborcze dostępne dla obywateli Patrycja Dębicka 2020-06-08 10:47:49 usunięcie dokumentu
E-usługi wyborcze dostępne dla obywateli Patrycja Dębicka 2020-06-08 10:47:41 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Dąbrowice o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gm. Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2020-06-05 14:03:17 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Patrycja Dębicka 2020-06-05 12:55:22 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Patrycja Dębicka 2020-06-05 12:54:29 dodanie dokumentu
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Patrycja Dębicka 2020-06-05 11:32:20 edycja dokumentu
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Patrycja Dębicka 2020-06-05 11:31:48 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Patrycja Dębicka 2020-06-05 11:31:16 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Patrycja Dębicka 2020-06-05 11:30:36 edycja dokumentu
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z nowym wzorem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Patrycja Dębicka 2020-06-05 11:30:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2020 rok Patrycja Dębicka 2020-06-04 11:24:42 dodanie dokumentu