Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/218/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:19:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-05-20 11:41:03 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-05-20 11:40:45 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-05-20 11:40:27 dodanie dokumentu
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Mirosława Wolska Patrycja Dębicka 2022-05-17 14:54:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-05-17 12:52:58 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 17.05.2022 Patrycja Dębicka 2022-05-17 11:35:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-10 08:17:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-10 08:16:25 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 05.05.2022 Patrycja Dębicka 2022-05-05 15:01:19 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Patrycja Dębicka 2022-05-05 14:59:01 dodanie dokumentu
Druki do pobrania (zakładka menu) Patrycja Dębicka 2022-05-05 14:58:10 dodanie pozycji menu
Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-05-05 12:11:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/230/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 Patrycja Dębicka 2022-05-05 10:22:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/231/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbrowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Kutnowskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Patrycja Dębicka 2022-05-05 10:16:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/229/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-05 10:15:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/229/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-05 10:15:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-05-04 11:45:34 edycja dokumentu
Ocena jakości wody - Baby -kwiecień 2022 r. Patrycja Dębicka 2022-05-04 10:44:18 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Iwona Dębicka-Wąs Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:15:59 edycja dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Ewelina Piwińska Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:06:33 edycja dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice - Artur Sowiński Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:06:18 edycja dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice - Artur Sowiński Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:01:46 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Iwona Dębicka-Wąs Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:01:13 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Ewelina Piwińska Patrycja Dębicka 2022-04-29 15:00:52 dodanie dokumentu
Dyrektor Dąbrowickiego Centrum Kultury - Aleksandra Kołodziejska Patrycja Dębicka 2022-04-29 13:41:30 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Małgorzata Janecka-Burdyka Patrycja Dębicka 2022-04-29 13:40:00 dodanie dokumentu
Podinspektor - Dominika Krzemińska Patrycja Dębicka 2022-04-29 13:39:21 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy - Jolanta Skowrońska Patrycja Dębicka 2022-04-29 13:38:05 dodanie dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice - Bogdan Szadkowski Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:41:56 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy- Z-ca Kierownika USC Monika Karpierz Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:41:24 dodanie dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice - Michał Drążkiewicz Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:40:58 dodanie dokumentu
Inspektor Dorota Błaszczyk Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:40:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:38:56 edycja dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:38:30 edycja dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-04-29 12:37:56 dodanie dokumentu
XLI Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 29.04.2022 Patrycja Dębicka 2022-04-29 10:12:17 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Alina Szczepaniak Patrycja Dębicka 2022-04-29 08:31:52 dodanie dokumentu
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Małgorzata Sokołowska Patrycja Dębicka 2022-04-29 08:31:15 dodanie dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice - Rafał Pacholczyk Patrycja Dębicka 2022-04-29 08:23:36 dodanie dokumentu