Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r Patrycja Dębicka 2024-02-26 15:21:31 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Patrycja Dębicka 2024-02-26 15:20:52 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gm. Dąbrowice Patrycja Dębicka 2024-02-26 12:58:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2024 rok Patrycja Dębicka 2024-02-26 12:19:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2024 rok Patrycja Dębicka 2024-02-26 12:17:51 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i rezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Patrycja Dębicka 2024-02-26 10:55:39 edycja dokumentu
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2024-02-23 11:38:20 edycja dokumentu
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2024-02-23 11:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Patrycja Dębicka 2024-02-20 11:27:51 dodanie dokumentu
Protokół nr LIX/2023 z LIX Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 12 października 2023 roku Anita Truszczyńska 2024-02-20 09:36:13 dodanie dokumentu
Protokół nr LVIII/2023 z LVIII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 22 września 2023 roku Anita Truszczyńska 2024-02-20 09:34:04 dodanie dokumentu
Protokół nr LVII/2023 z LVII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 03 sierpnia 2023 roku Anita Truszczyńska 2024-02-20 09:33:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/339/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:58:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/338/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaka ratownika OSP. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:58:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/337/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:55:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/336/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej? na lata 2024 - 2030. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/335/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028?. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:53:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXI/334/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028?. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:52:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/329/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:48:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/328/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:47:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/327/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028?. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:46:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/324/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:40:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr LX/324/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:40:02 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LX/326/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028?. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:39:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/325/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/324/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/323/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr LI/284/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2023-2040. Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:36:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/322/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2023 rok Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:35:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/321/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2023 rok Anita Truszczyńska 2024-02-20 08:34:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 119/2 i 119/3 oraz fragmentu działki 119/1, obręb Dąbrowice Patrycja Dębicka 2024-02-19 07:51:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2024 rok Patrycja Dębicka 2024-02-16 08:04:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2024 rok Patrycja Dębicka 2024-02-16 08:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice w roku 2024 Patrycja Dębicka 2024-02-14 11:29:56 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 1 lutego 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Patrycja Dębicka 2024-02-13 12:51:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Starosty Kutnowskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie podziału Powiatu Kutnowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Patrycja Dębicka 2024-02-13 12:45:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2024-02-13 11:21:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2024-02-13 11:21:12 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2024-02-13 11:20:46 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2024-02-13 11:20:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 119/2 i 119/3 oraz fragmentu działki 119/1, obręb Dąbrowice Patrycja Dębicka 2024-02-12 13:57:02 dodanie dokumentu