Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ostrzeżenie meteorologiczne 03.02.2023 Patrycja Dębicka 2023-02-03 13:35:35 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 03.02.2023 Patrycja Dębicka 2023-02-03 10:38:53 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie - Pani Mirosława Wolska - Dyrektor ZS w Dąbrowicach do oświadczenia z dnia 19.09.2022 Patrycja Dębicka 2023-02-02 15:14:52 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia - Pani Mirosława Wolska p.o. Dyrektora ZS w Dąbrowicach do oświadczenia z dnia 31.08.2022 Patrycja Dębicka 2023-02-02 15:14:12 dodanie dokumentu
Mirosława Wolska Dyrektor ZS w Dąbrowicach oświadczenie początkowe Patrycja Dębicka 2023-02-02 15:13:03 dodanie dokumentu
Mirosława Wolska p. o. Dyrektora ZS w Dąbrowicach oświadczenie końcowe Patrycja Dębicka 2023-02-02 15:12:39 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pani Barbary Jabłońskiej radnej do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2023-02-02 15:12:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/13/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2023-02-02 11:55:28 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 01.02.2023 Patrycja Dębicka 2023-02-01 14:40:46 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Patrycja Dębicka 2023-02-01 13:18:37 edycja dokumentu
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2023-01-31 14:52:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Patrycja Dębicka 2023-01-31 14:39:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/289/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Anita Truszczyńska 2023-01-31 11:16:41 edycja dokumentu
Uchwała nr LII/288/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Anita Truszczyńska 2023-01-31 11:16:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr L/281/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/269/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2023-01-31 11:01:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/278/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2022 rok". Anita Truszczyńska 2023-01-31 10:59:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/277/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach. Anita Truszczyńska 2023-01-31 10:55:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/276/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych. Anita Truszczyńska 2023-01-31 10:54:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII/274/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/269/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowice Anita Truszczyńska 2023-01-31 10:41:29 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2023-01-31 10:30:31 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII/273/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2023-01-30 15:28:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLVIII/272/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Anita Truszczyńska 2023-01-30 15:26:15 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:53:43 edycja dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:51:29 edycja dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:50:11 edycja dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:49:27 edycja dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:48:48 edycja dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-01-30 10:47:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/268/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:41:47 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/268/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:41:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/267/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku do warunku pracy oraz sposobu podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród". Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:40:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/266/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2022 rok". Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:35:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/265/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/247/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 7 września w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:30:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/264/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów. Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:13:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/263/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 Anita Truszczyńska 2023-01-27 12:11:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/260/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/248/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 7 września 2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Anita Truszczyńska 2023-01-27 11:33:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/259/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 6 października 2022 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Anita Truszczyńska 2023-01-27 11:30:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LI/285/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Anita Truszczyńska 2023-01-27 11:13:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIV/256/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 07 września 2022 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dąbrowice Anita Truszczyńska 2023-01-27 10:39:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIV/255/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 07 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2023-01-27 10:37:59 dodanie dokumentu