Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Radna Gminy Dąbrowice -Barbara Jabłońska Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:48:33 dodanie dokumentu
Radny Gminy Dąbrowice -Artur Sowiński Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:47:55 dodanie dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Alina Szczepaniak Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:47:22 edycja dokumentu
Radna Gminy Dąbrowice - Alina Szczepaniak Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:47:10 dodanie dokumentu
Dyrektor Dąbrowickiego Centrum Kultury -Aleksandra Kołodziejska Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:34:01 dodanie dokumentu
Podinspektor- Dominika Krzemińska Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:33:28 dodanie dokumentu
Inspektor- Dorota Błaszczyk Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:32:31 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy- Jolanta Skowrońska Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:32:00 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Katarzyna Banasiak Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:31:23 dodanie dokumentu
Pomoc administracyjna- Michał Bińkowski Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:30:46 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicach- Mirosława Wolska Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:23:35 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy - Monika Karpierz Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:22:48 dodanie dokumentu
Inspektor - Patrycja Dębicka Patrycja Dębicka 2023-04-28 13:22:05 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 27.04.2023 Patrycja Dębicka 2023-04-27 12:48:50 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Ilona Kruszyńska 2023-04-26 15:05:21 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Ilona Kruszyńska 2023-04-26 15:05:08 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 26.04.2023 Patrycja Dębicka 2023-04-26 12:28:43 dodanie dokumentu
Bilans 2022 Patrycja Dębicka 2023-04-20 13:55:11 edycja dokumentu
Bilans 2022 Patrycja Dębicka 2023-04-20 13:45:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2023 rok Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:56:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2023 rok Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:54:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/57/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18.04.2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2022 rok Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:26:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:24:16 edycja dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:12:50 edycja dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:12:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie I kwartał 2023 Patrycja Dębicka 2023-04-20 11:11:25 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2022 Patrycja Dębicka 2023-04-18 13:02:11 dodanie dokumentu
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" Patrycja Dębicka 2023-04-17 10:02:57 edycja dokumentu
Ocena jakości wody -marzec 2023 r. Patrycja Dębicka 2023-04-11 13:22:47 dodanie dokumentu
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice Ilona Kruszyńska 2023-04-06 10:29:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/303/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2023 na terenie Gminy Dąbrowice. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:48:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/302/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2022 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:46:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/301/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowice do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/300/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:43:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/299/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Dąbrowice na 2023 rok?. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/298/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:41:26 dodanie dokumentu
Protokół nr LIII/2022 z LIII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 lutego 2023 roku Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:14:59 edycja dokumentu
Protokół nr LII/2022 z LII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 stycznia 2023 roku Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:14:38 edycja dokumentu
Protokół nr XLIX/2022 z XLIX Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 5 grudnia 2022 roku Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:09:18 edycja dokumentu
Protokół nr LIII/2022 z LIII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 17 lutego 2023 roku Anita Truszczyńska 2023-04-05 12:07:13 dodanie dokumentu