Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:24:21 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:24:09 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:58 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:46 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:34 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:23 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:11 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:23:00 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:22:48 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:22:37 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:22:22 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:22:09 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:21:55 edycja dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Justyna Kawałczewska 2022-07-22 09:21:21 dodanie dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:20:24 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:20:00 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:19:47 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:19:20 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:18:57 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:18:43 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 15:17:53 edycja dokumentu
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Justyna Kawałczewska 2022-07-19 14:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2022 Justyna Kawałczewska 2022-07-19 10:29:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie II kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-07-19 10:12:28 edycja dokumentu
Sprawozdanie II kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-07-19 10:12:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie II kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-07-19 10:11:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie II kwartał 2022 Patrycja Dębicka 2022-07-19 10:10:31 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol Patrycja Dębicka 2022-07-19 09:23:14 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 18.07.2022 Patrycja Dębicka 2022-07-18 15:09:30 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022 -aktualizacja Patrycja Dębicka 2022-07-14 13:52:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIII/243/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 Patrycja Dębicka 2022-07-14 08:45:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/242/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-07-14 08:42:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.868.418,66 zł Patrycja Dębicka 2022-07-14 08:40:43 dodanie dokumentu
XLIII Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 12.07.2022 r. Patrycja Dębicka 2022-07-12 09:16:54 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 11.07.2022 Patrycja Dębicka 2022-07-11 09:47:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności organów Gminy Dąbrowice - Wójta Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:12:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:11:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2021 rok Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:11:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:09:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostki paliwa w Gminie Dąbrowice w roku szkolnym 2022/2023 dla celów zwrotów rodzicom kosztu dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością Justyna Kawałczewska 2022-07-08 15:09:30 dodanie dokumentu