Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-22 09:12:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-22 09:11:07 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zadanie -Adaptacja Sali pod nową pracownię komputerową (cyfrową) Patrycja Dębicka 2022-03-18 12:36:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/215/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:55:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/214/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice na rok 2022 Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:52:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:52:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:50:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:48:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/164/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ich częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:45:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowice do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:34:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/201/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowice na lata 2022-2024" Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:31:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/202 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026" Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:31:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/201/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowice na lata 2022-2024" Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:29:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/164/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:28:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/199/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dąbrowice konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-03-16 14:02:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-14 08:04:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-14 08:00:56 dodanie dokumentu
XXXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.03.2022 Patrycja Dębicka 2022-03-09 11:11:34 dodanie dokumentu
Dostępność w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-03-07 09:32:38 edycja dokumentu
Dostępność w Gminie Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-03-07 09:26:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-07 09:13:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-03-07 09:11:10 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Patrycja Dębicka 2022-03-04 14:27:33 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Patrycja Dębicka 2022-03-04 14:23:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/39/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-03-04 14:23:03 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.02.2022 Patrycja Dębicka 2022-03-04 09:55:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. wdrożenia pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy Patrycja Dębicka 2022-03-04 08:09:20 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dąbrowice - II półrocza 2021 r. Patrycja Dębicka 2022-03-03 15:38:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie XXXIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 09.03.2022 Justyna Kawałczewska 2022-03-03 14:01:32 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02-02-2022 ( WA.RZT.70.290.2021/10) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowice na okres 3 lat Patrycja Dębicka 2022-02-25 11:53:11 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02-02-2022 ( WA.RZT.70.290.2021/10) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowice na okres 3 lat Patrycja Dębicka 2022-02-25 11:51:50 dodanie dokumentu
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (zakładka menu) Patrycja Dębicka 2022-02-25 11:45:54 dodanie pozycji menu
Sprawozdanie IV kwartał 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-02-21 07:49:10 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-02-21 07:48:37 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-02-21 07:47:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-02-21 07:46:43 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.02.2022 Patrycja Dębicka 2022-02-20 21:44:31 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 18.02.2022 Patrycja Dębicka 2022-02-18 12:56:13 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meterologiczne 17.02.2022 Patrycja Dębicka 2022-02-17 19:31:14 dodanie dokumentu