Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 - 2022 Patrycja Dębicka 2019-05-31 13:08:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie przyjęcia projektu"Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice". Patrycja Dębicka 2019-05-31 13:05:48 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników - kadencja 2020-2023 - Gmina Dabrowice Patrycja Dębicka 2019-05-31 12:52:53 dodanie dokumentu
LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2019 Patrycja Dębicka 2019-05-31 12:48:44 dodanie dokumentu
Wzór - oświadczenie władza rodzicielska 2019 Patrycja Dębicka 2019-05-31 12:48:19 dodanie dokumentu
Wzór - oświadczenia przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 2019 Patrycja Dębicka 2019-05-31 12:47:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:27:31 dodanie dokumentu
Uchwałę Nr IX/51/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok". Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:26:55 dodanie dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:25:58 usunięcie dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:23:42 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice". Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:23:30 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:23:12 usunięcie dokumentu
Uchwałę Nr IX/51/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok". Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:22:53 usunięcie dokumentu
Uchwałę Nr IX/51/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok". Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:16:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:04:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice". Patrycja Dębicka 2019-05-31 10:01:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach Patrycja Dębicka 2019-05-31 09:57:41 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.01.05.2019 z dnia 30.05.2019r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla uczestników szkoleń w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2019-05-30 13:09:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/202/2014 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-05-29 14:58:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/28/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice Patrycja Dębicka 2019-05-29 14:58:01 dodanie dokumentu
Protokół NR VIII/2019 Z VIII Sesji Rady Gminy Dąbrowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-05-29 12:43:50 dodanie dokumentu
Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 maja 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:40:11 edycja dokumentu
Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 17 maja 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:39:55 dodanie dokumentu
Protokół z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:39:27 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:35:16 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/38/ 2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2019 rok" Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:34:18 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019-2022. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:32:38 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2018 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:31:54 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:30:57 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowice. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:27:00 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:26:20 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice". Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:25:47 edycja dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dąbrowice". Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:25:25 dodanie dokumentu
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:24:53 dodanie dokumentu
Głosowanie w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Patrycja Dębicka 2019-05-29 09:23:54 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w URZĘDZIE GMINY W DĄBROWICACH Patrycja Dębicka 2019-05-28 11:31:49 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -DECYZJE, WNIOSKI Patrycja Dębicka 2019-05-28 11:01:38 usunięcie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -DECYZJE, WNIOSKI Patrycja Dębicka 2019-05-28 11:01:19 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -DECYZJE, WNIOSKI Patrycja Dębicka 2019-05-28 11:01:15 usunięcie załacznika
IX Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 28.05.2019 r. Patrycja Dębicka 2019-05-28 10:57:38 dodanie dokumentu