Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-06-14 08:14:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-06-14 08:11:25 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " Patrycja Dębicka 2022-06-13 13:44:59 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 13.06.2022 Patrycja Dębicka 2022-06-13 07:56:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " Patrycja Dębicka 2022-06-10 13:15:37 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 09.06.2022 Patrycja Dębicka 2022-06-09 10:25:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/104/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2022 w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-06-09 08:50:03 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". Patrycja Dębicka 2022-06-08 12:21:42 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". Patrycja Dębicka 2022-06-08 12:21:27 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.06.2022 Patrycja Dębicka 2022-06-07 10:54:34 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.06.2022 Patrycja Dębicka 2022-06-07 10:54:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-06-06 07:58:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-06-06 07:56:53 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice Marek Wojciechowski Patrycja Dębicka 2022-06-02 13:50:20 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska Patrycja Dębicka 2022-06-02 13:49:21 edycja dokumentu
Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska Patrycja Dębicka 2022-06-02 13:49:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie IV kwartał 2021 rok Patrycja Dębicka 2022-06-02 10:15:58 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " Patrycja Dębicka 2022-06-02 09:26:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-06-01 12:49:52 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " Patrycja Dębicka 2022-06-01 11:22:12 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe -Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol " Patrycja Dębicka 2022-06-01 11:22:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-05-30 08:23:29 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach w ramach projektu pn.: "TIK-TAK! Nowe okno na świat! " Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Patrycja Dębicka 2022-05-27 14:16:18 edycja dokumentu
Raport o Stanie Gminy Dąbrowice za 2021 rok Justyna Kawałczewska 2022-05-26 11:24:35 dodanie dokumentu
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach - Mirosława Wolska Patrycja Dębicka 2022-05-25 13:42:44 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-24 08:23:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-05-24 08:21:52 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Patrycja Dębicka 2022-05-23 12:40:54 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2021 roku Patrycja Dębicka 2022-05-23 12:40:09 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku Patrycja Dębicka 2022-05-23 12:39:15 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.05.2022 Patrycja Dębicka 2022-05-20 14:12:50 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 20.05.2022 Patrycja Dębicka 2022-05-20 13:53:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/228/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2022-2024 Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:41:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/227/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:39:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/226/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 marca 2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:34:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/223/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:29:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP Gminy Dąbrowice w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:28:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice na 2022 rok" Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:26:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/220/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowice Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:23:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/219/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej za 2021 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok Justyna Kawałczewska 2022-05-20 12:21:44 dodanie dokumentu