Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Dąbrowicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-15 14:00:18 edycja dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-15 13:21:37 edycja dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-15 11:13:06 edycja dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-15 11:07:00 edycja dokumentu
Wyjaśnienia Pani Barbary Jabłońskiej radnej do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:48:51 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pani Małgorzaty Sokołowskiej p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:48:24 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pana Artura Sowińskiego radnego do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:47:14 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pana Bogdana Szadkowskiego radnego do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:46:46 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pana Michała Bińkowskiego osoby wydającej decyzje z up. Wójta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:44:39 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pani Jolanty Skowrońskiej Skarbnika Gminy do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:44:14 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Pani Małgorzaty Sokołowskiej p.o. Dyrektora Zespołu Szkól w Dąbrowicach do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:43:39 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie Pana Marka Wojciechowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowice do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:42:42 dodanie dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-14 14:06:11 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XLIV/246/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 07 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 Patrycja Dębicka 2022-09-13 10:47:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/245/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 07 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-09-13 10:45:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLIV/245/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 07 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-09-13 10:44:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 13 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-09-13 10:40:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 13 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-09-13 10:38:00 dodanie dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-08 14:58:49 edycja dokumentu
Dostawa gazu płynnego propan do budynków administrowanych przez Gminę Dąbrowice Patrycja Dębicka 2022-09-07 14:50:39 dodanie dokumentu
Zapytania ofertowe na wykonanie zadania: "DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DĄBROWICE I CZĘŚCI GMINY CHODÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWICACH". Patrycja Dębicka 2022-09-07 14:31:31 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". Anita Truszczyńska 2022-09-07 14:22:55 edycja dokumentu
XLIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.09.2022 r. Patrycja Dębicka 2022-09-07 08:40:35 dodanie dokumentu
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków" Patrycja Dębicka 2022-09-06 12:32:36 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach Justyna Kawałczewska 2022-09-02 13:53:39 dodanie dokumentu
XLIV Sesja Rady Gminy Dąbrowice - 07.09.2022 r. Justyna Kawałczewska 2022-09-02 13:50:19 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody -sierpień 2022 r. Patrycja Dębicka 2022-09-01 14:01:48 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Patrycja Dębicka 2022-08-31 14:30:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:35:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowice na 2022 rok Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:33:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2022 Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:31:39 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2022 Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:31:29 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2022 roku Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:10:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2022 roku Patrycja Dębicka 2022-08-31 11:09:48 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Patrycja Dębicka 2022-08-31 09:50:18 edycja dokumentu
Okresowa ocena jakości wody - Gmina Dąbrowice - I pół 2022 Patrycja Dębicka 2022-08-26 11:07:54 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne 25.08.2022 Patrycja Dębicka 2022-08-25 13:39:28 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Patrycja Dębicka 2022-08-25 13:38:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - "Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Dąbrowice w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wód w Dąbrowicach oraz w Babach wraz z sporządzeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego". Patrycja Dębicka 2022-08-24 14:42:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 21.07.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicach, dla którego Gmina Dąbrowice jest organem prowadzącym Patrycja Dębicka 2022-08-24 08:25:34 edycja dokumentu