szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,77%.205516
.Redakcja0,35%.7269
.Test0,00%.68
.Statystyka0,02%.516
.Teleadresy0,84%.17631
.Rejestr zmian18,37%.386402
.Statut0,41%.8582
.Struktura0,03%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,13%.2832
.Dokumenty1,17%.24686
.Pomoc0,02%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa1,06%.22325
.Wójt Gminy0,39%.8257
.Rada Gminy0,40%.8370
.Sołectwa0,34%.7208
.Komisje Rady Gminy0,37%.7767
.Organizacja Urzędu0,43%.9091
.Rejestry i ewidencje0,40%.8493
.Informacje nieudostępnione0,37%.7745
.Przyjęcia interesantów0,36%.7474
.Regulamin organizacyjny0,50%.10493
.OR0,00%.19
.Ttt0,00%.29
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,08%.1590
.Podatki0,30%.6277
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,45%.9411
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,34%.7096
.Budżet Gminy0,31%.6577
.Oświaczenia majątkowe0,35%.7435
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.126
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.178
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,36%.7518
.Ogłoszenie0,36%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,38%.7968
.Kontakt0,47%.9884
.Kontakt0,47%.9884
.Sprzedaż0,02%.383
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.664
.Uchwałą Nr XV/93/040,02%.506
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.647
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.464
.Uchwała Nr XV/97/040,03%.548
.Uchwała Nr XV/98/040,02%.505
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.477
.Uchwała Nr XVI/103/040,03%.715
.Uchwała Nr XVII/105/040,02%.502
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.598
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.610
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.621
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.610
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.577
.Uchwała Nr XX/117/040,04%.762
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.841
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.499
.Uchwała Nr XX/118/040,04%.747
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.803
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.855
.Uchwała Nr XX/116/040,03%.725
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.820
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.809
.Uchwała Nr XX/121/040,04%.775
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.490
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.584
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.485
.Uchwała Nr XX/115/040,03%.546
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.488
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.608
.Uchwała Nr XIX/113/040,03%.541
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.573
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.500
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,64%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,04%.902
.WYKAZ0,15%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,09%.1979
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,36%.7498
.OBWIESZCZENIE0,06%.1192
.INFORMACJE / Kontakt0,05%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,05%.1099
.INFORMACJA GKW0,05%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,05%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,04%.911
.SKŁAD OKW0,04%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,04%.901
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,05%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,05%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.1
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,08%.1585
.Wykaz0,09%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,27%.5769
.Nieruchomość do sprzedaży1,14%.23914
.Nieruchomość Baby0,18%.3720
.Oświadczenia majątkowe 20070,26%.5421
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,02%.482
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.193
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,26%.5373
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.649
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,03%.529
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.613
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.648
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.671
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,03%.736
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,03%.732
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,03%.713
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,03%.732
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,04%.737
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,04%.748
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,04%.740
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,07%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,05%.998
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.581
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,03%.710
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,03%.550
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.799
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,04%.742
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,03%.535
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.630
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,04%.762
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.823
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,04%.774
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,04%.758
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.36
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,00%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,33%.6853
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,03%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,20%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,31%.6481
.PODATKI 20080,25%.5291
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,02%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,03%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,07%.1459
.Prognoza 20.02.080,03%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,15%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,29%.6091
.Oświadczenia majątkowe 20080,27%.5592
.09.06.080,02%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,29%.6176
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,27%.5773
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,28%.5839
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,02%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,13%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,12%.2497
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,13%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,25%.5315
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,26%.5456
.Wykaz nieruchomości 20080,04%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,13%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,15%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,03%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.645
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,26%.5397
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,25%.5156
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,31%.6572
.STRATEGIA RPS0,26%.5494
.RAPORT Z BADAŃ0,27%.5627
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,26%.5403
.KONKURSY0,37%.7679
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,25%.5183
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,25%.5308
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,24%.5096
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,25%.5196
.Wielkanoc 20090,24%.5101
.PUNKT KONSULTACYJNY0,24%.5129
.Informacja o udziale w głosowaniu0,19%.4046
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,20%.4189
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,19%.3950
.KALENDARZ WYBORCZY0,19%.4069
.ULOTKA INFORMACYJNA0,25%.5226
.KLUB SENIORA0,25%.5318
.Informacja o składzie OKW0,20%.4210
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,23%.4805
.Oświadczenia majątkowe 20090,20%.4209
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,10%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,26%.5569
.SESJA XXV0,13%.2766
.XXVI0,02%.400
.Droga Wodna-Błonie0,22%.4596
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.7
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,23%.4735
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,25%.5255
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,09%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,24%.5135
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,23%.4798
.Przetarg Dąbrowice0,40%.8318
.PODATKI 20090,19%.4080
.Wycieczki0,23%.4884
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,25%.5321
.Unieważnienie przetargu0,04%.892
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,24%.4983
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,24%.5049
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,24%.5055
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,24%.5058
.Sesja XL0,02%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,11%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,10%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,12%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,12%.2575
.SESJA XXXI0,14%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,50%.10527
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,22%.4680
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,26%.5396
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,21%.4521
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,27%.5637
.SESJA XXXIII0,13%.2737
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,23%.4871
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,23%.4906
.XXXIV Sesja0,12%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,27%.5653
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,16%.3310
.Sesja XXXV0,12%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,14%.2958
.Meble biurowe0,24%.5090
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,22%.4588
.Oświadczenia majątkowe 20100,20%.4175
.Zawiadomienie XXXVI0,12%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,14%.2953
.INFORMACJA O OBWODZIE0,16%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,11%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,15%.3138
.SESJA XXXVII0,12%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,09%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,09%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,10%.2037
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,05%.1045
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,23%.4929
.OBWIESZCZENIA0,26%.5395
.O0,19%.3931
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.4144
.INFORMACJA0,04%.843
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,77%.16198
.Odśnieżanie dróg0,09%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,18%.3722
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,44%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.3864
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.3824
.V SESJA0,09%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.4372
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3602
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.3792
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.3938
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,24%.4977
.AKTYWNI RAZEM0,19%.3962
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,17%.3539
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3556
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,17%.3558
.Oświadczenia majatkowe 20110,15%.3096
.Zapytanie Ofertowe0,19%.4011
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3441
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,18%.3759
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,17%.3677
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,22%.4525
.Zawarcie Umowy0,16%.3449
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.3341
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.3559
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,19%.3964
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,18%.3688
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3356
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3369
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.2930
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3404
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2998
.SESJA XI0,06%.1222
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,12%.2441
.Dostawa energii elektrycznej0,15%.3088
.UCHWAŁY 20110,01%.290
.SESJA I/20100,01%.296
.SESJA II/20100,02%.433
.SESJA III/20100,02%.362
.SESJA IX/20110,02%.358
.SESJA VIII/20110,02%.343
.SESJA VII/20110,02%.413
.SESJA X/20110,02%.402
.SESJA VI/20110,02%.341
.SESJA V/20110,02%.370
.SESJA IV/20110,02%.416
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.3114
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.3094
.Odżnieżanie dróg rewir 10,14%.2990
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,15%.3111
.SESJA XI/20110,03%.664
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.3009
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,17%.3552
.Sprzedaż oleju napędowego0,15%.3157
.PODATKI 20110,11%.2359
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.3191
.SESJA XV0,05%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,16%.3273
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,13%.2815
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.2897
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.3171
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.3024
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.2956
.Budżet 20120,10%.2157
.Zakup komputera0,14%.2917
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,21%.4370
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,13%.2649
.AKTYWNI RAZEM 20110,13%.2768
.AKTYWNI RAZEM 20120,13%.2813
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,13%.2814
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.3373
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,14%.2847
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,13%.2834
.EPUAP0,14%.2988
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,14%.2863
.Zapytanie ofertowe - meble0,14%.2921
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,14%.3003
.Asystent rodziny0,15%.3138
.Ekoportal0,13%.2822
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.3017
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,13%.2716
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2559
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.216
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,14%.2865
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2486
.SESJA XX0,03%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2547
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,14%.2849
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,12%.2433
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,12%.2429
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.717
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,13%.2688
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,12%.2625
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,58%.12102
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.2780
.Dostawa paliwa0,12%.2599
.INFORMACJA0,11%.2384
.PODATKI 20130,09%.1983
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,12%.2514
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,10%.2174
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,10%.2179
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,11%.2378
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.2177
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,11%.2264
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,10%.2201
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,10%.2119
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,10%.2175
.OGŁOSZENIE0,11%.2409
.OGŁOSZENIE0,12%.2602
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,12%.2443
.SESJA XVI0,08%.1722
.SESJA XXIII0,07%.1481
.ASYSTENT RODZINY0,12%.2476
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2418
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2209
.ZAWIADOMIENIE0,04%.889
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,11%.2377
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,11%.2284
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,10%.2096
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,09%.1958
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,09%.1817
.ASYSTENT RODZINY0,09%.1984
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,08%.1730
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,08%.1740
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,07%.1560
.Informacja o wynikach naboru0,09%.1825
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1913
.Konkurs0,09%.1939
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,08%.1756
.Zapytanie odwozy0,09%.1826
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,08%.1589
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,08%.1775
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,07%.1513
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1883
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,09%.1820
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,08%.1632
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,08%.1740
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,08%.1705
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,08%.1743
.XXXVIII0,09%.1919
.AKTYWNI RAZEM0,08%.1675
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,08%.1692
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,08%.1660
.Budżet Gminy na rok 20130,05%.1043
.Budzet Gminy na rok 20140,06%.1209
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,06%.1240
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,06%.1180
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,07%.1377
.OBWÓD WYBORCZY0,07%.1398
.OKRĘGI WYBORCZE0,07%.1433
.SESJA X0,02%.419
.SESJA XXVI0,08%.1599
.SESJA XXIV0,08%.1688
.SESJA XXV0,07%.1530
.SESJA XXX0,07%.1567
.SESJA XXVII0,02%.428
.SESJA XXIX0,08%.1620
.SESJA XXXI0,08%.1633
.SESJA XXVII0,07%.1525
.SESJA XXVIII0,08%.1662
.SESJA XXI0,07%.1482
.SESJA XX0,08%.1697
.SESJA XV0,08%.1609
.SESJA XIX0,08%.1613
.SESJA XXII0,07%.1507
.SESJA XVII0,07%.1545
.SESJA XVIII0,08%.1601
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,10%.2036
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,07%.1409
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,07%.1448
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,07%.1419
.O Gminie0,18%.3812
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.O Gminie0,18%.3811
.Uchwała0,07%.1521
.SESJA XXXVI0,07%.1511
.SESJA XXXVII0,08%.1592
.SESJA XXXIX0,07%.1370
.SESJA XLI0,07%.1514
.SESJA XXXVIII0,07%.1531
.SESJA XL0,07%.1498
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,08%.1752
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,06%.1360
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,06%.1314
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,06%.1277
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,07%.1540
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,06%.1340
.Informacja o miejscach do plakatowania0,06%.1339
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,07%.1404
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,06%.1285
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,07%.1437
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,06%.1280
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.233
.ZAWIADOMIENIE0,08%.1770
.Obwieszczenie0,06%.1221
.SESJA XLIII0,06%.1328
.SESJA XLII0,06%.1359
.Dostawa energii elektrycznej0,07%.1400
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,06%.1273
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,06%.1267
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,07%.1384
.II Sesja Rady Gminy0,06%.1338
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,06%.1172
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,06%.1259
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,06%.1283
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,06%.1269
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,06%.1170
.SESJA III0,06%.1267
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,07%.1542
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.6
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.1093
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.1088
.Głosowanie Korespondencyjne0,06%.1171
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,05%.1092
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,05%.1093
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,05%.1073
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,05%.1155
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1327
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1324
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,05%.1118
.Asystent Rodziny 20150,06%.1207
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,05%.1069
.Oświadczenia majatkowe 20140,06%.1174
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.1110
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.1106
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.1074
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,05%.1072
.INFORMACJA0,05%.1119
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,05%.1116
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,05%.1064
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,06%.1235
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,06%.1240
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,06%.1172
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,05%.1078
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.196
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.195
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.195
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.195
.IX SESJA0,06%.1256
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,06%.1218
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,06%.1191
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,04%.919
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,12%.2576
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,06%.1164
.Obwieszczenie RDOŚ0,05%.966
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,05%.1062
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,04%.787
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,04%.757
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,05%.1091
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,06%.1308
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,05%.1042
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,04%.808
.Obwieszczenie0,04%.945
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1298
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,04%.908
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,05%.1050
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,05%.1013
.OBWIESZCZENIE0,05%.978
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,05%.996
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,05%.1099
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,05%.967
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,05%.994
.OBWIESZCZENIE0,04%.933
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,04%.737
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,04%.852
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,04%.904
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,05%.987
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,04%.916
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,04%.921
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,04%.896
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,04%.922
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,06%.1252
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,04%.859
.BUDŻET 20160,04%.771
.Wywóz nieczystości płynnych0,04%.851
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,05%.1065
.PODATKI I OPŁATY 20160,04%.836
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,06%.1335
.Asystent Rodziny 20160,05%.1047
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,04%.830
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,05%.961
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,04%.869
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,04%.893
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,05%.969
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,04%.797
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,03%.731
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,04%.904
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,05%.991
.Ogłoszenie0,04%.811
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,04%.903
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,05%.1096
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,05%.971
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,04%.831
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,04%.907
.Projekt WPF na 20160,03%.596
.Projekt Budżetu na 20160,03%.569
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,04%.895
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,03%.726
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,03%.718
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,03%.626
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,03%.630
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,03%.671
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,03%.654
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,04%.823
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,02%.513
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,02%.420
.Budżet 20160,02%.473
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,03%.536
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,03%.721
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,03%.605
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,02%.353
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.506
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,03%.560
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,02%.334
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,02%.425
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,02%.476
.Zakup energii elektrycznej0,02%.419
.Projekt budżetu0,02%.506
.ASYSTENT RODZINY0,02%.480
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,01%.314
.Uchwała Budżetowa 20170,02%.446
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,02%.339
.PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,02%.437
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,01%.311
.Zarządzenie Wójta w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w pracach komisji konk0,01%.273
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „ARKA” w Dąbrowicach0,02%.422
.Protokół0,02%.335
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 PLN0,02%.389
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za rok 2016.0,01%.261
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza I kwartał 2017 roku0,01%.256
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,01%.134
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,02%.435
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20160,01%.179
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWICE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży0,01%.193
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,01%.230
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Gminnego ARKA0,01%.290
.„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach”0,01%.306
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 150000,00 PLN0,01%.269
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza II kwartał 2017 roku0,01%.176
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,01%.281
.Sprawozdanie za I p. 2017 r,0,01%.153
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach.0,01%.180
.WOLNE KIEROWNlCZE STANOWISKO URZĘDNlCZE Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywi|nego w Gminie Dąbrowice0,02%.387
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach0,00%.103
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2017 roku0,00%.105
.NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,01%.305
.Obwieszczenie0,01%.122
.Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych0,00%.90
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,00%.1
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,00%.103
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi0,01%.137
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.145
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.115
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY- ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,01%.314
.Zarządzenie nr 73/20170,01%.110
.Plan postępowań o udzielenie zamówień0,00%.59
.Oświadczenia majątkowe 20170,00%.100
.Fundusz Sołecki0,00%.1
.Fundusz Sołecki 20170,00%.74
.ZAWIADOMIENIA 20180,00%.57
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLII0,00%.61
.Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem0,00%.55
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0,00%.16
.Racjonalizacja zużycia energii w budynkach stanowiących zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8 oraz ul. Stary Rynek 310,00%.37
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 205516