szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,25%.193798
.Redakcja0,36%.6811
.Test0,00%.68
.Statystyka0,03%.516
.Teleadresy0,89%.16758
.Rejestr zmian18,00%.340230
.Statut0,43%.8196
.Struktura0,03%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,12%.2310
.Dokumenty1,22%.22982
.Pomoc0,02%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa1,13%.21362
.Wójt Gminy0,41%.7831
.Rada Gminy0,42%.8028
.Sołectwa0,37%.6968
.Komisje Rady Gminy0,40%.7472
.Organizacja Urzędu0,46%.8656
.Rejestry i ewidencje0,43%.8048
.Informacje nieudostępnione0,39%.7350
.Przyjęcia interesantów0,38%.7094
.Regulamin organizacyjny0,54%.10133
.OR0,00%.19
.Ttt0,00%.29
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,08%.1590
.Podatki0,32%.6050
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,48%.9115
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,36%.6826
.Budżet Gminy0,34%.6343
.Oświaczenia majątkowe0,38%.7124
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.126
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.178
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,38%.7139
.Ogłoszenie0,40%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,40%.7589
.Kontakt0,50%.9516
.Kontakt0,50%.9516
.Sprzedaż0,02%.383
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.639
.Uchwałą Nr XV/93/040,03%.481
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.621
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.437
.Uchwała Nr XV/97/040,03%.520
.Uchwała Nr XV/98/040,03%.474
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.448
.Uchwała Nr XVI/103/040,04%.684
.Uchwała Nr XVII/105/040,03%.473
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.568
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.573
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.591
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.580
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.547
.Uchwała Nr XX/117/040,04%.724
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.808
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.471
.Uchwała Nr XX/118/040,04%.712
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.771
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.824
.Uchwała Nr XX/116/040,04%.692
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.789
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.774
.Uchwała Nr XX/121/040,04%.742
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.463
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.554
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.455
.Uchwała Nr XX/115/040,03%.518
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.461
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.579
.Uchwała Nr XIX/113/040,03%.513
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.546
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.472
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,71%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,05%.858
.WYKAZ0,16%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,10%.1929
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,38%.7151
.OBWIESZCZENIE0,06%.1192
.INFORMACJE / Kontakt0,05%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,06%.1099
.INFORMACJA GKW0,06%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,05%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,05%.911
.SKŁAD OKW0,05%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,05%.901
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,05%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,06%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.1
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,08%.1585
.Wykaz0,10%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,29%.5476
.Nieruchomość do sprzedaży1,27%.23914
.Nieruchomość Baby0,20%.3720
.Oświadczenia majątkowe 20070,27%.5143
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,03%.482
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.193
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,27%.5051
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.617
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,03%.501
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.585
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.619
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.640
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,04%.707
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,04%.701
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,04%.683
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,04%.698
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,04%.704
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,04%.716
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,04%.705
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,08%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,05%.959
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.546
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,04%.676
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,03%.517
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.767
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,04%.708
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,03%.504
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.595
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,04%.727
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.784
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,04%.742
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,04%.726
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.36
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,01%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,34%.6444
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,04%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,22%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,32%.6096
.PODATKI 20080,26%.4987
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,03%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,04%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,08%.1459
.Prognoza 20.02.080,04%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,17%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,30%.5735
.Oświadczenia majątkowe 20080,27%.5160
.09.06.080,03%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,31%.5824
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,29%.5409
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,29%.5473
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,02%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,15%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,13%.2496
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,14%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,26%.4999
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,27%.5088
.Wykaz nieruchomości 20080,04%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,15%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,17%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,03%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.645
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,27%.5012
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,25%.4804
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,33%.6222
.STRATEGIA RPS0,27%.5097
.RAPORT Z BADAŃ0,28%.5217
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,27%.5060
.KONKURSY0,38%.7182
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,26%.4853
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,26%.4908
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,25%.4812
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,26%.4852
.Wielkanoc 20090,25%.4760
.PUNKT KONSULTACYJNY0,25%.4756
.Informacja o udziale w głosowaniu0,21%.4036
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,22%.4188
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,21%.3937
.KALENDARZ WYBORCZY0,21%.4063
.ULOTKA INFORMACYJNA0,26%.4862
.KLUB SENIORA0,26%.4929
.Informacja o składzie OKW0,22%.4201
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,24%.4492
.Oświadczenia majątkowe 20090,21%.3950
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,11%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,28%.5198
.SESJA XXV0,15%.2766
.XXVI0,02%.400
.Droga Wodna-Błonie0,22%.4140
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.7
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,23%.4366
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,26%.4872
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,10%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,25%.4774
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,24%.4452
.Przetarg Dąbrowice0,42%.7902
.PODATKI 20090,20%.3793
.Wycieczki0,24%.4579
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,26%.4963
.Unieważnienie przetargu0,04%.801
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,25%.4631
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,25%.4715
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,25%.4731
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,25%.4693
.Sesja XL0,02%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,12%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,11%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,14%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,14%.2575
.SESJA XXXI0,15%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,54%.10199
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,23%.4340
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,27%.5064
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,22%.4179
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,28%.5293
.SESJA XXXIII0,14%.2690
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,24%.4546
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,24%.4551
.XXXIV Sesja0,13%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,28%.5283
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,18%.3310
.Sesja XXXV0,13%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,16%.2958
.Meble biurowe0,25%.4656
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,22%.4200
.Oświadczenia majątkowe 20100,21%.3895
.Zawiadomienie XXXVI0,14%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,16%.2951
.INFORMACJA O OBWODZIE0,18%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,13%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,17%.3136
.SESJA XXXVII0,14%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,10%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,11%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,11%.2037
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,04%.670
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,24%.4567
.OBWIESZCZENIA0,26%.4900
.O0,19%.3623
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.3771
.INFORMACJA0,03%.513
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,83%.15759
.Odśnieżanie dróg0,10%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,18%.3447
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,49%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.3486
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.3439
.V SESJA0,10%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.3910
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3287
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.3389
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.3506
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,24%.4543
.AKTYWNI RAZEM0,19%.3605
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,17%.3186
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3167
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,17%.3219
.Oświadczenia majatkowe 20110,15%.2787
.Zapytanie Ofertowe0,18%.3403
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3089
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,18%.3443
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,18%.3324
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,22%.4071
.Zawarcie Umowy0,16%.3066
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.2983
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.3223
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,19%.3554
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,17%.3286
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3010
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3024
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.2634
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3055
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2714
.SESJA XI0,06%.1220
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,11%.2158
.Dostawa energii elektrycznej0,14%.2736
.UCHWAŁY 20110,01%.261
.SESJA I/20100,01%.267
.SESJA II/20100,02%.400
.SESJA III/20100,02%.328
.SESJA IX/20110,02%.325
.SESJA VIII/20110,02%.309
.SESJA VII/20110,02%.367
.SESJA X/20110,02%.368
.SESJA VI/20110,02%.305
.SESJA V/20110,02%.331
.SESJA IV/20110,02%.384
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.2749
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.2741
.Odżnieżanie dróg rewir 10,14%.2653
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,14%.2718
.SESJA XI/20110,03%.587
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.2644
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,17%.3185
.Sprzedaż oleju napędowego0,15%.2858
.PODATKI 20110,11%.2119
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.2814
.SESJA XV0,05%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,15%.2820
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,13%.2496
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,13%.2498
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.2774
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2643
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.2594
.Budżet 20120,10%.1895
.Zakup komputera0,14%.2589
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,20%.3837
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,12%.2317
.AKTYWNI RAZEM 20110,13%.2373
.AKTYWNI RAZEM 20120,13%.2468
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,13%.2480
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.2951
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,13%.2461
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,13%.2480
.EPUAP0,14%.2566
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,13%.2491
.Zapytanie ofertowe - meble0,13%.2509
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,14%.2661
.Asystent rodziny0,15%.2753
.Ekoportal0,13%.2485
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.2676
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,12%.2354
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2252
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.186
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,13%.2507
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2186
.SESJA XX0,04%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2208
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,13%.2509
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,11%.2115
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,11%.2084
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.607
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,12%.2303
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,12%.2322
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,54%.10132
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.2378
.Dostawa paliwa0,12%.2196
.INFORMACJA0,11%.2036
.PODATKI 20130,09%.1661
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,11%.2162
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,10%.1866
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,10%.1819
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,11%.2012
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.1853
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,10%.1881
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,10%.1799
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,09%.1778
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,10%.1828
.OGŁOSZENIE0,11%.2110
.OGŁOSZENIE0,12%.2223
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,11%.2076
.SESJA XVI0,07%.1297
.SESJA XXIII0,06%.1174
.ASYSTENT RODZINY0,11%.2085
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2066
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.1886
.ZAWIADOMIENIE0,05%.887
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,10%.1981
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,10%.1942
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,09%.1786
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,08%.1587
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,08%.1492
.ASYSTENT RODZINY0,08%.1575
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,07%.1360
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,07%.1376
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,07%.1244
.Informacja o wynikach naboru0,08%.1498
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,08%.1547
.Konkurs0,09%.1607
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,07%.1417
.Zapytanie odwozy0,08%.1475
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,07%.1246
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,07%.1394
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,06%.1175
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,08%.1561
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,08%.1451
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,07%.1354
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,07%.1387
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,07%.1366
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,07%.1388
.XXXVIII0,08%.1542
.AKTYWNI RAZEM0,07%.1365
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,07%.1373
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1308
.Budżet Gminy na rok 20130,04%.807
.Budzet Gminy na rok 20140,05%.916
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,05%.948
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,05%.900
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,06%.1067
.OBWÓD WYBORCZY0,06%.1075
.OKRĘGI WYBORCZE0,06%.1083
.SESJA X0,02%.385
.SESJA XXVI0,07%.1272
.SESJA XXIV0,07%.1297
.SESJA XXV0,06%.1185
.SESJA XXX0,07%.1242
.SESJA XXVII0,02%.386
.SESJA XXIX0,07%.1265
.SESJA XXXI0,07%.1300
.SESJA XXVII0,06%.1173
.SESJA XXVIII0,07%.1328
.SESJA XXI0,06%.1150
.SESJA XX0,07%.1310
.SESJA XV0,07%.1268
.SESJA XIX0,07%.1232
.SESJA XXII0,06%.1165
.SESJA XVII0,06%.1201
.SESJA XVIII0,06%.1215
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,09%.1676
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,06%.1076
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,06%.1076
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,06%.1068
.O Gminie0,16%.2939
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.O Gminie0,16%.2938
.Uchwała0,06%.1175
.SESJA XXXVI0,06%.1186
.SESJA XXXVII0,06%.1210
.SESJA XXXIX0,06%.1054
.SESJA XLI0,06%.1136
.SESJA XXXVIII0,06%.1172
.SESJA XL0,06%.1170
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,07%.1391
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,05%.995
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,05%.960
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,05%.954
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,06%.1159
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,06%.1043
.Informacja o miejscach do plakatowania0,05%.943
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,05%.1029
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,05%.921
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,06%.1109
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,05%.929
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.193
.ZAWIADOMIENIE0,07%.1367
.Obwieszczenie0,05%.916
.SESJA XLIII0,05%.983
.SESJA XLII0,05%.1035
.Dostawa energii elektrycznej0,06%.1053
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,05%.944
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,05%.950
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,05%.1021
.II Sesja Rady Gminy0,05%.993
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,05%.868
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,05%.880
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,05%.928
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,05%.969
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,04%.819
.SESJA III0,05%.896
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,06%.1167
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.6
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,04%.772
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,04%.738
.Głosowanie Korespondencyjne0,04%.797
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,04%.776
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,04%.737
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,04%.717
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,04%.799
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,05%.998
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,05%.995
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,04%.774
.Asystent Rodziny 20150,05%.871
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,04%.742
.Oświadczenia majatkowe 20140,04%.833
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,04%.785
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,04%.781
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,04%.749
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,04%.755
.INFORMACJA0,04%.759
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,04%.772
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,04%.739
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,05%.854
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,05%.916
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,04%.839
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,04%.768
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.165
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.164
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.164
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.164
.IX SESJA0,05%.904
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,05%.888
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,04%.789
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,03%.615
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,11%.2160
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,04%.794
.Obwieszczenie RDOŚ0,03%.657
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,04%.715
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,03%.516
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,03%.516
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,04%.732
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,05%.900
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,03%.651
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,03%.504
.Obwieszczenie0,03%.574
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.933
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,03%.580
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,04%.681
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,04%.668
.OBWIESZCZENIE0,03%.601
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,03%.591
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,04%.755
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,03%.619
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,03%.630
.OBWIESZCZENIE0,03%.596
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,02%.441
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,03%.514
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,03%.561
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,03%.570
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,03%.561
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,03%.593
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,03%.579
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,03%.612
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,05%.861
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,03%.530
.BUDŻET 20160,02%.459
.Wywóz nieczystości płynnych0,03%.544
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,04%.706
.PODATKI I OPŁATY 20160,02%.459
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,05%.887
.Asystent Rodziny 20160,04%.704
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,03%.490
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,03%.591
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,03%.513
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,03%.493
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,03%.563
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,02%.462
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,02%.433
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,03%.502
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,03%.582
.Ogłoszenie0,02%.472
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,03%.524
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,04%.734
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,03%.597
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,03%.481
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,03%.539
.Projekt WPF na 20160,02%.380
.Projekt Budżetu na 20160,02%.373
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,02%.445
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,02%.362
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,02%.331
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,02%.312
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,01%.278
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,02%.319
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,02%.325
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,02%.421
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,01%.228
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,01%.230
.Budżet 20160,01%.241
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,01%.235
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,02%.305
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.315
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,01%.205
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,01%.255
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,01%.229
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,01%.148
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.99
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.138
.Zakup energii elektrycznej0,01%.121
.Projekt budżetu0,01%.116
.ASYSTENT RODZINY0,01%.110
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,00%.24
.Uchwała Budżetowa 20170,00%.25
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,00%.9
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 193798