szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,07%.197861
.Redakcja0,35%.6951
.Test0,00%.68
.Statystyka0,03%.516
.Teleadresy0,86%.16982
.Rejestr zmian18,14%.356458
.Statut0,42%.8300
.Struktura0,03%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,13%.2515
.Dokumenty1,20%.23536
.Pomoc0,02%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa1,11%.21734
.Wójt Gminy0,40%.7943
.Rada Gminy0,41%.8134
.Sołectwa0,36%.7048
.Komisje Rady Gminy0,39%.7575
.Organizacja Urzędu0,45%.8797
.Rejestry i ewidencje0,42%.8208
.Informacje nieudostępnione0,38%.7520
.Przyjęcia interesantów0,37%.7211
.Regulamin organizacyjny0,52%.10256
.OR0,00%.19
.Ttt0,00%.29
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,08%.1590
.Podatki0,31%.6120
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,47%.9206
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,35%.6916
.Budżet Gminy0,33%.6430
.Oświaczenia majątkowe0,37%.7235
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.126
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.178
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,37%.7263
.Ogłoszenie0,38%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,39%.7697
.Kontakt0,49%.9641
.Kontakt0,49%.9641
.Sprzedaż0,02%.383
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.649
.Uchwałą Nr XV/93/040,03%.492
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.631
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.446
.Uchwała Nr XV/97/040,03%.531
.Uchwała Nr XV/98/040,02%.484
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.457
.Uchwała Nr XVI/103/040,04%.694
.Uchwała Nr XVII/105/040,02%.484
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.579
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.583
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.600
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.589
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.556
.Uchwała Nr XX/117/040,04%.738
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.819
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.481
.Uchwała Nr XX/118/040,04%.724
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.782
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.834
.Uchwała Nr XX/116/040,04%.703
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.798
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.788
.Uchwała Nr XX/121/040,04%.753
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.473
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.565
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.464
.Uchwała Nr XX/115/040,03%.528
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.470
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.589
.Uchwała Nr XIX/113/040,03%.523
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.558
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.482
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,68%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,04%.874
.WYKAZ0,16%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,10%.1946
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,37%.7305
.OBWIESZCZENIE0,06%.1192
.INFORMACJE / Kontakt0,05%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,06%.1099
.INFORMACJA GKW0,06%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,05%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,05%.911
.SKŁAD OKW0,05%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,05%.901
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,05%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,06%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.1
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,08%.1585
.Wykaz0,10%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,28%.5565
.Nieruchomość do sprzedaży1,22%.23914
.Nieruchomość Baby0,19%.3720
.Oświadczenia majątkowe 20070,27%.5236
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,02%.482
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.193
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,26%.5159
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.629
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,03%.513
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.595
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.630
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.652
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,04%.718
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,04%.712
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,04%.693
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,04%.707
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,04%.715
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,04%.727
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,04%.718
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,08%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,05%.971
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.558
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,03%.687
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,03%.528
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.779
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,04%.721
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,03%.515
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.607
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,04%.738
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.795
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,04%.752
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,04%.737
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.36
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,01%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,34%.6592
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,04%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,22%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,32%.6252
.PODATKI 20080,26%.5082
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,03%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,04%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,07%.1459
.Prognoza 20.02.080,03%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,16%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,30%.5875
.Oświadczenia majątkowe 20080,27%.5278
.09.06.080,03%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,30%.5957
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,28%.5527
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,28%.5598
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,02%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,14%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,13%.2497
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,14%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,26%.5114
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,27%.5221
.Wykaz nieruchomości 20080,04%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,14%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,16%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,03%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.645
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,26%.5162
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,25%.4943
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,32%.6334
.STRATEGIA RPS0,27%.5236
.RAPORT Z BADAŃ0,27%.5381
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,26%.5195
.KONKURSY0,38%.7384
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,25%.4982
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,26%.5064
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,25%.4911
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,25%.4970
.Wielkanoc 20090,25%.4886
.PUNKT KONSULTACYJNY0,25%.4896
.Informacja o udziale w głosowaniu0,21%.4042
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,21%.4189
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,20%.3945
.KALENDARZ WYBORCZY0,21%.4068
.ULOTKA INFORMACYJNA0,25%.4997
.KLUB SENIORA0,26%.5073
.Informacja o składzie OKW0,21%.4206
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,23%.4605
.Oświadczenia majątkowe 20090,21%.4043
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,11%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,27%.5361
.SESJA XXV0,14%.2766
.XXVI0,02%.400
.Droga Wodna-Błonie0,22%.4264
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.7
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,23%.4550
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,25%.4998
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,10%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,25%.4905
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,23%.4594
.Przetarg Dąbrowice0,41%.8083
.PODATKI 20090,20%.3882
.Wycieczki0,24%.4701
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,26%.5089
.Unieważnienie przetargu0,04%.842
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,24%.4756
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,25%.4831
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,25%.4841
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,25%.4840
.Sesja XL0,02%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,12%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,11%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,13%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,13%.2575
.SESJA XXXI0,15%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,53%.10331
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,23%.4464
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,26%.5197
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,22%.4283
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,27%.5396
.SESJA XXXIII0,14%.2690
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,24%.4672
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,24%.4691
.XXXIV Sesja0,13%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,28%.5427
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,17%.3310
.Sesja XXXV0,13%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,15%.2958
.Meble biurowe0,25%.4834
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,22%.4351
.Oświadczenia majątkowe 20100,20%.3976
.Zawiadomienie XXXVI0,13%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,15%.2953
.INFORMACJA O OBWODZIE0,17%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,12%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,16%.3138
.SESJA XXXVII0,13%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,10%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,10%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,10%.2037
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,04%.819
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,24%.4682
.OBWIESZCZENIA0,26%.5136
.O0,19%.3727
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.3903
.INFORMACJA0,03%.637
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,81%.15937
.Odśnieżanie dróg0,10%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,18%.3532
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,47%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.3628
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.3583
.V SESJA0,09%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.4077
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3397
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.3523
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.3651
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,24%.4714
.AKTYWNI RAZEM0,19%.3749
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,17%.3311
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3297
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,17%.3359
.Oświadczenia majatkowe 20110,15%.2882
.Zapytanie Ofertowe0,19%.3646
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3209
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,18%.3566
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,18%.3464
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,22%.4233
.Zawarcie Umowy0,16%.3220
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.3102
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.3344
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,19%.3686
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,17%.3434
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3154
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3155
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.2755
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3212
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2814
.SESJA XI0,06%.1220
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,11%.2246
.Dostawa energii elektrycznej0,15%.2886
.UCHWAŁY 20110,01%.273
.SESJA I/20100,01%.279
.SESJA II/20100,02%.413
.SESJA III/20100,02%.344
.SESJA IX/20110,02%.336
.SESJA VIII/20110,02%.321
.SESJA VII/20110,02%.378
.SESJA X/20110,02%.382
.SESJA VI/20110,02%.317
.SESJA V/20110,02%.347
.SESJA IV/20110,02%.396
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.2895
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.2879
.Odżnieżanie dróg rewir 10,14%.2782
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,15%.2874
.SESJA XI/20110,03%.616
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.2775
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,17%.3351
.Sprzedaż oleju napędowego0,15%.2963
.PODATKI 20110,11%.2203
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.2953
.SESJA XV0,05%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,15%.2972
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,13%.2627
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.2659
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.2932
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2787
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.2716
.Budżet 20120,10%.1965
.Zakup komputera0,14%.2699
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,21%.4088
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,12%.2442
.AKTYWNI RAZEM 20110,13%.2510
.AKTYWNI RAZEM 20120,13%.2607
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,13%.2612
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.3072
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,13%.2603
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,13%.2631
.EPUAP0,14%.2731
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,13%.2635
.Zapytanie ofertowe - meble0,14%.2671
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,14%.2787
.Asystent rodziny0,15%.2902
.Ekoportal0,13%.2597
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.2809
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,13%.2473
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2369
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.194
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,14%.2657
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2280
.SESJA XX0,04%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2327
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,14%.2657
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,11%.2217
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,11%.2203
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.649
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,13%.2456
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,12%.2447
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,55%.10759
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.2542
.Dostawa paliwa0,12%.2359
.INFORMACJA0,11%.2158
.PODATKI 20130,09%.1771
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,12%.2286
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,10%.1981
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,10%.1951
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,11%.2152
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.1969
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,10%.2018
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,10%.1935
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,10%.1893
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,10%.1962
.OGŁOSZENIE0,11%.2229
.OGŁOSZENIE0,12%.2354
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,11%.2238
.SESJA XVI0,07%.1429
.SESJA XXIII0,07%.1290
.ASYSTENT RODZINY0,11%.2232
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2203
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.2010
.ZAWIADOMIENIE0,05%.889
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,11%.2126
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,10%.2060
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,10%.1904
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,09%.1735
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,08%.1608
.ASYSTENT RODZINY0,09%.1737
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,08%.1490
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,08%.1514
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,07%.1348
.Informacja o wynikach naboru0,08%.1601
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1699
.Konkurs0,09%.1734
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,08%.1545
.Zapytanie odwozy0,08%.1589
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,07%.1382
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,08%.1523
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,07%.1284
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1691
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,08%.1599
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,07%.1468
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,08%.1516
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,07%.1470
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,08%.1528
.XXXVIII0,08%.1663
.AKTYWNI RAZEM0,08%.1478
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,08%.1475
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1430
.Budżet Gminy na rok 20130,05%.890
.Budzet Gminy na rok 20140,05%.1005
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,05%.1046
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,05%.977
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,06%.1175
.OBWÓD WYBORCZY0,06%.1190
.OKRĘGI WYBORCZE0,06%.1222
.SESJA X0,02%.400
.SESJA XXVI0,07%.1385
.SESJA XXIV0,07%.1433
.SESJA XXV0,07%.1326
.SESJA XXX0,07%.1351
.SESJA XXVII0,02%.405
.SESJA XXIX0,07%.1383
.SESJA XXXI0,07%.1421
.SESJA XXVII0,07%.1299
.SESJA XXVIII0,07%.1453
.SESJA XXI0,06%.1273
.SESJA XX0,07%.1450
.SESJA XV0,07%.1399
.SESJA XIX0,07%.1368
.SESJA XXII0,07%.1293
.SESJA XVII0,07%.1325
.SESJA XVIII0,07%.1369
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,09%.1795
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,06%.1199
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,06%.1197
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,06%.1208
.O Gminie0,16%.3163
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.O Gminie0,16%.3162
.Uchwała0,07%.1300
.SESJA XXXVI0,07%.1291
.SESJA XXXVII0,07%.1331
.SESJA XXXIX0,06%.1173
.SESJA XLI0,07%.1288
.SESJA XXXVIII0,07%.1301
.SESJA XL0,07%.1278
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,08%.1537
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,06%.1129
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,06%.1099
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,05%.1066
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,07%.1315
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,06%.1145
.Informacja o miejscach do plakatowania0,06%.1091
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,06%.1173
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,05%.1062
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,06%.1225
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,05%.1072
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.208
.ZAWIADOMIENIE0,08%.1504
.Obwieszczenie0,05%.1045
.SESJA XLIII0,06%.1103
.SESJA XLII0,06%.1152
.Dostawa energii elektrycznej0,06%.1203
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,05%.1057
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,05%.1056
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,06%.1143
.II Sesja Rady Gminy0,06%.1107
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,05%.970
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,05%.1017
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,05%.1043
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,06%.1095
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,05%.934
.SESJA III0,05%.1013
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,07%.1300
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.6
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,04%.876
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.889
.Głosowanie Korespondencyjne0,05%.937
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,05%.894
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,05%.889
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,04%.869
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,05%.947
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1108
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1105
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,05%.909
.Asystent Rodziny 20150,05%.977
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,04%.875
.Oświadczenia majatkowe 20140,05%.947
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.911
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.907
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,04%.875
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,04%.862
.INFORMACJA0,05%.895
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,05%.925
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,04%.865
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,05%.984
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,05%.1016
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,05%.955
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,05%.894
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.175
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.174
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.174
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.174
.IX SESJA0,05%.1029
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,05%.1016
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,05%.945
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,04%.706
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,12%.2292
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,05%.953
.Obwieszczenie RDOŚ0,04%.776
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,04%.833
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,03%.601
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,03%.600
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,04%.866
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,05%.1050
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,04%.820
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,03%.598
.Obwieszczenie0,04%.710
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1099
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,04%.696
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,04%.817
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,04%.792
.OBWIESZCZENIE0,04%.753
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,04%.734
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,04%.883
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,04%.751
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,04%.781
.OBWIESZCZENIE0,04%.710
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,03%.530
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,03%.637
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,03%.682
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,04%.756
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,03%.681
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,04%.706
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,04%.698
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,04%.717
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,05%.1014
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,03%.660
.BUDŻET 20160,03%.563
.Wywóz nieczystości płynnych0,03%.675
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,04%.848
.PODATKI I OPŁATY 20160,03%.593
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,05%.1067
.Asystent Rodziny 20160,04%.835
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,03%.622
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,04%.721
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,03%.643
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,03%.655
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,04%.718
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,03%.577
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,03%.550
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,03%.658
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,04%.726
.Ogłoszenie0,03%.600
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,03%.660
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,04%.867
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,04%.762
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,03%.617
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,03%.679
.Projekt WPF na 20160,03%.502
.Projekt Budżetu na 20160,02%.482
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,03%.647
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,02%.489
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,02%.465
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,02%.426
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,02%.403
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,02%.450
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,02%.446
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,03%.591
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,02%.348
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,02%.318
.Budżet 20160,02%.366
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,02%.345
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,02%.465
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.419
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,01%.282
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.334
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,02%.346
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,01%.244
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.228
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.250
.Zakup energii elektrycznej0,01%.249
.Projekt budżetu0,01%.264
.ASYSTENT RODZINY0,01%.274
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,01%.126
.Uchwała Budżetowa 20170,01%.147
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,01%.126
.PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,01%.188
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,01%.112
.Zarządzenie Wójta w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w pracach komisji konk0,00%.86
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „ARKA” w Dąbrowicach0,01%.136
.Protokół0,00%.64
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 PLN0,01%.145
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za rok 2016.0,00%.49
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza I kwartał 2017 roku0,00%.57
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.19
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,00%.35
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 197861