szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,38%.211116
.Redakcja0,33%.7445
.Test0,00%.69
.Statystyka0,02%.516
.Teleadresy0,81%.18170
.Rejestr zmian18,80%.422930
.Statut0,39%.8784
.Struktura0,02%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,14%.3072
.Dokumenty1,14%.25580
.Pomoc0,01%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa1,01%.22809
.Wójt Gminy0,38%.8503
.Rada Gminy0,38%.8535
.Sołectwa0,33%.7334
.Komisje Rady Gminy0,35%.7950
.Organizacja Urzędu0,42%.9380
.Rejestry i ewidencje0,39%.8794
.Informacje nieudostępnione0,36%.8081
.Przyjęcia interesantów0,34%.7674
.Regulamin organizacyjny0,48%.10731
.OR0,00%.35
.Ttt0,00%.30
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,07%.1590
.Podatki0,28%.6400
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,42%.9549
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,32%.7273
.Budżet Gminy0,30%.6714
.Oświaczenia majątkowe0,34%.7594
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.127
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.180
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,34%.7704
.Ogłoszenie0,33%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,36%.8168
.Kontakt0,45%.10071
.Kontakt0,45%.10071
.Sprzedaż0,02%.384
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.681
.Uchwałą Nr XV/93/040,02%.512
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.668
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.484
.Uchwała Nr XV/97/040,02%.560
.Uchwała Nr XV/98/040,02%.517
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.490
.Uchwała Nr XVI/103/040,03%.728
.Uchwała Nr XVII/105/040,02%.513
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.620
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.632
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.642
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.631
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.598
.Uchwała Nr XX/117/040,03%.786
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.865
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.520
.Uchwała Nr XX/118/040,03%.772
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.826
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.877
.Uchwała Nr XX/116/040,03%.749
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.842
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.833
.Uchwała Nr XX/121/040,04%.798
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.501
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.606
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.498
.Uchwała Nr XX/115/040,03%.568
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.499
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.629
.Uchwała Nr XIX/113/040,02%.562
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.593
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.521
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,60%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,04%.928
.WYKAZ0,14%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,09%.2005
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,35%.7766
.OBWIESZCZENIE0,05%.1193
.INFORMACJE / Kontakt0,04%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,05%.1099
.INFORMACJA GKW0,05%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,04%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,04%.911
.SKŁAD OKW0,04%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,04%.902
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,04%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,05%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.2
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,07%.1585
.Wykaz0,08%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,26%.5903
.Nieruchomość do sprzedaży1,06%.23914
.Nieruchomość Baby0,17%.3722
.Oświadczenia majątkowe 20070,25%.5584
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.4
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,02%.483
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.194
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,25%.5537
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.672
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,02%.549
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.634
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.670
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.692
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,03%.759
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,03%.759
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,03%.738
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,03%.756
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,03%.761
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,03%.772
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,03%.765
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,07%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,05%.1026
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.602
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,03%.734
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,03%.571
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.823
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,03%.766
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,02%.556
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.655
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,03%.786
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.850
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,04%.798
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,03%.783
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.37
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,00%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,32%.7117
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,03%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,19%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,30%.6748
.PODATKI 20080,24%.5423
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,02%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,03%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,06%.1460
.Prognoza 20.02.080,03%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,14%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,28%.6304
.Oświadczenia majątkowe 20080,26%.5860
.09.06.080,02%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,28%.6409
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,27%.6061
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,27%.6128
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,01%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,12%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,11%.2497
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,12%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,25%.5523
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,25%.5717
.Wykaz nieruchomości 20080,03%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,12%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,14%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,02%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.646
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,25%.5703
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,24%.5361
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,30%.6801
.STRATEGIA RPS0,26%.5769
.RAPORT Z BADAŃ0,26%.5906
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,25%.5659
.KONKURSY0,35%.7972
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,24%.5411
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,25%.5576
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,24%.5319
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,24%.5492
.Wielkanoc 20090,24%.5325
.PUNKT KONSULTACYJNY0,24%.5387
.Informacja o udziale w głosowaniu0,18%.4060
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,19%.4189
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,18%.3965
.KALENDARZ WYBORCZY0,18%.4087
.ULOTKA INFORMACYJNA0,24%.5481
.KLUB SENIORA0,25%.5565
.Informacja o składzie OKW0,19%.4215
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,22%.5052
.Oświadczenia majątkowe 20090,19%.4340
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,10%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,26%.5808
.SESJA XXV0,12%.2766
.XXVI0,02%.401
.Droga Wodna-Błonie0,21%.4824
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.8
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,22%.4907
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,25%.5544
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,09%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,24%.5408
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,22%.5042
.Przetarg Dąbrowice0,38%.8544
.PODATKI 20090,19%.4199
.Wycieczki0,23%.5134
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,25%.5561
.Unieważnienie przetargu0,04%.946
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,23%.5240
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,24%.5295
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,24%.5287
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,24%.5306
.Sesja XL0,02%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,10%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,09%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,12%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,11%.2575
.SESJA XXXI0,13%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,48%.10710
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,22%.4927
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,25%.5598
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,21%.4679
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,26%.5818
.SESJA XXXIII0,12%.2737
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,23%.5088
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,23%.5167
.XXXIV Sesja0,11%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,26%.5874
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,15%.3310
.Sesja XXXV0,11%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,13%.2958
.Meble biurowe0,24%.5378
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,21%.4825
.Oświadczenia majątkowe 20100,19%.4285
.Zawiadomienie XXXVI0,11%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,13%.2953
.INFORMACJA O OBWODZIE0,15%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,11%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,14%.3138
.SESJA XXXVII0,12%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,09%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,09%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,09%.2038
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,06%.1314
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,23%.5172
.OBWIESZCZENIA0,25%.5702
.O0,19%.4200
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.4408
.INFORMACJA0,05%.1093
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,73%.16406
.Odśnieżanie dróg0,09%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,17%.3862
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,41%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.4153
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.4104
.V SESJA0,08%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.4690
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3807
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.3999
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.4213
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,23%.5277
.AKTYWNI RAZEM0,18%.4123
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,17%.3764
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3825
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,17%.3754
.Oświadczenia majatkowe 20110,14%.3232
.Zapytanie Ofertowe0,19%.4380
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3646
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,17%.3929
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,17%.3929
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,21%.4788
.Zawarcie Umowy0,16%.3700
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.3595
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.3846
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,19%.4203
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,18%.3962
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3633
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3613
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.3128
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3597
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.3206
.SESJA XI0,05%.1222
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,11%.2585
.Dostawa energii elektrycznej0,15%.3339
.UCHWAŁY 20110,01%.310
.SESJA I/20100,01%.315
.SESJA II/20100,02%.457
.SESJA III/20100,02%.388
.SESJA IX/20110,02%.384
.SESJA VIII/20110,02%.368
.SESJA VII/20110,02%.437
.SESJA X/20110,02%.427
.SESJA VI/20110,02%.365
.SESJA V/20110,02%.394
.SESJA IV/20110,02%.439
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.3384
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.3342
.Odżnieżanie dróg rewir 10,14%.3251
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,15%.3375
.SESJA XI/20110,03%.726
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.3229
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,17%.3762
.Sprzedaż oleju napędowego0,15%.3298
.PODATKI 20110,11%.2474
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.3455
.SESJA XV0,04%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,16%.3568
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.3059
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.3137
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.3409
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,15%.3266
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.3231
.Budżet 20120,10%.2291
.Zakup komputera0,14%.3140
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,20%.4577
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,13%.2890
.AKTYWNI RAZEM 20110,13%.3020
.AKTYWNI RAZEM 20120,14%.3062
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,14%.3058
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.3554
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,14%.3095
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,14%.3112
.EPUAP0,14%.3257
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,14%.3096
.Zapytanie ofertowe - meble0,14%.3167
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,14%.3255
.Asystent rodziny0,15%.3413
.Ekoportal0,14%.3070
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.3196
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,13%.2942
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2758
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.237
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,14%.3083
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2687
.SESJA XX0,03%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2783
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,13%.3033
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,13%.2863
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,12%.2646
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.782
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,13%.2944
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,13%.2887
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,58%.13062
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.2974
.Dostawa paliwa0,13%.2818
.INFORMACJA0,12%.2645
.PODATKI 20130,10%.2156
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,12%.2729
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,11%.2392
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,11%.2423
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,12%.2613
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2430
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,11%.2520
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,11%.2479
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,10%.2352
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,11%.2435
.OGŁOSZENIE0,11%.2554
.OGŁOSZENIE0,13%.2849
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,12%.2637
.SESJA XVI0,09%.1978
.SESJA XXIII0,08%.1695
.ASYSTENT RODZINY0,12%.2764
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,12%.2632
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2383
.ZAWIADOMIENIE0,04%.889
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,12%.2603
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,11%.2494
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,10%.2259
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,10%.2198
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,09%.2064
.ASYSTENT RODZINY0,10%.2225
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,09%.1991
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,09%.2054
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,08%.1773
.Informacja o wynikach naboru0,09%.2066
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.2102
.Konkurs0,10%.2187
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,09%.1988
.Zapytanie odwozy0,09%.2060
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,08%.1824
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,09%.1996
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,07%.1660
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.2046
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,09%.2059
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,08%.1882
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,09%.1965
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,09%.1937
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,09%.1982
.XXXVIII0,09%.2137
.AKTYWNI RAZEM0,08%.1905
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,09%.1952
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,08%.1835
.Budżet Gminy na rok 20130,05%.1176
.Budzet Gminy na rok 20140,06%.1341
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,06%.1377
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,06%.1305
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,07%.1578
.OBWÓD WYBORCZY0,07%.1623
.OKRĘGI WYBORCZE0,07%.1667
.SESJA X0,02%.457
.SESJA XXVI0,08%.1837
.SESJA XXIV0,09%.1941
.SESJA XXV0,08%.1770
.SESJA XXX0,08%.1759
.SESJA XXVII0,02%.476
.SESJA XXIX0,08%.1830
.SESJA XXXI0,08%.1823
.SESJA XXVII0,08%.1746
.SESJA XXVIII0,08%.1884
.SESJA XXI0,08%.1693
.SESJA XX0,09%.1936
.SESJA XV0,08%.1814
.SESJA XIX0,08%.1830
.SESJA XXII0,08%.1726
.SESJA XVII0,08%.1761
.SESJA XVIII0,08%.1836
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,10%.2268
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,07%.1601
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,08%.1724
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,07%.1634
.O Gminie0,19%.4351
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.O Gminie0,19%.4350
.Uchwała0,08%.1754
.SESJA XXXVI0,08%.1718
.SESJA XXXVII0,08%.1800
.SESJA XXXIX0,07%.1555
.SESJA XLI0,08%.1719
.SESJA XXXVIII0,08%.1752
.SESJA XL0,08%.1704
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,09%.1958
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,07%.1583
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,07%.1558
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,07%.1473
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,08%.1802
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,07%.1511
.Informacja o miejscach do plakatowania0,07%.1575
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,07%.1659
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,07%.1519
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,07%.1649
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,07%.1552
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.269
.ZAWIADOMIENIE0,09%.1985
.Obwieszczenie0,07%.1480
.SESJA XLIII0,07%.1510
.SESJA XLII0,07%.1545
.Dostawa energii elektrycznej0,07%.1611
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,07%.1481
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,07%.1488
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,07%.1621
.II Sesja Rady Gminy0,07%.1563
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,06%.1291
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,06%.1451
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,07%.1503
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1483
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,06%.1401
.SESJA III0,07%.1483
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,08%.1763
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.7
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1301
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1346
.Głosowanie Korespondencyjne0,06%.1436
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,06%.1291
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,06%.1380
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,06%.1360
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,06%.1432
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,07%.1537
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,07%.1534
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,06%.1405
.Asystent Rodziny 20150,06%.1442
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,06%.1287
.Oświadczenia majatkowe 20140,06%.1354
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1296
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1292
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1260
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,06%.1238
.INFORMACJA0,06%.1335
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,06%.1346
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,06%.1273
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,07%.1464
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,06%.1435
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,06%.1383
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,06%.1272
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.218
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.217
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.217
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.217
.IX SESJA0,07%.1470
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,07%.1467
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,06%.1448
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,05%.1050
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,13%.2881
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,06%.1369
.Obwieszczenie RDOŚ0,05%.1227
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,06%.1315
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,04%.926
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,04%.883
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,06%.1310
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,07%.1601
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,06%.1308
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,04%.955
.Obwieszczenie0,05%.1201
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,07%.1537
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,05%.1119
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,06%.1280
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,06%.1243
.OBWIESZCZENIE0,05%.1225
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,06%.1266
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,06%.1330
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,05%.1167
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,06%.1256
.OBWIESZCZENIE0,05%.1173
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,04%.884
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,05%.1073
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,05%.1105
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,06%.1241
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,05%.1134
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,05%.1143
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,05%.1047
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,05%.1104
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,07%.1549
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,05%.1104
.BUDŻET 20160,04%.927
.Wywóz nieczystości płynnych0,05%.1078
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,06%.1265
.PODATKI I OPŁATY 20160,05%.1016
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,07%.1625
.Asystent Rodziny 20160,06%.1275
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,05%.1138
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,06%.1250
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,05%.1096
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,05%.1147
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,05%.1231
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,05%.1045
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,04%.968
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,05%.1185
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,05%.1234
.Ogłoszenie0,05%.1025
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,05%.1124
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,06%.1309
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,05%.1222
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,05%.1046
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,05%.1142
.Projekt WPF na 20160,03%.750
.Projekt Budżetu na 20160,03%.710
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,05%.1177
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,04%.985
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,04%.968
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,03%.784
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,04%.839
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,04%.852
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,04%.893
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,05%.1092
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,03%.715
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,02%.548
.Budżet 20160,03%.603
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,03%.762
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,04%.950
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,03%.742
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,02%.486
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,03%.633
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,03%.749
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,02%.470
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,03%.572
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,03%.617
.Zakup energii elektrycznej0,03%.586
.Projekt budżetu0,04%.811
.ASYSTENT RODZINY0,03%.717
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,02%.559
.Uchwała Budżetowa 20170,03%.769
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,02%.555
.PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,03%.667
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,02%.525
.Zarządzenie Wójta w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w pracach komisji konk0,02%.435
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „ARKA” w Dąbrowicach0,03%.671
.Protokół0,03%.570
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 PLN0,02%.538
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za rok 2016.0,02%.478
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza I kwartał 2017 roku0,02%.474
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,01%.192
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,03%.660
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20160,01%.320
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWICE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży0,01%.284
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,01%.333
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Gminnego ARKA0,02%.442
.„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach”0,02%.507
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 150000,00 PLN0,02%.398
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza II kwartał 2017 roku0,01%.321
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,02%.390
.Sprawozdanie za I p. 2017 r,0,01%.315
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach.0,01%.289
.WOLNE KIEROWNlCZE STANOWISKO URZĘDNlCZE Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywi|nego w Gminie Dąbrowice0,03%.598
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach0,01%.192
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2017 roku0,01%.248
.NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,02%.533
.Obwieszczenie0,01%.246
.Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych0,01%.242
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,00%.1
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,01%.281
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi0,02%.380
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.264
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.235
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY- ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,03%.615
.Zarządzenie nr 73/20170,01%.328
.Plan postępowań o udzielenie zamówień0,01%.154
.Oświadczenia majątkowe 20170,02%.349
.Fundusz Sołecki0,00%.1
.Fundusz Sołecki 20170,01%.300
.ZAWIADOMIENIA 20180,01%.270
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLII0,01%.282
.Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem0,01%.250
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0,01%.184
.Racjonalizacja zużycia energii w budynkach stanowiących zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8 oraz ul. Stary Rynek 310,01%.239
.Zarządzenie Nr 03/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas pierws0,00%.2
.Zarządzenie Nr 03/20180,01%.197
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych na sprzedaż0,01%.197
.Zawiadomienie o zbyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym0,01%.184
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.141
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLIII0,00%.21
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLIII0,00%.1
.Sesja Rady Gminy Dabrowice Nr XLIII0,01%.171
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY-ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,01%.247
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2017 rok0,01%.127
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I kwartał 2018 roku0,01%.133
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Funduszy, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0,01%.290
.Zarządzenie Nr 25/20180,01%.133
.Oświadczenia majątkowe 20180,01%.219
.Informacja o powołaniu urzednika wyborczego dla gminy Dąbrowice0,00%.1
.Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego dla gminy Dąbrowice0,01%.137
.Uchwała nr XLI/219/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok0,00%.100
. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20170,00%.112
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-konsultacje0,00%.87
.Klauzule informacyjne0,01%.147
.Sesja Rady Gminy Dabrowice Nr XLV0,00%.67
.OSP Dąbrowice0,00%.2
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby"0,00%.67
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby0,00%.5
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby0,00%.109
.Dostawa żywności dla Zespołu Szkół0,00%.56
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za II kwartał 2018 roku0,00%.25
.Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 roku0,00%.16
.Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gm. Dąbrowice0,00%.19
.Informacje Krajowego Biura Wyborczego0,00%.3
.Serwis dotyczący wyborów 2018 uruchomiony przez PKW.0,00%.3
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 211116