szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,15%.216243
.Redakcja0,32%.7661
.Test0,00%.69
.Statystyka0,02%.516
.Teleadresy0,79%.18615
.Rejestr zmian18,98%.448401
.Statut0,38%.8982
.Struktura0,02%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,14%.3239
.Dokumenty1,12%.26426
.Pomoc0,01%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa0,99%.23340
.Wójt Gminy0,37%.8688
.Rada Gminy0,37%.8741
.Sołectwa0,32%.7476
.Komisje Rady Gminy0,34%.8102
.Organizacja Urzędu0,41%.9574
.Rejestry i ewidencje0,38%.8987
.Informacje nieudostępnione0,35%.8303
.Przyjęcia interesantów0,33%.7831
.Regulamin organizacyjny0,46%.10901
.OR0,00%.77
.Ttt0,00%.30
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,07%.1590
.Podatki0,28%.6541
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,41%.9725
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,31%.7426
.Budżet Gminy0,29%.6835
.Oświaczenia majątkowe0,33%.7771
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.127
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.180
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,33%.7831
.Ogłoszenie0,32%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,35%.8315
.Kontakt0,43%.10265
.Kontakt0,43%.10265
.Sprzedaż0,02%.384
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.684
.Uchwałą Nr XV/93/040,02%.519
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.677
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.493
.Uchwała Nr XV/97/040,02%.568
.Uchwała Nr XV/98/040,02%.525
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.496
.Uchwała Nr XVI/103/040,03%.734
.Uchwała Nr XVII/105/040,02%.519
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.626
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.639
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.649
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.638
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.605
.Uchwała Nr XX/117/040,03%.796
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.874
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.527
.Uchwała Nr XX/118/040,03%.783
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.835
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.888
.Uchwała Nr XX/116/040,03%.761
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.851
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.844
.Uchwała Nr XX/121/040,03%.807
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.508
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.616
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.506
.Uchwała Nr XX/115/040,02%.578
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.505
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.639
.Uchwała Nr XIX/113/040,02%.571
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.603
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.528
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,57%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,04%.938
.WYKAZ0,13%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,09%.2014
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,34%.7939
.OBWIESZCZENIE0,05%.1193
.INFORMACJE / Kontakt0,04%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,05%.1099
.INFORMACJA GKW0,05%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,04%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,04%.911
.SKŁAD OKW0,04%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,04%.902
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,04%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,05%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.2
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,07%.1585
.Wykaz0,08%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,25%.5988
.Nieruchomość do sprzedaży1,01%.23914
.Nieruchomość Baby0,16%.3722
.Oświadczenia majątkowe 20070,24%.5695
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.4
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,02%.483
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.194
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,24%.5649
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.683
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,02%.556
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.642
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.680
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.702
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,03%.766
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,03%.769
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,03%.747
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,03%.765
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,03%.770
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,03%.781
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,03%.775
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,07%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,04%.1034
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.610
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,03%.742
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,02%.579
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.832
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,03%.778
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,02%.562
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.664
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,03%.794
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.861
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,03%.808
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,03%.792
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.37
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,00%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,31%.7295
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,03%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,18%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,29%.6934
.PODATKI 20080,23%.5524
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,02%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,03%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,06%.1460
.Prognoza 20.02.080,03%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,14%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,28%.6499
.Oświadczenia majątkowe 20080,26%.6086
.09.06.080,02%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,28%.6591
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,26%.6251
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,27%.6328
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,01%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,12%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,11%.2497
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,12%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,24%.5705
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,25%.5884
.Wykaz nieruchomości 20080,03%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,12%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,13%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,02%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.646
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,25%.5900
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,23%.5523
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,29%.6961
.STRATEGIA RPS0,25%.5944
.RAPORT Z BADAŃ0,26%.6136
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,25%.5822
.KONKURSY0,35%.8187
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,24%.5563
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,24%.5755
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,23%.5485
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,24%.5730
.Wielkanoc 20090,23%.5504
.PUNKT KONSULTACYJNY0,23%.5537
.Informacja o udziale w głosowaniu0,17%.4074
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,18%.4189
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,17%.3979
.KALENDARZ WYBORCZY0,17%.4087
.ULOTKA INFORMACYJNA0,24%.5687
.KLUB SENIORA0,24%.5714
.Informacja o składzie OKW0,18%.4215
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,22%.5233
.Oświadczenia majątkowe 20090,19%.4455
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,09%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,25%.5978
.SESJA XXV0,12%.2766
.XXVI0,02%.401
.Droga Wodna-Błonie0,21%.5016
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.8
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,21%.5005
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,25%.5828
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,08%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,24%.5622
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,22%.5220
.Przetarg Dąbrowice0,37%.8694
.PODATKI 20090,18%.4304
.Wycieczki0,22%.5293
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,24%.5723
.Unieważnienie przetargu0,04%.980
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,23%.5396
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,23%.5499
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,23%.5427
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,23%.5488
.Sesja XL0,01%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,10%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,09%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,11%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,11%.2575
.SESJA XXXI0,12%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,46%.10834
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,22%.5081
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,24%.5756
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,20%.4805
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,25%.5942
.SESJA XXXIII0,12%.2737
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,22%.5270
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,23%.5365
.XXXIV Sesja0,11%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,26%.6037
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,14%.3310
.Sesja XXXV0,11%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,13%.2958
.Meble biurowe0,24%.5581
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,21%.4962
.Oświadczenia majątkowe 20100,19%.4377
.Zawiadomienie XXXVI0,11%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,12%.2953
.INFORMACJA O OBWODZIE0,14%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,10%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,13%.3138
.SESJA XXXVII0,11%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,08%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,08%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,09%.2038
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,06%.1504
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,23%.5350
.OBWIESZCZENIA0,25%.6011
.O0,18%.4363
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.4646
.INFORMACJA0,05%.1269
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,70%.16546
.Odśnieżanie dróg0,08%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,17%.3959
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,39%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.4348
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.4275
.V SESJA0,08%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.4898
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3936
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.4147
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.4396
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,23%.5467
.AKTYWNI RAZEM0,18%.4245
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,16%.3890
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3993
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,16%.3898
.Oświadczenia majatkowe 20110,14%.3329
.Zapytanie Ofertowe0,20%.4607
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3786
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,17%.4071
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,17%.4069
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,21%.4954
.Zawarcie Umowy0,16%.3855
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.3747
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.4055
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,18%.4367
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,18%.4164
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3812
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3799
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.3268
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3712
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.3330
.SESJA XI0,05%.1222
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,11%.2667
.Dostawa energii elektrycznej0,15%.3530
.UCHWAŁY 20110,01%.317
.SESJA I/20100,01%.322
.SESJA II/20100,02%.469
.SESJA III/20100,02%.399
.SESJA IX/20110,02%.395
.SESJA VIII/20110,02%.377
.SESJA VII/20110,02%.449
.SESJA X/20110,02%.438
.SESJA VI/20110,02%.376
.SESJA V/20110,02%.405
.SESJA IV/20110,02%.452
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.3557
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.3498
.Odżnieżanie dróg rewir 10,15%.3435
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,15%.3554
.SESJA XI/20110,03%.769
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.3359
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,16%.3893
.Sprzedaż oleju napędowego0,14%.3377
.PODATKI 20110,11%.2572
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.3632
.SESJA XV0,04%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,16%.3761
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.3216
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.3281
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.3517
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,15%.3434
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.3392
.Budżet 20120,10%.2383
.Zakup komputera0,14%.3289
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,20%.4706
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,13%.3077
.AKTYWNI RAZEM 20110,14%.3216
.AKTYWNI RAZEM 20120,14%.3277
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,14%.3212
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.3681
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,14%.3240
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,14%.3259
.EPUAP0,15%.3486
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,14%.3253
.Zapytanie ofertowe - meble0,14%.3311
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,15%.3445
.Asystent rodziny0,15%.3563
.Ekoportal0,14%.3262
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.3287
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,13%.3068
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2879
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.241
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,14%.3213
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2844
.SESJA XX0,03%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2932
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,13%.3166
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,13%.2992
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,12%.2789
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.792
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,13%.3105
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,13%.3050
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,57%.13571
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.3104
.Dostawa paliwa0,13%.2966
.INFORMACJA0,12%.2831
.PODATKI 20130,10%.2249
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,12%.2850
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,11%.2571
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,11%.2565
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,12%.2755
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2580
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,11%.2679
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,11%.2648
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,11%.2494
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,11%.2625
.OGŁOSZENIE0,11%.2646
.OGŁOSZENIE0,13%.3027
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,12%.2721
.SESJA XVI0,09%.2129
.SESJA XXIII0,08%.1812
.ASYSTENT RODZINY0,12%.2919
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,12%.2751
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2509
.ZAWIADOMIENIE0,04%.889
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,12%.2727
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,11%.2623
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,10%.2380
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,10%.2314
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,09%.2211
.ASYSTENT RODZINY0,10%.2363
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,09%.2174
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,09%.2208
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,08%.1950
.Informacja o wynikach naboru0,09%.2205
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.2215
.Konkurs0,10%.2351
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,09%.2153
.Zapytanie odwozy0,09%.2222
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,08%.1965
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,09%.2094
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,07%.1761
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.2148
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,09%.2210
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,09%.2037
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,09%.2128
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,09%.2111
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,09%.2118
.XXXVIII0,10%.2290
.AKTYWNI RAZEM0,09%.2066
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,09%.2098
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,08%.1950
.Budżet Gminy na rok 20130,05%.1261
.Budzet Gminy na rok 20140,06%.1439
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,06%.1483
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,06%.1395
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,08%.1791
.OBWÓD WYBORCZY0,08%.1803
.OKRĘGI WYBORCZE0,08%.1959
.SESJA X0,02%.470
.SESJA XXVI0,08%.1990
.SESJA XXIV0,09%.2082
.SESJA XXV0,08%.1884
.SESJA XXX0,08%.1870
.SESJA XXVII0,02%.508
.SESJA XXIX0,08%.1942
.SESJA XXXI0,08%.1939
.SESJA XXVII0,08%.1895
.SESJA XXVIII0,09%.2040
.SESJA XXI0,08%.1823
.SESJA XX0,09%.2101
.SESJA XV0,08%.1947
.SESJA XIX0,08%.1970
.SESJA XXII0,08%.1873
.SESJA XVII0,08%.1895
.SESJA XVIII0,08%.1999
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,10%.2399
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,08%.1802
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,08%.1943
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,08%.1878
.O Gminie0,20%.4796
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.O Gminie0,20%.4795
.Uchwała0,08%.1901
.SESJA XXXVI0,08%.1865
.SESJA XXXVII0,08%.1923
.SESJA XXXIX0,07%.1724
.SESJA XLI0,08%.1837
.SESJA XXXVIII0,08%.1886
.SESJA XL0,08%.1818
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,09%.2080
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,08%.1830
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,07%.1767
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,07%.1652
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,09%.2033
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,07%.1640
.Informacja o miejscach do plakatowania0,08%.1773
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,08%.1847
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,07%.1708
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,08%.1851
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,08%.1792
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.288
.ZAWIADOMIENIE0,09%.2163
.Obwieszczenie0,07%.1700
.SESJA XLIII0,07%.1614
.SESJA XLII0,07%.1671
.Dostawa energii elektrycznej0,07%.1739
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,07%.1619
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,07%.1637
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,07%.1767
.II Sesja Rady Gminy0,07%.1703
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,06%.1415
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,07%.1591
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,07%.1635
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1640
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,06%.1519
.SESJA III0,07%.1619
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,08%.1904
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.7
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1454
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1511
.Głosowanie Korespondencyjne0,07%.1659
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,06%.1467
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,07%.1561
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,07%.1541
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,07%.1679
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,07%.1720
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,07%.1717
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,07%.1601
.Asystent Rodziny 20150,07%.1597
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,06%.1444
.Oświadczenia majatkowe 20140,06%.1498
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1409
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1405
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,06%.1373
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,06%.1358
.INFORMACJA0,06%.1481
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,06%.1508
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,06%.1408
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,07%.1600
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,07%.1568
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,06%.1515
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,06%.1412
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.229
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.228
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.228
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.228
.IX SESJA0,07%.1622
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,07%.1632
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1586
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,05%.1145
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,13%.3118
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,06%.1465
.Obwieszczenie RDOŚ0,06%.1401
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,06%.1471
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,04%.1041
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,04%.996
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,06%.1535
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,07%.1746
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,06%.1471
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,05%.1067
.Obwieszczenie0,06%.1367
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,07%.1677
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,05%.1257
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,06%.1404
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,06%.1459
.OBWIESZCZENIE0,06%.1486
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,06%.1483
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,06%.1505
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,05%.1297
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,06%.1446
.OBWIESZCZENIE0,06%.1334
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,04%.996
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,05%.1213
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,05%.1239
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,06%.1431
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,05%.1283
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,05%.1294
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,05%.1119
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,05%.1198
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,07%.1727
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,05%.1256
.BUDŻET 20160,04%.1031
.Wywóz nieczystości płynnych0,05%.1204
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,06%.1388
.PODATKI I OPŁATY 20160,05%.1153
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,08%.1819
.Asystent Rodziny 20160,06%.1438
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,06%.1421
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,06%.1425
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,05%.1256
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,05%.1293
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,06%.1401
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,05%.1225
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,05%.1151
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,06%.1327
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,06%.1377
.Ogłoszenie0,05%.1269
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,05%.1250
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,06%.1483
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,06%.1373
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,05%.1196
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,05%.1269
.Projekt WPF na 20160,04%.831
.Projekt Budżetu na 20160,03%.783
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,06%.1441
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,05%.1149
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,05%.1178
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,04%.885
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,04%.974
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,04%.978
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,04%.1018
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,06%.1313
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,04%.860
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,03%.616
.Budżet 20160,03%.695
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,04%.952
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,05%.1135
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,04%.841
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,02%.566
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,03%.707
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,04%.864
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,02%.551
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,03%.658
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,03%.698
.Zakup energii elektrycznej0,03%.713
.Projekt budżetu0,05%.1088
.ASYSTENT RODZINY0,04%.896
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,03%.794
.Uchwała Budżetowa 20170,04%.993
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,03%.760
.PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,04%.845
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,03%.677
.Zarządzenie Wójta w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w pracach komisji konk0,02%.536
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „ARKA” w Dąbrowicach0,04%.910
.Protokół0,04%.842
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 PLN0,03%.640
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za rok 2016.0,03%.638
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza I kwartał 2017 roku0,03%.691
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,01%.245
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,03%.782
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20160,02%.483
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWICE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży0,01%.343
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,02%.394
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Gminnego ARKA0,02%.576
.„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach”0,03%.638
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 150000,00 PLN0,02%.509
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza II kwartał 2017 roku0,02%.489
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,02%.453
.Sprawozdanie za I p. 2017 r,0,02%.500
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach.0,02%.363
.WOLNE KIEROWNlCZE STANOWISKO URZĘDNlCZE Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywi|nego w Gminie Dąbrowice0,03%.776
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowicach0,01%.253
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2017 roku0,02%.431
.NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,03%.712
.Obwieszczenie0,02%.394
.Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych0,02%.396
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,00%.1
.KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 20180,02%.503
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi0,03%.626
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.341
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.301
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY- ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,03%.795
.Zarządzenie nr 73/20170,02%.532
.Plan postępowań o udzielenie zamówień0,01%.183
.Oświadczenia majątkowe 20170,02%.480
.Fundusz Sołecki0,00%.1
.Fundusz Sołecki 20170,02%.511
.ZAWIADOMIENIA 20180,02%.440
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLII0,02%.558
.Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem0,01%.348
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0,01%.350
.Racjonalizacja zużycia energii w budynkach stanowiących zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8 oraz ul. Stary Rynek 310,01%.324
.Zarządzenie Nr 03/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas pierws0,00%.2
.Zarządzenie Nr 03/20180,02%.435
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych na sprzedaż0,02%.467
.Zawiadomienie o zbyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym0,02%.426
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.244
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLIII0,00%.33
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLIII0,00%.1
.Sesja Rady Gminy Dabrowice Nr XLIII0,02%.418
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY-ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,02%.418
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2017 rok0,01%.248
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I kwartał 2018 roku0,01%.339
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Funduszy, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0,02%.514
.Zarządzenie Nr 25/20180,01%.352
.Oświadczenia majątkowe 20180,02%.430
.Informacja o powołaniu urzednika wyborczego dla gminy Dąbrowice0,00%.1
.Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego dla gminy Dąbrowice0,02%.403
.Uchwała nr XLI/219/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok0,01%.294
. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20170,01%.314
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-konsultacje0,01%.266
.Klauzule informacyjne0,01%.333
.Komunikat o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych (Sejmik)0,01%.120
.Sesja Rady Gminy Dabrowice Nr XLV0,01%.345
.OSP Dąbrowice0,00%.2
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby"0,01%.213
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby0,00%.6
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Baby0,01%.305
.Dostawa żywności dla Zespołu Szkół0,01%.193
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za II kwartał 2018 roku0,01%.226
.Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 roku0,01%.239
.Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gm. Dąbrowice0,01%.234
.Informacje Krajowego Biura Wyborczego0,01%.239
.Serwis dotyczący wyborów 2018 uruchomiony przez PKW.0,02%.391
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o okręgach wyborczych.0,02%.386
. Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbrowicach0,00%.21
. Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbrowicach0,01%.168
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLVI0,01%.150
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,00%.4
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,01%.141
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.0,00%.109
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach o wyborze Przewodniczącego Komisji.0,00%.9
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach Zastępca Przewodniczącego Komisji0,00%.9
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Komisji0,00%.6
.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji0,00%.2
.Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,01%.167
.Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,00%.112
.Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,00%.113
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o obwodach głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.0,01%.120
.Wójt Gminy0,00%.106
.Wójt Gminy0,00%.104
.Informacja o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych0,01%.159
.Oświadczenia majątkowe 2018 z upływem kadencji0,01%.169
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dąbrowice.0,01%.228
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dabrowicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowice zarządzonych na dzień 21 października 2018.0,00%.98
.Opinia RIO-I pólrocze 20180,00%.76
.Komunikat Wójta Gminy Dąbrowice dotyczący spisu wyborców w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.0,00%.106
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLVII0,00%.108
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dabrowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.0,01%.125
.Sesja Rady Gminy Dąbrowice Nr XLVIII0,00%.93
.Informacja o wynikach wyborów samorządowych Gmina Dąbrowice na stronach Państwowej Komisji Wyborczej0,00%.84
.Rb-NDS za III kwartał 20180,00%.61
.19.11.20180,00%.3
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GMINY-ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC0,01%.192
.Petycja0,00%.86
.20.11.20180,00%.1
.20.11.20180,00%.5
.20.11.20180,01%.170
.I Sesja Rady Gminy Dąbrowice0,00%.82
.Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji dotyczących zezwolenia na budowę masztu telefonicznego0,00%.46
.26.11.20180,01%.133
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2017 rok0,00%.31
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,00%.45
.Uchwała RIO - projekt budżetu na 2019 rok0,00%.22
.Uchwała RIO-projekt WPF na lata 2019-20310,00%.17
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,00%.34
.Zakup energii elektrycznej0,00%.3
.Zakup energii elektrycznej0,00%.17
.Klauzula informacyjna - sesje Rady Gminy Dąbrowice0,00%.16
.11.12.20180,00%.52
.III Sesja Rady Gminy Dąbrowice0,00%.7
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 216243