szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,01%.199644
.Redakcja0,35%.7005
.Test0,00%.68
.Statystyka0,03%.516
.Teleadresy0,86%.17098
.Rejestr zmian18,22%.363418
.Statut0,42%.8362
.Struktura0,03%.558
.Osoby0,01%.200
.Wyszukiwarka0,13%.2596
.Dokumenty1,19%.23765
.Pomoc0,02%.334
.Uchwala Rady Gminy nr 50,00%.86
.1 styczeń 20040,00%.92
.Ważne0,00%.39
.Moja sprawa1,10%.21862
.Wójt Gminy0,40%.8017
.Rada Gminy0,41%.8186
.Sołectwa0,36%.7084
.Komisje Rady Gminy0,38%.7617
.Organizacja Urzędu0,44%.8847
.Rejestry i ewidencje0,41%.8277
.Informacje nieudostępnione0,38%.7566
.Przyjęcia interesantów0,36%.7259
.Regulamin organizacyjny0,52%.10302
.OR0,00%.19
.Ttt0,00%.29
.W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego0,08%.1590
.Podatki0,31%.6153
.Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice0,46%.9249
.Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice0,35%.6955
.Budżet Gminy0,32%.6463
.Oświaczenia majątkowe0,36%.7268
.Oświaczenia majątkowe0,00%.51
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.126
.Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice0,01%.178
.Parlament Europejski0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy0,01%.159
.Obwieszczenie - Wójta Gminy0,01%.142
.Obwieszczenie Wójta Gminy0,01%.178
.Sesja Nr XVIII0,01%.139
.O Gminie0,37%.7292
.Ogłoszenie0,38%.7510
.Samorządowe Jednostki Organizacyjne0,39%.7749
.Kontakt0,49%.9676
.Kontakt0,49%.9676
.Sprzedaż0,02%.383
.UCHWAŁA Nr XV/92/040,00%.50
.Uchwała Nr XV/92/040,03%.653
.Uchwałą Nr XV/93/040,02%.496
.Uchwała Nr XV/94/040,03%.635
.Uchwała Nr XV/95/040,02%.451
.Uchwała Nr XV/97/040,03%.535
.Uchwała Nr XV/98/040,02%.488
.Uchwała Nr XVI/102/040,02%.462
.Uchwała Nr XVI/103/040,03%.698
.Uchwała Nr XVII/105/040,02%.490
.Uchwała Nr XVII/106/040,03%.583
.Uchwała Nr XVII/107/040,03%.590
.Uchwała Nr XVIII/108/040,03%.604
.Uchwała Nr XVIII/109/040,03%.595
.Uchwała Nr XVIII/110/040,03%.560
.Uchwała Nr XX/117/040,04%.744
.Uchwała Nr XXI/124/040,04%.825
.Uchwała Nr XV/96/040,02%.486
.Uchwała Nr XX/118/040,04%.731
.Uchwała Nr XX/120/040,04%.788
.Uchwała Nr XXI/122/040,04%.839
.Uchwała Nr XX/116/040,04%.709
.Uchwała Nr XXI/123/040,04%.804
.Uchwała Nr XX/119/040,04%.793
.Uchwała Nr XX/121/040,04%.759
.Zawiadomienie o sesji0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/99/040,02%.477
.Uchwała Nr XX/114/040,03%.570
.Uchwała Nr XVI/101/040,02%.469
.Uchwała Nr XX/115/040,03%.533
.Uchwała Nr XVI/104/040,02%.474
.Uchwała Nr XIX/112/040,03%.594
.Uchwała Nr XIX/113/040,03%.529
.Uchwała Nr XIX/111/040,03%.562
.Uchwała Nr XVI/100/040,02%.486
.Zawiadomienie0,01%.216
.Działalność pożytku publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,67%.13440
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach0,00%.44
.Uchwała nr XXXIII/179/050,04%.879
.WYKAZ0,16%.3100
.Wybik przetargu - wykluczenie0,10%.1957
.Ogłoszenie o wyniku przetargu0,37%.7340
.OBWIESZCZENIE0,06%.1192
.INFORMACJE / Kontakt0,05%.1009
.Skład GKW w Dąbrowicach0,06%.1099
.INFORMACJA GKW0,06%.1133
.ZMIANA W SKŁADZIE GKW0,05%.1003
.OKW NR 1 LOSOWANIE0,05%.911
.SKŁAD OKW0,05%.905
.LOSOWANIE NR LIST0,05%.901
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,05%.993
.XLIII SESJA0,01%.142
.XLIII SESJA0,01%.142
. OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST0,06%.1112
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,00%.1
.I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE0,08%.1585
.Wykaz0,09%.1874
.Oświadczenia majątkowe 20060,28%.5619
.Nieruchomość do sprzedaży1,20%.23914
.Nieruchomość Baby0,19%.3720
.Oświadczenia majątkowe 20070,26%.5281
.Ogłoszenie o zamówieniu MPZP0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu0,00%.4
.SIWZ0,02%.373
.SIWZ - sprostowanie0,02%.482
.VIII SESJA RADY GMINY0,01%.193
.UCHWAŁY RADY GMINY0,01%.195
.Uchwały Rady Gminy 20070,26%.5208
.I/1/060,00%.1
.NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob0,03%.633
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice0,03%.517
.UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.0,03%.599
.UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby.0,03%.634
.Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku .0,03%.656
.Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok0,04%.722
.UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,04%.717
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,03%.698
.UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.0,04%.716
.UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .0,04%.721
.Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.0,04%.731
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani0,04%.724
.Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice0,08%.1560
.UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy0,05%.980
.Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy .0,03%.566
.UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,03%.693
.Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.0,03%.536
.Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości0,04%.785
.UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 20070,04%.727
.Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice0,03%.520
.Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych0,03%.614
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok0,04%.744
.UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy0,04%.801
.Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta0,04%.758
.UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka0,04%.743
.OKRĘG WYBORCZY0,02%.387
.SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,00%.36
.SKŁAD OKW W DĄBROWICACH0,00%.1
.Sesja X0,01%.104
.SESJA X0,01%.174
.MŁODSZY KSIĘGOWY0,33%.6645
.OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R.0,04%.702
.Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.20080,21%.4225
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,32%.6293
.PODATKI 20080,26%.5132
.Prognoza0,04%.850
.XII SESJA0,03%.521
.Prognoza 18.02.2008 r.0,03%.696
.Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 20080,07%.1459
.Prognoza 20.02.080,03%.680
.Urząd Skarbowy0,02%.390
. NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL0,16%.3220
.Ogłoszenie o zmianie studium0,30%.5924
.Oświadczenia majątkowe 20080,27%.5325
.09.06.080,03%.515
.PPWOW program integracji społecznej0,30%.6005
.Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol0,28%.5587
.09.07.080,00%.1
.SPOTKANIE0,28%.5653
.Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku0,02%.321
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,00%.1
.SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ0,01%.235
.OSTRZEŻENIE 15.08.080,02%.421
.Unieważnienie postępowania0,14%.2761
.Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 20080,13%.2497
.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik"0,14%.2727
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi0,26%.5144
.Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach0,26%.5261
.Wykaz nieruchomości 20080,04%.744
.Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych0,14%.2743
.Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych0,16%.3184
.STRATEGIA PROJEKT0,03%.529
.OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R.0,03%.645
.Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne0,26%.5209
.OGŁOSZENIE0,00%.1
.OGŁOSZENIE0,25%.4992
.Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport0,32%.6393
.STRATEGIA RPS0,27%.5290
.RAPORT Z BADAŃ0,27%.5435
.Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/10,26%.5238
.KONKURSY0,37%.7458
.OBWIESZCZENIE PROGNOZA0,25%.5013
.RAPORT Z OCENY OFERT0,02%.368
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU0,26%.5117
.Rozpoczęcie realizacji PIS0,25%.4961
.OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R.0,25%.5011
.Wielkanoc 20090,25%.4935
.PUNKT KONSULTACYJNY0,25%.4946
.Informacja o udziale w głosowaniu0,20%.4042
.ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW0,21%.4189
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,20%.3946
.KALENDARZ WYBORCZY0,20%.4069
.ULOTKA INFORMACYJNA0,25%.5046
.KLUB SENIORA0,26%.5129
.Informacja o składzie OKW0,21%.4206
.Oświadczenia majątkowe 20090,00%.32
.Ogłoszenie o wyniku przetrargu0,23%.4650
.Oświadczenia majątkowe 20090,20%.4077
.Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie0,11%.2152
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,27%.5392
.SESJA XXV0,14%.2766
.XXVI0,02%.400
.Droga Wodna-Błonie0,22%.4312
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,00%.7
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł0,23%.4599
.Podinspektor ds. księgowości podatkowej0,25%.5046
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,10%.1958
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.1
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,00%.2
.ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA0,25%.4964
.Ogłoszenie kredyt bankowy0,23%.4651
.Przetarg Dąbrowice0,41%.8142
.PODATKI 20090,20%.3927
.Wycieczki0,24%.4736
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,26%.5141
.Unieważnienie przetargu0,04%.859
.GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW0,24%.4794
.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE0,24%.4880
.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY0,24%.4886
.PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH0,24%.4885
.Sesja XL0,02%.346
.Zapytanie ofertowe - okna0,11%.2260
.Zapytanie ofertowe - piaskownica0,00%.60
.Zapytanie ofertowe - napoje0,11%.2103
.Zapytanie ofertowe - plac zabaw0,13%.2602
.Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy.0,13%.2575
.SESJA XXXI0,15%.2912
.Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice0,52%.10377
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..."0,23%.4512
.INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO0,26%.5251
.NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY0,22%.4334
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,27%.5460
.SESJA XXXIII0,14%.2719
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ...0,24%.4709
.Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r.0,24%.4735
.XXXIV Sesja0,13%.2542
.KONKURS PPWOW 20100,27%.5474
.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.20,17%.3310
.Sesja XXXV0,13%.2529
.Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki0,15%.2958
.Meble biurowe0,25%.4896
.Wyniku konkursu PPWOW 20100,22%.4407
.Oświadczenia majątkowe 20100,20%.4022
.Zawiadomienie XXXVI0,13%.2579
.Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze0,15%.2953
.INFORMACJA O OBWODZIE0,17%.3346
.Rozstrzygnięcie wyparzacz0,12%.2379
.SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach0,16%.3138
.SESJA XXXVII0,13%.2623
.ZAPYTANIE KATERING0,10%.1972
.ZAPYTANIE BATONY0,10%.1992
.ZAPYTANIE KUBUSIE0,10%.2037
.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół0,04%.862
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.3
.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem okien do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,00%.1
.Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.0,24%.4727
.OBWIESZCZENIA0,26%.5196
.O0,19%.3768
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,20%.3957
.INFORMACJA0,03%.673
.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego0,80%.16025
.Odśnieżanie dróg0,10%.1964
.Oświadczenia majątkowe 20110,18%.3579
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,00%.1
.Zapytanie ofertowe na dostawę węgla0,46%.9178
.Organizacja wyjazdów edukacyjnych0,18%.3690
.OBSŁUGA PRAWNA0,18%.3628
.V SESJA0,09%.1861
.OGŁOSZENIE0,21%.4128
.Rozpatrzenie uwag do projektu planu.0,17%.3431
.Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice,0,18%.3580
.OBSŁUGA PRAWNA - WYNIK0,19%.3711
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,24%.4775
.AKTYWNI RAZEM0,19%.3806
.WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOZONEGO PROJEKTU PLANU0,17%.3367
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,17%.3355
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywni Razem0,17%.3406
.Oświadczenia majatkowe 20110,15%.2931
.Zapytanie Ofertowe0,19%.3740
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aktywni Razem0,16%.3260
.Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Styling - wizaż0,18%.3610
.Informacja o podpisaniu umowy na szkolenie0,18%.3510
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU GMINA DĄBROWICE0,22%.4313
.Zawarcie Umowy0,16%.3275
.REMONT DROGI GMINNEJ NR 10286E W ROZOPOLU0,16%.3160
.OSTRZEŻENIE 19.08.20110,17%.3389
.ZAPROSZENIE0,00%.39
.ZAPROSZENIE0,19%.3751
.Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż i kultury.0,18%.3494
.WYBORY PARLAMENTARNE 20110,16%.3194
.Zapytanie dostawa węgla0,16%.3207
.Skład OKW Nr 1 w Dąbrowicach0,14%.2790
.Dostawa energii elektrycznej0,16%.3247
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2859
.SESJA XI0,06%.1220
.Zarządzenie w sprawie opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych i użytkowych.0,12%.2300
.Dostawa energii elektrycznej0,15%.2927
.UCHWAŁY 20110,01%.277
.SESJA I/20100,01%.283
.SESJA II/20100,02%.420
.SESJA III/20100,02%.350
.SESJA IX/20110,02%.341
.SESJA VIII/20110,02%.328
.SESJA VII/20110,02%.386
.SESJA X/20110,02%.387
.SESJA VI/20110,02%.322
.SESJA V/20110,02%.352
.SESJA IV/20110,02%.403
.Odśnieżanie dróg rewir 30,15%.2936
.Odśnieżanie dróg rewir 20,15%.2923
.Odżnieżanie dróg rewir 10,14%.2822
.OBWIESZCZENIE O WYBORZE OFERTY NA ODŚNIEŻANIE0,15%.2923
.SESJA XI/20110,03%.628
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,14%.2829
.Przygomowa Oczyszczalnia Ścieków w Ostrówkach0,17%.3399
.Sprzedaż oleju napędowego0,15%.3009
.PODATKI 20110,11%.2242
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,15%.3003
.SESJA XV0,05%.987
.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach0,15%.3029
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,13%.2666
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,00%.40
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,14%.2710
.Zlecenie zadania publicznego0,15%.2990
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU0,14%.2837
.OBWIESZCZENIE WÓJTA0,14%.2765
.Budżet 20120,10%.2009
.Zakup komputera0,14%.2755
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,21%.4169
.AKTYWNI RAZEM 2008-20100,12%.2493
.AKTYWNI RAZEM 20110,13%.2564
.AKTYWNI RAZEM 20120,13%.2646
.ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA - WINDPROJEKT0,13%.2650
.Oświadczenia majątkowe 20120,16%.3136
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Aktywni Razem - aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,13%.2665
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH0,13%.2681
.EPUAP0,14%.2785
.OGŁOSZENIE0,00%.31
.Konsultacje Wieloletniego programu współpracy0,13%.2688
.Zapytanie ofertowe - meble0,14%.2728
.Zapytanie zakup kserokopiarki0,14%.2835
.Asystent rodziny0,15%.2950
.Ekoportal0,13%.2652
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,14%.2856
.Wszczęcie postępowania - przebudowa dróg gminnych0,13%.2526
.Wykaz nieruchomości przeznaczonycg do oddania w dzierżawę0,12%.2407
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice.0,01%.203
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki Nr 961/10,14%.2703
.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,12%.2332
.SESJA XX0,04%.701
.INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA0,12%.2379
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,14%.2705
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,11%.2267
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dąbrowice0,11%.2260
.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi0,03%.670
.ODŚNIEŻANIE DRÓG0,13%.2496
.Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych0,12%.2492
.SESJA XXI0,03%.598
.Wykonanie usługi w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z siecią wodociągową0,55%.11014
.PRZETARG NA KREDYT BANKOWY0,13%.2612
.Dostawa paliwa0,12%.2420
.INFORMACJA0,11%.2208
.PODATKI 20130,09%.1823
.SESJA XXIV0,02%.421
.Zlecenie zadania publicznego0,12%.2341
.Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na gminny punkt selektywnej zbiórki0,10%.2018
.Konsultacje planowanej realizacji projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"0,10%.2000
.OBWIESZCZENIE Przystapienie do zmiany planu0,11%.2202
.Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prze mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.2014
.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.0,10%.2068
.Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności0,10%.2006
.Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,10%.1942
.Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice0,10%.2002
.OGŁOSZENIE0,11%.2270
.OGŁOSZENIE0,12%.2411
.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W DĄBROWICACH NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE0,11%.2294
.SESJA XVI0,08%.1509
.SESJA XXIII0,07%.1331
.ASYSTENT RODZINY0,11%.2287
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,11%.2264
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,10%.2060
.ZAWIADOMIENIE0,04%.889
.WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.0,11%.2182
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,11%.2119
.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku - 257 000 zł oraz 533 000 zł na spłatę wcześ0,10%.1955
.Ogłoszenie o konkursie - kultura fizyczna i sport0,09%.1781
.„Budowa pozytywnego obrazu siebie i motywacji do zmiany”, grupowe doradztwo zawodowe „Kreowanie wizerunku”, szkolenie zawodowe „Nowoczesne wykańczanie wnętrz”, R0,08%.1664
.ASYSTENT RODZINY0,09%.1791
.Obwieszczenie - kalendarz wyborczy0,08%.1550
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,08%.1563
.Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej0,07%.1397
.Informacja o wynikach naboru0,08%.1652
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1750
.Konkurs0,09%.1771
.ZAPYTANIE Wyrównywanie szans0,08%.1600
.Zapytanie odwozy0,08%.1644
.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA SPISU WYBORCÓW0,07%.1417
.Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego0,08%.1581
.OŚWIADCZENIA0,00%.1
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20130,07%.1335
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice0,09%.1738
.Zapytanie - Wyrównywanie szans0,08%.1644
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów0,08%.1502
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,08%.1565
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,00%.3
.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów0,08%.1523
.Aktywni Razem - kurs prawa jazdy0,08%.1585
.XXXVIII0,09%.1728
.AKTYWNI RAZEM0,08%.1532
.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach poprzez uatrakcyjnienie programu rozwojowego0,08%.1530
.Sprzedaż nieruchomości gruntowych0,07%.1474
.Budżet Gminy na rok 20130,05%.925
.Budzet Gminy na rok 20140,05%.1055
.Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 20130,05%.1094
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p. 2014 r.0,05%.1026
.INFORMACJE Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów0,06%.1216
.OBWÓD WYBORCZY0,06%.1235
.OKRĘGI WYBORCZE0,06%.1267
.SESJA X0,02%.404
.SESJA XXVI0,07%.1417
.SESJA XXIV0,07%.1485
.SESJA XXV0,07%.1370
.SESJA XXX0,07%.1394
.SESJA XXVII0,02%.408
.SESJA XXIX0,07%.1441
.SESJA XXXI0,07%.1465
.SESJA XXVII0,07%.1353
.SESJA XXVIII0,08%.1505
.SESJA XXI0,07%.1313
.SESJA XX0,08%.1503
.SESJA XV0,07%.1441
.SESJA XIX0,07%.1412
.SESJA XXII0,07%.1329
.SESJA XVII0,07%.1371
.SESJA XVIII0,07%.1414
.Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego.0,09%.1870
.OBWIESZCZENIE O OBWODZIE0,06%.1247
.Wzór zgłoszenia do Terytorialnej Komisji Wyborczej0,06%.1260
.Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej0,06%.1250
.O Gminie0,16%.3279
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.O Gminie0,16%.3278
.Uchwała0,07%.1348
.SESJA XXXVI0,07%.1336
.SESJA XXXVII0,07%.1394
.SESJA XXXIX0,06%.1221
.SESJA XLI0,07%.1334
.SESJA XXXVIII0,07%.1360
.SESJA XL0,07%.1325
.MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWICE0,08%.1597
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowicach0,06%.1172
.Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi0,06%.1141
.Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kutnie0,06%.1121
.GMINNA KOMISJA WYBORCZA0,07%.1364
.Oświadczenia majatkowe 2014 z upływem kadencji0,06%.1190
.Informacja o miejscach do plakatowania0,06%.1134
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy0,06%.1231
.Obwieszczenie o zarejestowanych kandydatach na radnych0,06%.1115
.INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W DĄBROWICACH0,06%.1275
.INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW0,06%.1107
.Informacja o zawarciu umowy0,01%.216
.ZAWIADOMIENIE0,08%.1577
.Obwieszczenie0,05%.1070
.SESJA XLIII0,06%.1153
.SESJA XLII0,06%.1197
.Dostawa energii elektrycznej0,06%.1260
.Odśnieżanie dróg gminnych sezon 2014/150,06%.1105
.Udzielenie kredytu długoterminowego.0,06%.1101
.Uchwała Nr I.2.2014w.sprawie wyboru wiceprzewodnicząc:ago Rady Gminy Dąbrowice.0,00%.19
.I Sesja Rady Gminy0,06%.1199
.II Sesja Rady Gminy0,06%.1150
.Oświadczenia majątkowe radnych z poczatkiem kadencji0,05%.1011
.Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu0,05%.1080
.Przeprowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywni Razem – aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Dąbrowice”0,05%.1082
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,06%.1136
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierzawców0,05%.994
.SESJA III0,05%.1077
.Uchwały Rady Gminy z IV sesji0,07%.1358
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,00%.6
.Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.929
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowice0,05%.917
.Głosowanie Korespondencyjne0,05%.990
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dąbrowicach0,05%.935
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,05%.933
.Obwieszczenie o obwodzie głosowania0,05%.913
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKW Nr 1 w DĄBROWICACH0,05%.1004
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1154
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy w Dąbrowicach0,06%.1151
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi0,05%.950
.Asystent Rodziny 20150,05%.1034
.Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania: "montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,05%.907
.Oświadczenia majatkowe 20140,05%.1001
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.960
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.956
.Uzupełnienie złóż w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach i w Stacji Uzdatniania Wody w Babach0,05%.924
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice za 2014 rok0,05%.900
.INFORMACJA0,05%.944
.Uchwały Rady Gminy z V sesji0,05%.964
.Uchwały Rady Gminy z VI Sesji0,05%.911
.Uchwały Rady Gminy z VII Sesji0,05%.1041
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora – Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach.0,05%.1067
.Uchwały Rady Gminy z VIII Sesji0,05%.998
.Dostawa częstotliwości i usługi utrzymania sieci w paśmie LTE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie 3 punktów koordynacyjnych PIAP, 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice0,05%.935
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.180
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.179
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.179
.Uchwała Nr XXI/122/040,01%.179
.IX SESJA0,05%.1070
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,05%.1053
.Ogłoszenie o III przeatrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,05%.996
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,04%.755
.Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,12%.2354
.Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,05%.1006
.Obwieszczenie RDOŚ0,04%.815
.Zawiadomienie - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej0,04%.891
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 20150,03%.642
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 20150,03%.641
.OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA0,05%.911
.KONKURS NA DYREKTORA ZS w DĄBROWICACH0,06%.1103
.ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,04%.868
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2015 roku0,03%.639
.Obwieszczenie0,04%.760
.Montaż mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice0,06%.1138
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dąbrowice"0,04%.750
.Remont dachu z wizją lokalną w budynku po dawnej szkole w Ostrówkach 60 oraz remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach przy ulicy Stary Rynek 31.0,04%.869
.INFORMACJA O WYBORACH PARLAMEMTARNYCH - STRONA PKW0,04%.828
.OBWIESZCZENIE0,04%.793
.Zgłoszenie kandydatów na członków OKW0,04%.776
.Nabór na stanowisko Podinspektora ds. archiwizacji0,05%.917
.Wykaz nieruchomości gruntowych połozonych w Gminie Dabrowice stanowiących własność Gminy Dąbrowice przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy0,04%.791
.INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OKW0,04%.829
.OBWIESZCZENIE0,04%.757
.Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartał 20150,03%.575
.Obwieszczenie 28.10.2015 r.0,03%.683
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,04%.728
.Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.0,04%.807
.Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z 9.11.2015 r.0,04%.731
.Odśnieżanie dró gminnych w sezonie zimowym 2015-20160,04%.745
.Przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrowicach na terenie Gminy Dąbrowice i częściowo Gminy Chodów, na podstawie biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,04%.742
.Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,04%.777
.Nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,05%.1064
.Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach0,03%.694
.BUDŻET 20160,03%.605
.Wywóz nieczystości płynnych0,04%.702
.II Przetarg: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych0,05%.905
.PODATKI I OPŁATY 20160,03%.648
.Na wolne urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach0,06%.1112
.Asystent Rodziny 20160,04%.877
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,03%.663
.UCHWAŁY Z XVII SESJI RADY GMINY0,04%.763
.UCHWAŁY Z XVI SESJI RADY GMINY0,03%.692
.UCHWAŁY Z XIV SESJI RADY GMINY0,04%.709
.UCHWAŁY Z XV SESJI RADY GMINY0,04%.770
.UCHWAŁY Z XI SESJI RADY GMINY0,03%.623
.Uchwały z X SESJI RADY GMINY0,03%.580
.UCHWAŁY Z XII SESJI RADY GMINY0,04%.722
.UCHWAŁY Z XIII SESJI RADY GMINY0,04%.783
.Ogłoszenie0,03%.647
.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych0,04%.715
.Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Głównego Księgowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,05%.925
.Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowice0,04%.798
.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej0,03%.659
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,04%.725
.Projekt WPF na 20160,03%.529
.Projekt Budżetu na 20160,03%.508
.UCHWAŁY Z XX SESJI RADY GMINY0,03%.698
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za 2015 rok0,03%.543
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20150,03%.529
.Wójt Gminy Dąbrowice ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówki gm. Dąbrowice.0,02%.466
.Uchwała Nr III/8412016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu za 2015 rok0,02%.438
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,02%.496
.Informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach0,02%.493
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,03%.635
.Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed w0,02%.379
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku i Informacja o udzielonych w drugim kwartale 2016roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,02%.344
.Budżet 20160,02%.394
.Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Dąbrowice"0,02%.386
.,,Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dqbrowicach,,0,03%.524
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.468
.Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I p. 2016.0,01%.298
.Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach0,02%.376
.Przebudowa istniejącego budynku i adaptacja na funkcję żłobka gminnego ARKA przy ul. Nowy Rynek 17a w Dąbrowicach.0,02%.383
.INFORMACJA Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za III kwartał 2016 roku.0,01%.264
.Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.0,01%.268
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice.0,01%.275
.Zakup energii elektrycznej0,01%.284
.Projekt budżetu0,02%.318
.ASYSTENT RODZINY0,02%.302
.REKRUTACJA Szkoła Podstawowa i Przedszkole 2017/20180,01%.168
.Uchwała Budżetowa 20170,01%.208
.Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego0,01%.176
.PRACOWNIK SOCJALNY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach0,01%.256
.OGŁOSZENIE o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno0,01%.169
.Zarządzenie Wójta w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w pracach komisji konk0,01%.136
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego „ARKA” w Dąbrowicach0,01%.222
.Protokół0,01%.127
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 PLN0,01%.233
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice za rok 2016.0,01%.103
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza I kwartał 2017 roku0,01%.105
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.1
.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury0,00%.89
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,01%.169
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowice z organizacjami pozarządowymi w roku 20160,00%.40
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWICE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży0,00%.32
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,00%.72
.Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Gminnego ARKA0,00%.76
.„Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Dąbrowicach”0,00%.69
.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 150000,00 PLN0,00%.65
.Informacja Wójta Gminy Dąbrowice z wykonania budżetu Gminy Dąbrowiceza II kwartał 2017 roku0,00%.21
.Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki0,00%.57
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 199644