szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2007:

UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy4 Września 2007

UCHWAŁA Nr VII/35/07 W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.4 Września 2007

UCHWAŁA Nr VII/34/07 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.4 Września 2007

UCHWAŁA Nr VI/33/07 w sprawie: uchylenia uchwały nr XLII/236/06 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21.09.2006 r. w sprawie sprzedaży rozsiewacza RCW-5 i transportera taśmowego.4 Września 2007

UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj4 Września 2007

Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.4 Września 2007

UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. .4 Września 2007

UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy.4 Września 2007

UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego4 Września 2007

UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego4 Września 2007

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 205516