szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Urząd Gminy:
Organizacja Urzędu

Wójt Gminy Dąbrowice:
Dorota Dąbrowska
tel.: (024) 252 25 87 
tel/fax.: (024) 252 25 87     
                                                        
e-mail:
wojt
sekretariat@dabrowice.pl

Sekretarz Gminy 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,sprawy obronne i obrony cywilnej

Joanna Jelonek                   
tel./fax.: ( 024) 252 25 95                                                        
email:
sekretariat@dabrowice.pl

Skarbnik Gminy:
Jolanta Skowrońska                             
tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87
e
mail: skarbnik@dabrowice.pl       

REFERAT FINANSOWY            

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Mańkowska  
tel.: (024) 252 25 92
fax.: (024) 252 25 87
e-mail
: z-caskarbnika@dabrowice.pl

Księgowa
Wiotetta Pietrzak 
tel.: (024) 252 25 92
fax.: (024) 252 25 87
e-mail
: sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat. Kasa 
Inspektor Dorota Błaszczyk
tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
ugdabrowice@plo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat.  
Pomoc administracyjna Patrycja Pacholska

tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
ugdabrowice@plo.pl

STANOWISKA PRACY            

Stanowisko ds. inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego 


Podinspektor Dominika Krzemińska

tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: nieruchomości@dabrowice.pl

Stanowisko ds. kadr, rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony środowiska, archiwizacji.

tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: nieruchomości
@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych, oświata. 
Podinspektor Agnieszka Mierzwińska
tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
ugdabrowice@plo.pl

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego,
Pomoc administracyjna Magdalena Murawska
tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
ugdabrowice@plo.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy, jednostek pomocniczych, ochrony przyrody, pozwolenia na alkohol, promocja gminy.
Pomoc administracyjna Małgorzata Szulczewska 
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
srodowisko@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu, gospodarki nieruchomościami, współpracy z organizacjami pozarządowymi, p.poż
Pomoc administracyjna Anna Mujta
tel.: (024) 252 25 87
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
wojtsekretariat@dabrowice.pl

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2004-02-03 06:06:42
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2017-06-02 09:33:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 203242