szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2015:
IX SESJA
poka wszystkie dokumenty

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2015-07-12 21:50:24
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2015-07-12 21:50:24 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2014 rok
 : sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r. .
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2015 - 2018.
 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika.
 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dąbrowice
 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/08 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia G
 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowice.
 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela terapii integracji sensorycznej.
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr II/7/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie : powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr II/7/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie : powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
 IX/52/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania w Gminie Dąbrowice.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 216057