szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2013:
SESJA XXV
poka wszystkie dokumenty

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2014-08-29 12:04:07
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2014-08-29 12:04:07 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Uchwała XXV.141.2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
 Uchwała XXV.140.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/130/13 w sprawie planu dofinansowania
 Uchwała XXV.139.2013 w sprawie w sprawie przyjęcia od Powiatu Kutnowskiego zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dąbrowice.
 Uchwała XXV.138.2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowice w 2013 r.
 Uchwała XXV.137.2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice.
 Uchwała XXV.136.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.
 Uchwała XXV.135.2013 w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”.
 Uchwała XXV.134.2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 Uchwała XXV.133.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/127/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 214853