szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Kontakt

             KONTAKT

 

Urząd Gminy w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

 

STANOWISKO

TELEFON/FAX/E-MAIL

Wójt Gminy
Dorota Dąbrowska

tel.: (024) 252 25 87
tel./fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
wojtsekretariat@dabrowice.pl  

Sekretarz Gminy

 

- sprawy organizacyjne gminy, kadry

tel./fax.: (024) 252 25 91

e-mail : sekretariat@dabrowice.pl

Skarbnik Gminy

Jolanta Skowrońska

tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87

e-mail: skarbnik@dabrowice.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne i obrony cywilnej

Monika Karpierz 

 

 tel.: (024) 252 25 95
tel./fax.: (024) 252 25 87

e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

Pomoc administracyjna Sylwia Pacholczyk

- inwestycje, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,ochrona zabytków, zamówienia publiczne, działalność gospodarcza

tel. (024) 252 25 83

fax.: (024) 252 25 87

e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl

Podinspektor Dominika Krzemińska
-pozyskiwanie środków

 pozabudżetowych,gospodarka komunalna, nieruchomościami,  drogowa, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, pozwolenia na alkohol oraz planowanie przestrzenne

 

    tel.: (024) 252 25 83 

 tel./fax.: (024) 252 25 87

e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl

Pomoc administracyjna

Małgorzata  Szulczewska 

-obsługa rady gminy, ochrona środowiska, pozwolenia na alkohol, fundusz sołecki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, gospodarka wodna

   tel.: (024) 252 25 83  tel./fax.: (024) 252 25 87

e-mail: srodowisko@dabrowice.pl

Inspektor Patrycja Dębicka
- księgowość podatkowa, gospodarka odpadami komunalnymi

tel.: (024) 252 25 90 tel./fax.: (024) 252 25 87

 e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

lnspektor Dorota Błaszczyk

- wymiar podatków i opłat, kasa

tel.: (024) 252 25 90

tel./fax.: (024) 252 25 87
e-mail:ugdabrowice@plo.pl

Księgowa budżetowa
Agnieszka Mańkowska

 

tel.: (024) 252 25 91
tel./fax.: (024) 252 25 87
e-mail: ugdabrowice@plo.pl
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel./fax.: (024) 252 50 32

e-mail: gopsdabrowice@op.pl

 

Kierownik

- Katarzyna Banasiak

Pracownicy socjalni

- Dorota Sowińska

- Marlena Kacprzak

- Magdalena Tworus

                                   

Dąbrowickie Centrum Kultury

tel.: (024) 252 29 49
fax.: (024) 252 25 87  

 

p.o Dyrektora

- Janina Cywka  
 

Zespół Szkół w Dąbrowicach

tel./fax.: (024) 252 25 12

e-mail: sp.dabrowice@interia.pl

 

Dyrektor

Jacek Pietrzykowski

tel.: (024) 252 29 90

 

Wicedyrektor

Małgorzata Sokołowska

 

 
informacje udostępnił:Patrycja Dębicka
data udostępnienia: 2004-11-24 15:42:57
ostatnia modyfikacja: Patrycja Dębicka 2017-12-20 09:54:42 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 216243