szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu:
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach
poka wszystkie dokumenty

Dąbrowice, dn. 6.02.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.271.1.2012

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późń. zm) Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ostrówkach

1.      Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KB-INSTALACJE Krzysztof Bobrowski Siewna 9/13, 94-250 Łódź  za cenę brutto 65 435,70 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu   i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny wykonania zadania.

2.      Oferty w postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy i uzyskali łączną liczbę punktów (zgodnie z drukiem ZP ):

Nr ofert

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba punktów w kryterium - cena

Łączna liczba punktów

1

EKOKORD Zbigniew Korduszewski ul. Jaśminowa 3, 07-411 Rzekuń

55 350,00

Oferta odrzucona

          -

2

„SAN-BUD” Zakład Instalacyjno-Budowlany ul. Rolna 30, 64-800 Chodzież

135 126,68

48,43

48,43

3

Z.P.U.H INSTAL Szubińska Elżbieta ul. Długa 19,

08-400 Gawrolin

97 170,00

67,34

67,34

4

WODNER S.C. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice

111 223,80

58,83

58,83

5

KB- Instalacje Krzysztof Bobrowski, ul. Siewna 9/13, 94-250 Łódź

65 435,70

100,00

100,00

6

KAMART F.H.U. Krzysztof Marał Zapady 34, 96-126 Godzianów

79 852,52

81,95

81,95

 

 

Wójt Gminy Dąbrowice – Małgorzata Stokfisz

 

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2012-02-07 14:15:23
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2012-02-08 11:12:12 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Unieważnienie przetragu
 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 216241