szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PPWOW program integracji społecznej:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
poka wszystkie dokumenty

 

                                                                      

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

nr 1/2009

na

Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dąbrowice uzyskała dotację w wysokości 99.112,55 PLN, całą dotację tj. 99.112,55  PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej  dla rodzin oraz osób starszych.

            W tym celu w dniu 06 lutego 2009 r. Wójt Gminy Dąbrowice ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

Część I.

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Punktu Poradnictwa Specjalistycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Część II.

Zorganizowanie i prowadzenie ,,Klubu Seniora”

 

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęły 2 oferty.

 

Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP].

 

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących Usługodawców do realizacji w/w usług:

 

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W  PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Część I.

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Punktu Poradnictwa Specjalistycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ul. Stary Rynek 31

99-352 Dąbrowice

30.000,00 zł

Część II

Zorganizowanie i prowadzenie ,,Klubu Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ul. Stary Rynek 31

99-352 Dąbrowice

69.112,55 zł

 

 

Dąbrowice, dnia 03.03. 2009 r.

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2009-03-23 08:17:28
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2009-03-23 08:20:46 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 WYNIKI KONKURSU
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 214852