szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku

 

 

1. Działka Nr 99/1 o pow. 0,7052 m2 - wartość 19.500,00 zł

 

 

Działka oznaczona numerem 99/1 położona w Babach, obręb geodezyjny Baby, Gmina Dąbrowice. Działka stanowi własność Gminy Dąbrowice. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg w Łęczycy Nr KW 27654.

Teren na którym położona jest działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 4/02/2005 z dnia 28.02.2005 r wydaną przez Wójta Gminy Dąbrowice działka wymieniona w obrębie Baby stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Powyższą działkę zamierza się sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce oraz warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Z ramienia Urzędu Gminy w Dąbrowicach informacji udziela inspektor Danuta Danecka i inspektor Czesław Szczepaniak pod numerem telefonu: 24 2522583

 

Dąbrowice, dnia 16.01.2009 r.

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2009-01-19 08:38:07
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2009-01-19 08:38:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 216241