szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu:
Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi

Dąbrowice: Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku
Numer ogłoszenia: 231163 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 197225 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowice, Nowy Rynek 17, Dąbrowice, woj. łódzkie, tel. 0-24 2522587, fax 0-24 2522587.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku. 2.Konstrukcje: 1)okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCW K=1,1 w ilości 83 szt. o łącznej powierzchni 132,69 m2; okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach (m.): - jednodzielne: 0,835 x 0,865 - szt. 22; 0,535 x 0,565 - szt. 3; 0,535 x 1,165 - szt. 1; 0,535 x 0,865 - szt. 1; - dwudzielne: 1,435 x 1,165 - szt. 15; 1,835 x 0,835 - szt. 8; 1,435 x 1,465 - szt. 24; 2,035 x 2,065 - szt. 2; 1,435 x 2,065 - szt. 5; - drzwi balkonowe z PCV jednodzielne o wymiarach (m) 2,195 x 0,865 - szt. 2; 2)drzwi jedno- i dwuskrzydłowe przymykowe aluminiowe z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, profil ciepły, samozamykacz, zamek, elektrozaczep w ilości 7 szt. o łącznej pow. 21,66 m2; -drzwi jednoskrzydłowe przymykowe aluminiowe z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, profil ciepły, samozamykacz, zamek, elektrozaczep o wymiarach (m) 1,05 x 2,05 - szt. 4; -drzwi dwuskrzydłowe przymykowe aluminiowe z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, profil ciepły, samozamykacz, zamek, elektrozaczep o wymiarach (m) 1,45 x 2,05 - szt. 1; -drzwi dwuskrzydłowe przymykowe aluminiowe z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, profil ciepły, samozamykacz, zamek, elektrozaczep oraz naświetlem o wymiarach (m) 1,80 x 2,80 - szt. 2; 3.Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 4.Demontaż starych okien i drzwi. 5.Montaż nowych okien i drzwi. 6.Obróbki tynkarsko-malarskie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 111610.39 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o. o., Ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 68997.19
  • Oferta z najniższą ceną: 68997.19 oferta z najwyższą ceną: 68997.19
  • Waluta: PLN.

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2008-09-23 12:01:55
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2008-09-23 12:04:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 214852