szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ogłoszenia:
Ogłoszenie o zmianie studium

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DĄBROWICE

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowice Uchwały Nr XIV/72/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY DĄBROWICE.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

 

Wnioski do zmiany STUDIUM należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowice, 99-352 Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17 w terminie do dnia 27 czerwca 2008 roku tj. 21 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                  Wójt Gminy Dąbrowice

                                                           mgr Władysław Rosiak

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2008-06-03 17:39:23
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2008-06-03 17:39:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 217744