szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Organizacja Urzędu

Wójt Gminy Dąbrowice:
Dorota Dąbrowska
tel.: (024) 252 25 87 
tel/fax.: (024) 252 25 87     
                                                        
e-mail:
wojt
sekretariat@dabrowice.pl

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,sprawy obronne i obrony cywilnej

Monika Karpierz                 
tel: ( 024) 252 25 95                                                        
email:
sekretariat@dabrowice.pl

Skarbnik Gminy:
Jolanta Skowrońska                             
tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87
e
mail: skarbnik@dabrowice.pl       

REFERAT FINANSOWY            

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Mańkowska  
tel.: (024) 252 25 92
fax.: (024) 252 25 87
e-mail
: z-caskarbnika@dabrowice.pl

Księgowa
Wiotetta Pietrzak 
tel.: (024) 252 25 92
fax.: (024) 252 25 87
e-mail
: sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, zwrotu podatku akcyzowego. Kasa 
Inspektor Dorota Błaszczyk
tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodnej, pomocy publicznej, zwrotu podatku akcyzowego, BIP
Inspektor Patrycja Dębicka

tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

STANOWISKA PRACY            

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki drogowej, rolnictwa, leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska, pozwolenia na alkohol oraz planowania przestrzennego, mienie komunalne. 

 Podinspektor Dominika Krzemińska

tel.: (024) 252 25 83

fax.: (024) 252 25 87
e-mail: nieruchomości@dabrowice.pl

Stanowisko ds. inwestycji,pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrona zabytków, zamówień publicznych, działalności gospodarczej, inwestycji, remontów, przygotowanie dokumentacji dla celów sprzedaży ,dzierżawy najmu lokalami przetargów zarządu i użytkowania wieczystego.

 Pomoc administracyjna Sylwia Pacholczyk

tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: nieruchomości
@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych, oświata, współpraca z organizacjami pozarządowymi, p.poż, pozwolenia na alkohol.
Pomoc administracyjna Sylwia Bielicka
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. zasiłków rodzinnych, wychowawczych,pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, archiwizacja
Pomoc administracyjna Michał Bińkowski
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy, funduszu sołeckiego, pozyskiwania środków pozabudżetowych, gospodarki wodnej, oświetlenie uliczne.
Pomoc administracyjna Małgorzata Szulczewska 
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
srodowisko@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Pomoc administracyjna Patrycja Maciejczyk
tel.: (024) 252 25 87
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
wojtsekretariat@dabrowice.pl

 
informacje udostępnił:Patrycja Dębicka
data udostępnienia: 2004-02-03 06:06:42
ostatnia modyfikacja: Patrycja Dębicka 2019-01-08 09:42:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 217743