szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Urząd Gminy:
Organizacja Urzędu

Wójt Gminy Dąbrowice:
Dorota Dąbrowska
tel.: (024) 252 25 87 
tel/fax.: (024) 252 25 87     
                                                        
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

p.o. Sekretarza Gminy :
Joanna Jelonek                   
tel./fax.: ( 024) 252 25 91                                                        
email:
sekretariat@dabrowice.pl

sprawy
organizacyjne gminy, kadry

Skarbnik Gminy:
Jolanta Skowrońska                             
tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87
e
mail: skarbnik@dabrowice.pl       

REFERAT FINANSOWY            

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Mańkowska  
tel.: (024) 252 25 92
fax.: (024) 252 25 87
e-mail
: z-caskarbnika@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat. Kasa 
Inspektor Dorota Błaszczyk
tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
ugdabrowice@plo.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Obsługa Rady Gminy, sprawy obronne i obrony cywilnej
Joanna Jelonek
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl


Stanowisko pracy ds ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, zdrowia i sportu, świadczeń rodzinnych.

 

tel.: (024) 252 25 95
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, leśnictwa, ochrony p.poż, kultury.


tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego 


Podinspektor Dominika Krzemińska

tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

Stanowisko ds. archiwizacji.

Podinspektor Ireneusz Grabowski

tel.: (024) 252 25 95
fax.: (024) 252 25 95
e-mail: sekretariat
@dabrowice.pl

 
informacje udostępnił:Joanna Jelonek
data udostępnienia: 2004-02-03 06:06:42
ostatnia modyfikacja: Joanna Jelonek 2016-04-26 14:28:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 188067